branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Paul Bouter en Pleun Wouters.
Paul Bouter en Pleun Wouters. Marieke Duijsters
Een vrijer leven voor mensen met diabetes

e-Health helpt zorgverleners en patiënt

Diabetes heeft enorme impact op het leven van mensen die deze aandoening hebben. Daarom bundelden twee ziekenhuizen in Brabant hun diabeteszorg om zo de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Te genezen valt de ziekte (nog) niet, maar de kwaliteit van leven kan wel worden verbeterd door de inzet van e-health.

Elke dag komen er in Nederland 150 diabetespatiënten bij. Op dit moment zijn er volgens het Diabetes Fonds (DF) 1,1 miljoen mensen met diabetes. Door de vergrijzing van de samenleving is er geen zicht op dat het de komende decennia minder gaat worden. Het DF presenteerde midden oktober een onderzoek, uitgevoerd door het RIVM en Nivel, waarin staat dat in 2040 er naar schatting bijna anderhalf miljoen mensen met diabetes in Nederland zijn. Deze gestage groei zorgt voor druk op het huidige zorgsysteem. Om diabeteszorg in Brabant, die in dit gedeelte van Nederland ook toeneemt, beter aan te pakken, besloten het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ/’s-Hertogenbosch) en het Máxima MC (MMC/Eindhoven/Veldhoven) samen te gaan werken. De twee regionale ziekenhuizen tuigden in 2015 het Diabetes Expertise Centrum (DEC) op.

Tijd voor transitie

Internist Paul Bouter van het JBZ en zijn collega Pleun Wouters-van Poppel (MMC) zijn betrokken bij het DEC. Een van de uitgangspunten van het centrum is het slimmer zorgen voor de steeds groter wordende groep diabetespatiënten. Het is daarom tijd voor transitie, meent Paul Bouter. „Patiënten komen gemiddeld vier keer per jaar voor een tienminutengesprekje naar het ziekenhuis. Ze prikken van tevoren bloed waarna de resultaten tijdens het consult worden besproken. Meestal gaat het goed. Maar wanneer het niet goed gaat, is er weinig tijd en kan de patiënt pas maanden later terugkomen. Dat zijn statische momenten die ons als specialisten en ook de patiënt veel tijd kosten. Als er werkelijk iets aan de hand is, zijn wij specialisten lastig te pakken te krijgen. Met een digitaal platform en app is dat allemaal veel makkelijker te organiseren.”

e-Health

Zijn collega Pleun Wouters vindt dat in deze tijd juist voor deze chronische ziekte e-health gebruikt moet worden. „e-Health maakt de zorg toegankelijker en dat past bij de patiënt die steeds mondiger aan het worden is. Die kan online met ons in contact komen. Door het veel meer zelf managen van deze ziekte neemt de kwaliteit van leven van een diabetespatiënt toe. Het is belangrijk dat we efficiënter kunnen gaan werken. We zien de patiënt niet meer zo vaak in het ziekenhuis, waardoor wij meer patiënten per jaar kunnen behandelen. Belangrijk nu er steeds meer diabetespatiënten komen.”

Nieuw online platform

De twee ziekenhuizen stapten deze zomer met technologiepartner Roche Diabetes Care in een nieuw onlineplatform, waarvan de mySugr-app een belangrijk onderdeel is. „Patiënten kunnen met deze app zelf hun diabetes managen”, gaat Bouter verder. „Wij, in dit geval de diabetesverpleegkundige van ons ziekenhuis, kijken op afstand mee. De patiënt voert in de app de glucosewaarden in die wij in het ziekenhuis ook kunnen uitlezen. Mocht er iets zijn, kan er via de app worden gecommuniceerd.”

Data

Een belangrijke winst van werken met het platform is dat de data aanwezig zijn op het moment dat het nodig is. „Met die informatie kunnen we acute complicaties voorkomen en daardoor ook eventuele ziekenhuisopnames”, licht Wouters het gebruik van data toe. Bouter vult aan: „Ook laten data trends zien. Soms gaat het jaren goed en dan ineens gebeurt er wat: er zijn golfbewegingen. Misschien is de patiënt ‘slordiger’ gaan leven. Het gebruik van de app stimuleert op een positieve manier het gestructureerd leven met sport, goede nachtrust en gezond eten.”

Adviezen op maat

„Door betere data ben ik – ik zie mijzelf nu meer als regisseur/adviseur – samen met de patiënt in staat beter en sneller te corrigeren met adviezen op maat. Door deze wijze van werken, die geheel tijds- en plaatsonafhankelijk is, is het HbA1cgehalte (een maat voor het gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in de afgelopen periode/red.) fors gedaald. De patiënt voelt zich beter en kan volop aan het leven deelnemen. Zelfs in tijden van een coronapandemie kunnen wij als diabetesteam contact houden met patiënten en direct op hun vragen anticiperen.”

(Tekst: Eduard Voorn)

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.