branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Shuttterstock
(Ervarings)deskundigen

De uitdaging: technologie persoonlijk maken

Wat als personalised healthcare en precision medicine straks de gewoonste zaak van de wereld zijn in de psychologie en psychiatrie? Wat is dan de impact op zorgprofessionals, patiënten en de samenleving?

Markers voorspellen succes

Robert Schoevers, hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen

„In de psychiatrie werken we met een bio-psychosociaal model. In al die domeinen worden markers gezocht die kunnen voorspellen hoe iemand reageert op behandeling. Met goede markers weten we straks of we overbodige behandelstappen kunnen overslaan. Op dit moment hebben we namelijk vooral een pragmatische aanpak, waarbij we overgaan op een volgende stap als de vorige niet werkte.
Om die markers te vinden werken we met vragenlijsten, maar inmiddels is al veel meer mogelijk. Patronen en veranderingen in klachten en gedrag die je monitort via de smartphone, kunnen belangrijke informatie geven. Ook werken we aan biomarkers, die bijvoorbeeld bepaalde aspecten van het immuunsysteem in kaart brengen, of activiteiten van hersencircuits. En met de behandelgegevens van eerdere patiënten kunnen we kijken of we nog on track zijn. Als je veel data hebt, kun je met artificial intelligence zien óf en welke factoren de beste voorspellende waarde hebben. Uiteraard voldoen die onderzoeken aan alle privacystandaarden: we doen het samen met patiënten, die hiermee een beter inzicht krijgen.
Het is een uitdaging die technologische benadering weer persoonlijk te maken. Psychische aandoeningen hebben een grote impact op patiënten en mensen zijn geen robots. Het contact tussen cliënt en behandelaar zal altijd belangrijk blijven. Het is zaak die twee manieren van aanpak te integreren. Dat maakt het vak zo leuk.”

Zelf aan de knoppen zitten

Jeroen, eigenaar van een financieel adviesbureau, leed aan depressies

„Met medicatie geeft een arts pillen onder het motto: we zien over twee weken wel of het werkt. Zo niet, dan krijg je daarna eventueel andere, en daarna weer. Zo ben je elke keer weken kwijt! Ik heb drie depressies gehad en slikte pillen als Smarties, maar ze werkten nooit. Even werd ik zelfs verkeerd bestempeld als bipolair: als je niet oppast, rol je met een verkeerde diagnose het systeem in.
Er zijn honderden manieren om in een depressie te belanden, en honderden om er weer uit te komen. Mijn laatste depressie, nu alweer negen jaar geleden, ben ik na een intensief, divers, fysiek en creatief programma van zestien weken te boven gekomen. Ik moest geactiveerd worden. Ik heb het idee dat ík baat heb bij dagboekmetingen. Die geven inzicht in de effecten van je gedrag, bijvoorbeeld dat je je beter voelde in die ene week dat je veel buiten sportte. Ik ben momenteel betrokken bij de ontwikkeling van een app daarvoor, die heldere feedback geeft waar je als cliënt wat aan hebt en je het gevoel geeft mede aan
de knoppen te zitten.”

Persoonlijke zorg

Joris Arts, manager DiSofa Online Therapie

„Over tien jaar is het heel normaal om basis geestelijke gezondheidszorg, en zelfs een deel van de complexere psychiatrische zorg, online te krijgen. Bij DiSofa, een onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord, hebben we sinds onze oprichting in 2018 al 500 cliënten online behandeld. Dat aantal groeit exponentieel.
Omdat onze psychologen cliënten online behandelen, hebben we geen kantoren nodig en hoeven cliënten niet te reizen. We kunnen ons gemakkelijk aan de behoeften van de cliënten aanpassen: behandeling in het weekend of in de avonduren is heel gewoon bij DiSofa. Online zorg is daardoor duurzamer en goedkoper. Cliënten maken de opgegeven huiswerkmodules ook vaker af omdat ze toch al online zijn. In tegenstelling tot bij de reguliere ggz ontbreken bij ons wachtlijsten. Die passen niet in onze visie op persoonlijke zorg. Cliënten worden binnen een dag teruggebeld en het eerste consult kan de volgende dag al plaatsvinden.
Online psychologisch consult, het klinkt misschien nog wat raar. Maar onze patiënten zijn zeker zo tevreden als die in de ‘fysieke’ geestelijke gezondheidszorg. Het is nu zaak om de onbekendheid bij huisartsen en andere verwijzende instanties weg te nemen zodat mensen niet nodeloos lang hoeven te wachten op de belangrijke zorg die zij nodig hebben.”
Tekst: René Bogaarts

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.