branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

De prijs van zorg

Betaalbaarheid is een actuele kwestie in de gezondheidszorg. De kosten van alle onderdelen liggen onder een vergrootglas, zeker die van geneesmiddelen. Value-based healthcare (vbhc) stelt de patiëntwaarde centraal en weegt daarvoor de kosten van alle (be)handelingen mee. Farmaceutisch bedrijf Roche ziet het zo.

Dit bepaalt de prijs van een geneesmiddel

Op hoofdlijnen bepalen twee zaken de prijs van een geneesmiddel: de waarde van het middel op verschillende gebieden en een premie voor het duurzaam in stand houden van het innovatieproces van farmaceuten. Zo’n toeslag is gangbaar in alle innovatieve bedrijfstakken. De innovatiepremie voor de risicovolle investeringen bestaat onder meer uit een patentperiode. Tijdens deze periode mogen andere farmaceutische bedrijven het geneesmiddel niet ‘kopiëren’ en in de handel brengen. Na het verstrijken van deze periode mogen ook anderen het middel produceren. Meestal daalt de prijs dan fors. Bij duurzame innovatie wisselen verlopen en nieuwe patenten elkaar af: er is sprake van een cycle of innovation, waarbij steeds weer nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld.

1. Waarde voor de patiënt
In hoeverre draagt het medicijn bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt? Doordat bij vbhc alle uitkomsten en kosten van zorg en geneesmiddelen die ertoe doen voor de patiënt, gemeten worden, is dit in Nederland een steeds vaker gebruikte methode om dit inzichtelijk te maken.

2. Waarde ten opzichte van vergelijkbare middelen
Vaak zijn er behandelingen waarmee een nieuw geneesmiddel vergeleken kan worden. Als het nieuwe middel beter presteert, kan een hogere prijs gerechtvaardigd zijn.

3. Waarde voor de maatschappij
Hebben patiënten bijvoorbeeld door een geneesmiddel minder mantelzorg nodig of kunnen ze beter participeren in de maatschappij, waardoor een uitkering overbodig is?

4. Waarde voor het zorgsysteem
Hoeft een patiënt minder vaak naar het ziekenhuis of zijn aanvullende behandelingen niet meer nodig? Dan levert het nieuwe middel een positieve bijdrage aan het zorgsysteem.

5. De lokale situatie
Wat zijn de prijzen van vergelijkbare middelen (eerlijke concurrentie), wat is de impact op het zorgbudget en het welvaartsniveau van het land? In Nederland is wettelijk bepaald dat de maximumprijs van een geneesmiddel in de pas moet lopen met die in vergelijkbare landen.

Winst is noodzakelijk

De innovatiepremie voor risicovolle investeringen van farmaceuten bestaat onder meer uit een patentperiode. Na het verstrijken van deze periode mogen ook anderen het medicijn produceren. Meestal daalt de prijs dan fors. Bij duurzame innovatie wisselen verlopen en nieuwe patenten elkaar af: er is sprake van een cycle of innovation, waarbij steeds weer nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld. Winst maken is voor farmaceutische bedrijven als Roche nodig om te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van medicijnen. Roche investeert 21 procent van haar omzet in research & development (R&D). Afgelopen jaar was dat een bedrag van circa 9 miljard euro. De onderneming is een van de grootste investeerders wereldwijd in de gezondheidssector en staat al tien jaar nummer 1 op de Dow Jones Sustainability Index vanwege haar inspanningen om de balans tussen people, planet en profit te bewaren.

Meer efficiency

Meer efficiency in zorgverlening en het R&Dproces is cruciaal gezien de toenemende zorgkosten en de enorme groei van medische kennis. Cruciaal om dit te bereiken is big data. Veel partijen binnen de zorg zijn ervan overtuigd dat het samen ontsluiten en analyseren van databronnen zal bijdragen aan de voor de patiënt juiste behandeling op het juiste moment en aan het leren van de resultaten van behandelingen voor andere patiënten. Daarnaast zal dit ook meehelpen bij het sneller en efficiënter ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.