branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Shutterstock
De zorgprofessional van de toekomst

Bedrijfsleven en zorgpartijen moeten nauw samenwerken

Samenwerking maakt de zorg in de toekomst beter. Aan de TIAS/Tilburg University leren medisch studenten tijdens de vierdaagse opleiding Summer Academy of de opleiding Clinical Business Administration hoe zij kunnen bijdragen aan bedrijfsvoering en samenwerking tussen alle stakeholders in de zorg.

‘Meedenken en samenwerken’

Jacqueline Sosef, Strategic Healthcare partner Roche

„Mee eens. Jaren geleden sprak ik met TIAS/Tilburg University over de vraag hoe artsen betere en efficiëntere zorg kunnen leveren. De conclusie was dat ze daarvoor meer moeten weten over bedrijfsvoering en financiën in hun ziekenhuis en over samenwerking met andere stakeholders in de zorg. Roche denkt, net als andere stakeholders, graag mee over alle facetten in de zorg. Een voorbeeld: bij patiënten met bepaalde hartklachten wordt een stent geplaatst. Toch overlijden sommige 65+-patiënten daarna als gevolg van hun slechte algehele conditie. Na gesprekken in het HagaZiekenhuis hierover met de internist-ouderengeneeskunde en de behandelaar, is voor deze kwetsbare patiënten een ander zorgpad ontwikkeld. Nu worden zij eerst gescreend en zo nodig behandeld, zodat hun conditie verbetert en ze een grotere kans hebben om de ingreep waarbij de stent geplaatst wordt, goed te doorstaan. Dat maakt de zorg beter.”

„Je ziet steeds vaker dat bij dergelijke omschakelingen alle stakeholders – artsen, ziekenhuisbestuur, zorgverzekeraars, patiënt en bedrijfsleven – meedenken en samenwerken. Ik geniet ervan als jonge artsen die de Clinical Business Administration volgen, over dergelijke zaken discussiëren met docenten uit de praktijk. Zij gaan, samen met andere stakeholders, de Value Based Healthcare vormgeven en innovaties bij de patiënt brengen.”

‘Elkaars taal spreken, maakt de verbinding’

Nardo van der Meer, bestuursvoorzitter Catharina Ziekenhuis en hoogleraar Healthcare Management aan TIAS/Tilburg University

„Om zorgprocessen optimaal te laten verlopen, is het een vereiste dat zorgprofessionals en degenen die de bedrijfsvoering doen – managers – goed met elkaar communiceren. Maar managers en zorgprofessionals behoren tot een eigen tribe met hun eigen cultuur en taal. Dat gat moeten we overbruggen. Daarom hebben we bij TIAS een opleiding op maat gemaakt om zorgprofessionals inzicht te geven in management en bedrijfsvoering. We leveren tegenwoordig Value Based Healthcare: met alle betrokken stakeholders maken we een afweging tussen de waarde voor de patiënt en de kosten van een zorgproduct. We draaien constant aan de knoppen ‘kwaliteit’ en ‘geld’.”

„Maar dokters weten weinig van geld, managers weinig van zorg. Toch moeten ze samen beslissingen nemen. Daarom leren we dokters basisvaardigheden waarmee ze medisch leiderschap in de praktijk kunnen brengen. Het belang van communicatie en samenwerking geldt ook buiten de eigen zorginstelling. In de ketenzorg hebben we te maken met horizontale en verticale samenwerkingsverbanden. Er ontstaan zorgnetwerken waarin je moet overleggen met veel partijen, ook uit het bedrijfsleven. Elkaars taal spreken, maakt de verbinding. Dit moet ertoe leiden dat er minder conflictsituaties in het zorgveld zijn en dat we meer waarde aan onze zorg kunnen toevoegen.”

‘Artsen weten wat de werkvloer nodig heeft’

Yvette Claassen, chirurg in opleiding, Haaglanden Medisch Centrum

„Vier jaar geleden volgde ik de vierdaagse Summer Academy omdat ik in de studie Geneeskunde verdieping over bedrijfsvoering in de zorg miste. Nu zit ik in de organisatie van de Summer Academy, die voornamelijk wordt gevolgd door artsen in opleiding tot specialist (aios), artsen in opleiding tot niet­specialist (anios oftewel: basisartsen), promovendi en coassistenten. Als docent Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, een jaarrekening van zijn ziekenhuis laat zien, is dat voor velen nieuw. Wanneer docent Filip Caeldries, hoogleraar Strategisch Management en Organisatie, studenten vraagt naar de strategie van hun ziekenhuis kan vrijwel niemand dat benoemen. Vreemd, want bij elk ander bedrijf is het normaal dat medewerkers dat weten.”

„Ik wil allereerst een goede chirurg zijn, maar ik wil ook invloed hebben op de bedrijfsvoering want die bepaalt hoe ik kan werken. Ik vind het belangrijk dat artsen, die weten wat mensen op de werkvloer nodig hebben, managementskwaliteiten hebben waardoor zij goed en effectief kunnen onderhandelen met andere stakeholders in de zorg. In het ziekenhuis waar ik werk, houden enkele chirurgen in de maatschap zich bezig met bestuurlijke en organisatorische zaken, naast opereren. Ik zie dat mezelf ook wel gaan doen.”

(Tekst: Peter Bierhaus)

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.