branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Trends & ontwikkelingen

Baas in eigen zorg

Zorg op maat, toegesneden op jouw individuele behoefte, ofwel personalised health. Dankzij tal van innovaties gloort deze nieuwe toekomst aan de horizon. Voorwaarde is dat alle partijen in de zorg beter met elkaar samenwerken: overheid, marktpartijen en zorgprofessionals. Én de patiënt. Overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Voorkomen beter dan genezen

Gezond zijn en blijven is een kwestie van leefstijl en aanleg. Over gezond leven weten we al veel meer dan generaties voor ons: wat we moeten doen en laten, is grotendeels bekend. Dat geldt ook voor de risico’s die we lopen als we daarvan afwijken. Nieuw is de mogelijkheid om via DNA-analyse onze aanleg voor aandoeningen in beeld te brengen. Een klein beetje speeksel kan heel veel informatie opleveren. Voorwaarde is dat die van uitleg voorzien wordt door een arts – anders liggen schijnzekerheid of onnodige zorgen op de loer.

Meten is weten

Voor patiënten met een chronische aandoening zijn e-health en homemonitoring een echte uitkomst. Dankzij een continue stroom van gegevens – zelf gemeten of via sensoren vastgelegd – blijft de behandelende arts beter op de hoogte van de toestand van de patiënt. Er hoeven minder controles in het ziekenhuis plaats te vinden en dat ontlast de patient. Ook helpt thuismonitoring om een gezonde leefstijl vol te houden. Dat is winst op alle fronten.

Buiten het ziekenhuis

Een behandeling kan steeds vaker (deels) thuis plaatsvinden. Dankzij e-health en home monitoring kunnen artsen en verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis waken over de gezondheid van een patiënt die thuis herstelt. Door koppeling aan alertsystemen – die automatisch waarschuwen bij afwijkingen – gebeurt dat ook nog eens heel efficiënt. Bovendien is het voor de patiënt veel comfortabeler om thuis te zijn.

Gericht kiezen en behandelen

Vroeger bepaalde de arts welke behandeling het beste was voor zijn patiënten. Tegenwoordig denkt de patiënt zelf mee met de arts. Via internet en patiëntfora is immers veel informatie beschikbaar. Samen komen zij tot de beste keuze voor de persoonlijke situatie van de patiënt. In sommige gevallen worden daarbij biomarkers of genomic profiling ingezet, om het biomedische profiel van de patiënt in detail in kaart te brengen. Daarmee kan een behandeling zo goed mogelijk afgestemd worden op de patiënt, voor optimaal resultaat.

Data delen

Vrijwel alle innovaties in de zorg zijn data-gedreven. Om data delen gemakkelijk en veilig te maken, heeft Medmij proeven opgezet voor een persoonsgebonden gezondheidsomgeving (PGO). Medmij is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, dat omarmd is door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. In een PGO kunnen mensen data over hun gezondheid bewaren en veilig uitwisselen met derden, al dan niet geanonimiseerd. Data kan afkomstig zijn van behandelaars of zelf worden verzameld, bijvoorbeeld via gezondheidsapps. Patiënten delen hun gegevens zodat medicatie, een behandeling of andere zorg op hun persoonlijke situatie toegesneden kan worden. Maar de gepseudonimiseerde data van grote aantallen patiënten kan ook gebundeld en geanalyseerd worden door zorgprofessionals om patronen te ontdekken en tot nieuwe inzichten te komen over ziekte en gezondheid. Dat biedt voordelen voor de maatschappij als geheel en voor de individuele patiënt.

Tekst: Karen Jochems

Bekijk hieronder de videocompilatie van Roche Dialogues, waarin allerlei trends en ontwikkelingen in de zorg werden besproken.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.