branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Michael Willems, Director of Strategy bij Dentsu media: 'De indeling AB1 is een beperkte manier van kijken naar doelgroepen'
Michael Willems, Director of Strategy bij Dentsu media: 'De indeling AB1 is een beperkte manier van kijken naar doelgroepen' Janita Sassen
Veelgebruikt marketinglabel AB1 nodigt uit tot verdieping

‘Je moet weten wat je doelgroep écht bezighoudt’

De mediawereld denkt in doelgroepen, dat geeft houvast en maakt het overzichtelijk. Maar het kan ook leiden tot een beperkte kijk op de consumenten binnen zo’n groep. Want met zo’n 6,8 miljoen Nederlanders die vallen onder AB1 blijkt deze groep al snel diverser dan de term misschien doet vermoeden.

Adverteerders die bij NRC aankloppen, weten precies welke doelgroep ze bereiken: AB1. Maar wie zijn de consumenten die in die categorie vallen eigenlijk? En zijn die allemaal nog onder die ene noemer te scharen? “De indeling AB1 is een beperkte manier van kijken naar doelgroepen,” antwoordt Michael Willems. Als Director of Strategy bij Dentsu media houdt hij zich bezig met de vraag hoe organisaties en merken de juiste mensen bereiken. “De AB1-doelgroep is gebaseerd op het beroep en het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner, in veel gevallen de man. Een vrij eenzijdige kijk op de wereld, die niet past bij deze tijd waarin diversiteit en inclusiviteit actuele thema’s zijn.” Hij pleit daarom voor een moderne aanpak, waarbij gekeken wordt naar de verscheidenheid binnen die AB1-doelgroep.

Persoonlijke waarden

“Vorig jaar brachten we de toegevoegde waarde van het nieuwsmerk NRC in kaart. Een verdieping van het begrip vertrouwen in de context van een nieuwsmerk. Wat zorgt voor vertrouwen, wat maakt een nieuwsmerk betrouwbaar?” aldus Robert Witteman, B2B Research en Marketingstrateeg bij NRC.

Ontvang meer informatie over het onderzoek

Onderzoeksbureau GfK deed onderzoek naar de NRC-doelgroep. In onze NRC Verantwoord e-paper vind je informatie over de unieke kenmerken van de NRC-doelgroep, die via print, online en podcasts NRC-journalistiek volgt. Lees meer over mediagebruik, interesses en waarden van de doelgroep en hoe je hen als adverteerder het beste bereikt.

“Een verdieping van de AB1-doelgroep was daarom dit jaar een logische vervolgstap. De NRC-doelgroep laat zich het makkelijkst omschrijven als AB1, hoogopgeleid en welstandig. Deze kenmerken zijn herkenbaar en gemeenschappelijk. Om de verdieping te maken zijn we juist op zoek gegaan naar de onderlinge verschillen. Die vind je wanneer je kijkt hoe men in het leven staat en de persoonlijke waarden die daarbij leidend zijn. Naast waarden hebben we gekeken hoe de doelgroep dagelijks het nieuws volgt, met welke motivatie men dit doet en waarom men specifiek voor NRC kiest. De verschillende typen NRC-gebruikers die dit heeft opgeleverd maakt het mogelijk om gerichter en dus effectiever te communiceren met de lezer of luisteraar. De journalistiek van NRC bereikt de doelgroep via steeds meer kanalen, en wanneer platformen aan verandering onderhevig zijn, verandert ook het profiel van de NRC-gebruiker. Met dit onderzoek hebben we de NRC-doelgroep van vandaag nog duidelijker in beeld.”
(Lees ook het artikel Hoe bereikt u uw specifieke doelgroep bij NRC?)

Robert Witteman, B2B Research en Marketingstrateeg bij NRC: ‘De verschillende typen NRC-gebruikers die ons onderzoek heeft opgeleverd maakt het mogelijk om gerichter en dus effectiever te communiceren met de lezer of luisteraar.’ Janita Sassen

Toegang tot de NRC-gebruiker

Onderzoeksbureau GfK nam de NRC-gebruikersgroep onder de loep. “Er was wel kennis over krantlezers en websitebezoekers, maar er was geen totaalbeeld van de NRC-gebruiker. En er was weinig bekend over de gebruiker van het nieuwste medium: podcasts,” zegt Petra Seyger, Consultant Media Measurement bij GfK. Via verschillende bestaande panels heeft GfK toegang tot de NRC-doelgroep. De uiteindelijke steekproef is samengesteld door uit de afzonderlijke panels respondenten te werven. Zo waren vanuit het GfK panel ruim 700 luisteraars van NRC-podcast beschikbaar voor het onderzoek. “We hebben het totale gebruik van de NRC-platformen in kaart gebracht, print, digitaal en podcast. Daarbij is voor digitaal een verdere uitsplitsing gemaakt tussen nieuwsberichten via de NRC-website en het lezen van de traditionele krant online.”

Petra Seyger, Consultant Media Measurement bij GfK: ‘We hebben het totale gebruik van de NRC platformen in kaart gebracht, print, digitaal en podcast.’ Janita Sassen

Nieuw perspectief

In de periode van het veldwerk, in het derde kwartaal van vorig jaar, kreeg de samenleving ook weer enig perspectief op de periode na de pandemie. Dat bood de onderzoekers de mogelijkheid om vragen te stellen over de impact van het afgelopen anderhalf jaar op het persoonlijk leven; wat heeft het gedaan met de levenshouding en de mindset van de NRC-gebruiker? Hoe staat men ervoor, mentaal maar ook financieel? Een drietal sectoren voor wie de impact van de pandemie nog altijd zeer groot is, zijn meegenomen in het onderzoek. Seyger: “We vroegen de NRC-gebruiker naar hun mening en gedrag met betrekking tot de kunst- en cultuurbranche, de toerismebranche en arbeidsmarkt. Een grote meerderheid van de NRC-lezers heeft het niet kunnen bezoeken van kunst en cultuur tentoonstellingen als een groot gemis ervaren. Ook zien we dat door de crisis het draagvlak voor maatregelen om het toerisme te verduurzamen sterk is vergroot.”

“Weten wat mensen écht bezighoudt geeft een veel diverser beeld van je doelgroep,” vult strateeg Michael Willems aan. “Daarmee ontkracht je vooroordelen over een bepaald medium en de mensen die dit consumeren. In het geval van NRC ontstaat er een realistischer en diverser profiel van de doelgroep. Want uiteindelijk is NRC een multimediaal platform, dat een diverse groep mensen met specifieke waarden voorziet in zijn behoefte aan kwalitatieve nieuwsvoorziening.”

Tekst: Robert Heeg

Bereik ruim 4 miljoen Nederlanders

De journalistiek van NRC bereikt elke maand opnieuw ruim 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder. Benieuwd hoe je deze doelgroep het meest effectief kunt bereiken? Neem gerust contact met ons op via sales@nrc.nl of bel 020 – 755 3053. Wij vertellen je graag meer hierover.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.