branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Focus op ondernemen

Ziekteverzuim vraagt om bewustwording bij ondernemers

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim stijgt. Mkb-ondernemingen hebben er volgens deskundigen echter doorgaans minder last van dan grote bedrijven. Door onwetendheid raken ze wel sneller in de problemen.

‘Mkb-bedrijven hebben relatief weinig last van ziekteverzuim. De paradox is dat dát juist een probleem is, want ondernemers hebben daardoor weinig ervaring. Als zich een ernstig geval voordoet, kunnen ze meteen de pineut zijn.’ Dolf Algra, die jaren als zelfstandig bedrijfsarts heeft gewerkt, heeft gezien hoe bedrijven in grote problemen kwamen omdat ondernemers er niet op gerekend hadden dat medewerkers voor lange tijd in de lappenmand raakten.

Ingewikkelde materie

Onlangs stelde verzekeraar Interpolis een lijstje op met vijf misverstanden over ziekteverzuim, zoals het idee dat bedrijven met weinig personeel, jonge medewerkers of vooral tijdelijke krachten nauwelijks risico lopen. Of dat je als werkgever geen invloed hebt op ziekteverzuim en achterover kunt leunen op het moment dat je een arbodienst en verzuimverzekeraar hebt. Algra herkent ze. ‘Eenvoudige verzuimgevallen geven geen problemen, maar verzuimbeheersing is een ingewikkelde materie’, zegt hij. Algra krijgt bijval van een andere deskundige, Pauline Goddijn, die na het bekleden van zware managementfuncties bij grote bedrijven al jaren een eigen praktijk heeft op het gebied van organisatiecultuur en vitaliteit. ‘Ziekteverzuim is een last voor ondernemers, altijd. Je kunt alles nog zo goed hebben afgedekt, het kan het proces in gevaar brengen en het blijft een kostenpost.’

Gevaar voor de bedrijfsvoering

Begin vorig jaar bedroeg het algemene percentage ziekteverzuim volgens het CBS 4,9%. Bij mkb-bedrijven was dat 3,9%. Veruit de meeste verzuimdagen worden veroorzaakt door psychische klachten. De belangrijke reden dat mkb-bedrijven relatief weinig last van ziekteverzuim hebben, hangt volgens deskundigen samen met de korte lijntjes. Als er iemand ziek is, blijft er al snel werk liggen dat anderen moeten oppakken. De afwezige weet dat, of wordt er anders wel door zijn collega’s aan herinnerd. Mkb-ondernemers denken daardoor vaak dat zij weinig risico lopen.

John Snel, die als accountmanager inkomen bij Interpolis onder meer workshops geeft in Midden- en Oost-Nederland, weet de misverstanden over ziekteverzuim met enkele zinnen onderuit te halen. ‘Als bij bedrijven met weinig personeel iemand langdurig ziek wordt, komt meteen de hele bedrijfsvoering in gevaar. Jonge mensen zijn inderdaad minder vaak langdurig ziek, maar ze verzuimen frequenter dan ouderen. Bovendien hebben millennials veel vaker last van een burn out. Als een tijdelijke arbeidskracht ziek wordt, krijgen bedrijven met een loonsom boven de €340.000 te maken met een toeslag op hun UWV-premie. Zelfs als je een goede verzekering hebt en gebruik maakt van een arbodienst, ben je als werkgever verantwoordelijk voor je zieke medewerker. En het idee tenslotte dat je er als ondernemer niks aan kunt veranderen, klopt niet als verzuim wordt veroorzaakt door zaken als een slechte werksfeer of veiligheid op het werk.’

Bewustwording

Hoe verschillend Algra, Goddijn en Snel het probleem ziekteverzuim ook aanvliegen, bij alle drie staat ‘bewustwording bij de ondernemer’ op de eerste plaats. ‘Goed omgaan met ziekteverzuim draait om training’, zegt Algra. ‘Pak bijvoorbeeld elk verzuimgeval meteen aan. Praat met medewerkers, vul de formulieren in die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft, en vraag je af welke werkzaamheden iemand nog kan doen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De beste manier van leiding geven, noem ik “veeleisend helpen”: spreek mensen op een positieve manier aan en stúúr.’

Iets meer dan Algra legt Goddijn de nadruk op de situatie vóórdat mensen verzuimen. ‘Medewerkers, jong of oud, vast of tijdelijk, floreren in hun werk als ze goed op hun plek hun zitten, het naar hun zin hebben, en met elkaar een positieve organisatiecultuur hebben opgebouwd. Dan hoef je eigenlijk geen aandacht te hebben voor ziekteverzuim. Dan komen ze nog naar hun werk als ze halfdood zijn’, zegt ze chargerend. ‘Maar als mensen ziek worden, moet je er snel en adequaat bij zijn. Je moet niet onderschatten wat er gebeurt als mensen langer dan een paar weken afwezig zijn en niets van hun baas horen. Je moet contact houden en mensen blijven verbinden met het werk en de collega’s. Maar veel ondernemers hebben het daar te druk voor of weten niet wat ze moeten zeggen. Natuurlijk, volgens de privacywetgeving hoeven medewerkers hun baas niet te vertellen wat ze mankeren, maar als de relatie goed is, wordt daar vaak wel open over gesproken.’

Snel benadrukt zowel de noodzaak van goede voorbereiding als die van snel optreden in geval van ziekte. ‘Als je een goede verzekering en een goed contact met een arbodienst hebt, kan er snel en efficiënt gehandeld worden als het nodig is. Daar is iedereen bij gebaat.’

Focus op wat echt belangrijk is

Goed zijn voor je mensen, en je tijd optimaal gebruiken. Interpolis helpt je daarbij. Door ervoor te zorgen dat niets je bedrijf vertraagt. Meer weten? Kijk op interpolis.nl/zakelijk/ondernemen.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.