branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Focus op ondernemen

‘Verzekeraar werkt als wekker bij ziekteverzuim’

Ziekteverzuim stelt bedrijven voor allerlei uitdagingen. Bloemenexporteur Kariflex weet er echter goed mee om te gaan. Het bedrijf zelf onderhoudt het contact met de zieke medewerkers en zorgt dat het werk door kan gaan, terwijl verzekeraar Interpolis adviseert en de procedures bewaakt.

Bijna elke week heeft Jaap van der Plas van bloemenexporteur Kariflex wel even contact met de drie medewerkers die al een tijdje ziek zijn. ‘Om te kijken hoe het met ze gaat en om na te gaan wanneer ze weer aan het werk zouden kunnen’, zegt Van der Plas, die bij de onderneming verantwoordelijk is voor financiën en personeelszaken. Intussen houdt zijn zogeheten casemanager bij verzekeraar Interpolis de vinger aan de pols.
Kariflex, dat in Rijnsburg is gevestigd, koopt dagelijks bloemen op de veilingen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk en verzendt ze naar groothandels in het buitenland. Er werken 65 tot 70 mensen, omgerekend 48 fte’s, waarbij de drie fulltime meewerkende directieleden niet zijn meegerekend.
‘Met zoveel mensen heb je geregeld met ziekteverzuim te maken’, zegt Van der Plas. ‘Op dit moment zijn drie mensen langdurig ziek. Als zoiets gebeurt, moet je snel schakelen. Gelukkig hebben we een redelijk flexibele schil en kunnen we medewerkers die niet zijn ingeroosterd, vragen of ze kunnen komen werken. Daarnaast is het belangrijk om goede contacten te hebben met uitzendbureaus.’

Zieke medewerkers begeleiden

Zeker zo belangrijk is het volgens Van der Plas om de zieke medewerkers te begeleiden, zodat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. ‘Wij kunnen één ziektegeval aan. Maar als het wat moeilijker wordt, is het handig om een partij te hebben waarmee je heel goed kunt sparren en iemand die je de zorg uit handen neemt. En dat doet Interpolis. De medische zaken worden uiteraard begeleid door een bedrijfsarts of een deskundige van de Arbodienst, maar ik houd zelf ook graag contact.’
De Wet verbetering poortwachter bedeelt werkgevers een belangrijke rol toe bij het terugdringen van verzuim. Zo horen zieke medewerkers binnen een week na de eerste ziektedag bij de Arbodienst gemeld te worden en moet er binnen zes weken een inschatting worden gemaakt hoe lang een ziektegeval zal duren. Als die termijnen worden overschreden, kunnen werkgevers ernstig in de problemen komen en sancties opgelegd krijgen.

Verzuimverzekering

Met zijn Verzuimverzekering heeft Kariflex dit onder controle. Als een medewerker zich ziek meldt, wordt de verzekeraar hierover geïnformeerd. De casemanager van Interpolis neemt zonodig contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst en adviseert Van der Plas hoe om te gaan met de zieke medewerker om de re-integratie te bespoedigen. Daardoor wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving.

‘Als mensen langdurig ziek zijn, moet je snel schakelen’

‘Wij betalen medewerkers maximaal 104 weken, twee jaar dus, hun loon door. Dat zijn we wettelijk verplicht’, legt Van der Plas uit. ‘We hebben ook de loondoorbetaling verzekerd bij Interpolis, maar het is voor ons, mede uit financieel oogpunt, belangrijk om zieke medewerkers zo goed te begeleiden, zodat ze snel weer aan de slag kunnen.’
Belangrijk is dat medewerkers zich goed voelen in hun werk en bij Kariflex, zodat zij zich minder snel ziek zullen melden. ‘Goed werkgeverschap betekent aandacht en zorg voor de medewerkers en hen het gevoel en de beleving geven dat zij ertoe doen. Dat zij onderdeel zijn van het bedrijf. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan waar we met zijn allen mee bezig zijn.’

Geen zorgen

Een goede en nauwe band met zijn verzekeraar is volgens Van der Plas vooral belangrijk omdat de casemanager voor hem alle wettelijke verplichtingen bijhoudt en hem informeert wanneer hij zaken bij UWV moet aanleveren. ‘Ik functioneer als een wekker en als adviseur’, licht Ilona Krijnen, Casemanager voor Kariflex, toe.
‘Zij attendeert mij erop als er weer nieuwe zaken geregeld moeten worden en geeft, door verschillende mogelijkheden aan te dragen, proactief advies over hoe wij de werknemer weer zo snel mogelijk kunnen laten re-integreren’, zegt Van der Plas. ‘Daar hoef ik me dus geen zorgen over te maken. Dat ervaar ik als zeer prettig. Uiteraard ben ík wel degene die dat moet uitvoeren, maar dat hoort bij mijn functie.’

Focus op wat echt belangrijk is

Goed zijn voor je mensen, en je tijd optimaal gebruiken. Interpolis helpt je daarbij. Door ervoor te zorgen dat niets je bedrijf vertraagt. Meer weten? Kijk op interpolis.nl/zakelijk/ondernemen.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.