branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
“Bijna 70 procent van de verkeersongevallen ontstaan door afleiding achter het stuur”
“Bijna 70 procent van de verkeersongevallen ontstaan door afleiding achter het stuur” Dik Nicolai
Met een doordacht verkeersveiligheidsbeleid ongelukken voorkomen

“Met deze aanpak maken we het verkeer écht een beetje veiliger”

Als top-5 vervoersbedrijf en expert in personenvervoer en reizen vervoert Munckhof Groep dagelijks in totaal 30.000 personen. Dan is veiligheid in elk opzicht een absolute topprioriteit. Daarom zette het bedrijf een belangrijke stap: het besloot veiligheid te verankeren in het DNA van de organisatie.

“Wist je dat er afgelopen jaar in Nederland 80.000 verkeersongevallen plaatsvonden, waarvan bijna 70 procent mede door afleiding achter het stuur - niet zelden door mobieltjes? Dan snap je dat veiligheid een groot issue is in ons werk.” Aan het woord is Jos Poortinga, directeur Taxivervoer bij Munckhof. Taxivervoer is gespecialiseerd in contractvervoer van en naar ziekenhuizen, zorginstellingen, dagbestedingen of scholen: dagelijks zo’n 30.000 personen.

Grote verantwoordelijkheid
Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid. Daarom vond Poortinga het niet genoeg om ‘gewoon’ aan veiligheid te werken. Hij ging op zoek naar een manier om veiligheid structureel te verankeren in zijn organisatie. Dat bracht hem in contact met Munckhof’s verzekeraar Interpolis en diens verkeerspsycholoog Adriaan Heino. Samen ontwikkelden zij een verkeersveiligheidsbeleid en een concreet stappenplan om veiligheid ‘in het DNA te stoppen’, door het aanscherpen van een flink aantal processen en regels in het bedrijf.

Vanaf werving & selectie
Samen met de verkeerspsycholoog van Interpolis ontwikkelde Munckhof een aanpak waarbij veiligheid in de hele bedrijfsvoering topprioriteit is: in werving, bij de intake en in de dagelijkse praktijk. “Aspirant-chauffeurs moeten eerst een grondige rijvaardigheidstest afleggen waarbij we kijken of de sollicitant verantwoord en defensief rijdt”, legt Poortinga uit. Bij defensief rijden ligt de focus op het voorkomen van ongelukken, doordat je je bewust bent van de risico’s in het verkeer en deze zo klein mogelijk maakt. “Gaan de seinen op groen, dan volgt een inwerkperiode met een mentor. Die let nog eens extra op veilig en verantwoord weggedrag.”

Ook daarna zijn er regelmatig bijspijkermomenten voor de chauffeurs, die breder gaan dan alleen verkeersdeelname. “Onze chauffeurs leren ook hoe je mensen in een rolstoel veilig meeneemt van voordeur tot voordeur.” Munckhof ontwikkelde bovendien een e-learning cursus met videotips voor defensief en veilig rijden, waaraan alle chauffeurs inmiddels hebben meegedaan, en die volgens 95 procent van hen ook echt helpt. Een vervolg staat nu al gepland.

Veiligheidsdatabase
Ook ontwikkelde Munckhof naar aanleiding van dit programma een handige tool. Poortinga: “We hebben een database aangelegd van locaties waar onze chauffeurs vaak komen en waar bovengemiddeld veel incidenten zijn: gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke hoekjes, onopvallende paaltjes… Vanuit die database krijgen chauffeurs nu automatisch een seintje zodra ze zo’n ‘black spot’ naderen. Dan zijn ze gewaarschuwd.”
Zoals elk mens rijdt ook een Munckhof-chauffeur wel eens te hard. Hoe gaat Poortinga daar mee om? “Zolang het bij een sporadische minimale snelheidsoverschrijding blijft, kan het met een simpele opmerking af. Is de overtreding serieuzer, dan nemen we serieuze maatregelen. Door rood rijden of geen voorrang verlenen kan tot zeer ernstige schade en letsel leiden. En rijden met een mobieltje in de hand? Dat tolereren we nooit.”

Arbo en sociale veiligheid
Veiligheid is een breed veld: ook arbo en werkomstandigheden tellen zwaar mee. Dat begint bij modern en veilig materieel met ergonomische bestuurdersstoelen. Daarnaast geven Poortinga en zijn collega’s veel aandacht aan sociale veiligheid – iets waar in de praktijk steeds meer behoefte aan is. “In cursussen leren chauffeurs omgaan met agressie en proberen we gehaast gedrag te voorkomen. Na een verkeersruzie of aanvaring met een passagier – we vervoeren bijvoorbeeld ook moeilijk opvoedbare kinderen – is er altijd een luisterend oor. En we hebben een actief vitaliteitsprogramma, want het chauffeurswerk kan ook fysiek pittig zijn.”

Streven naar een 9,5
Een jaar na de start zijn de eerste resultaten van die aanpak zichtbaar. Poortinga geeft zijn bedrijf op het gebied van veiligheid inmiddels ‘een acht’ – en dat is slechts een begin. “We zijn ambitieus, we willen naar een 9,5. Onze werknemers ervaren het als zinvol. Nu is de kunst om het levend te houden en onderdeel te maken van de routine. Belangrijk, want in alle bescheidenheid: we zijn best een grote speler. Dus als wij veiliger gaan werken, helpt dat naar rato om het voor iederéén veiliger te maken.”

Interpolis helpt ondernemers te focussen op wat echt belangrijk is
Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Je gaat voor een duurzame en gezonde toekomst. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Je wilt dat zaken goed zijn geregeld, zodat je kunt focussen op wat echt belangrijk is: jouw bedrijf.
Interpolis ontwikkelt samen met ondernemers en experts oplossingen en diensten die zorgen voor een veilige en duurzame werkomgeving. Bijvoorbeeld de Automodus app, die bijdraagt aan minder afleiding in het verkeer. Meer weten? Kijk op interpolis.nl/zakelijk/ondernemen. En luister naar de podcast waarin Jos Poortinga meer vertelt over veiligheid en mobiliteit.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.