branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Dik Nicolai
Verduurzaming vraagt scherp oog voor veiligheid

“Als je met mensen en dieren werkt, wil je geen gevaar lopen”

Gedreven door hoge energieprijzen investeren Nederlandse ondernemers fors in zonnepanelen en besparende voorzieningen. Tegelijk weet twee derde niet welke risico’s die met zich meebrengen. Melkveehouder Gert van Adrichem dook er wel in en leerde veel: “Met ruim 400 dieren wil je geen brand riskeren.”

Verduurzaming staat in de top-5 prioriteiten van Nederlandse ondernemers, blijkt uit de meest recente BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Bedrijven investeren miljoenen in zonnepanelen en andere vormen van schone energie; uit maatschappelijke betrokkenheid en om de energierekening te drukken. Die nieuwe techniek en kostbare installaties brengen naast schone energie ook nieuwe risico’s met zich mee. Kortsluiting in elektrische systemen kan bijvoorbeeld leiden tot brand. Storm en hagel kunnen panelen of installaties beschadigen. Ondeugdelijke montage kan lekkage aan het dak veroorzaken. En systeemuitval kan de continuïteit van de organisatie verstoren. Grote risico’s als bijvangst van verduurzaming. En volgens de BedrijvenMonitor ziet twee derde van alle ondernemers die over het hoofd.

Ver verduurzaamd
Gert van Adrichem, melkveehouder in het West-Brabantse Fijnaart, heeft er wel oog voor. Hij heeft de afgelopen jaren zijn grote boerenbedrijf met 280 melkkoeien en 150 kalveren in allerlei opzichten verduurzaamd. Sinds 2019 heeft Van Adrichem naast zijn veehouderij onder meer een ‘energiefabriek’. Op zijn stallen en werkplaats liggen 2300 zonnepanelen die samen 600.000 kWh per jaar leveren, meer dan zes keer het eigen verbruik. Het overschot levert hij tegen een vergoeding aan de zuivelcoöperatie, die mede daardoor volledig op schone stroom draait. Een gezonde extra melkkoe. “We zijn niet alleen boerderij, maar ook energiefabriek.” Mede daardoor wist hij de totale CO2-uitstoot van zijn bedrijf per geproduceerde liter melk in drie jaar met 20 procent te verlagen.

Veiligheid voorop
Bij Van Adrichem gaat verduurzaming altijd hand in hand met veiligheid. “Wij werken hier met hart en ziel, met mensen en met dieren. Dan wil je geen gevaar, geen brand. Dan wil je veiligheid en betrouwbaarheid.” Hij benadert elke stap voor verduurzaming heel analytisch. “Ik kijk zo goed mogelijk naar alle mogelijke effecten en scenario’s. Veel zonnepanelen en veel zon betekent veel stroom, dus mogelijk veel inkomsten. Maar veel stroom en oude leidingen betekent ook: veel risico op kortsluiting of zelfs brand. Dat wil je niet, dus wil je je zaken technisch goed in orde hebben: betrouwbare componenten, de juiste omvormers, een hoogwaardige transformator, brandwerende voorzieningen, vakkundige installatie inclusief regelmatige keuringen en inspectie.” Ook dat laatste is volgens Van Adrichem van levensbelang: zijn energie-installatie staat bloot aan regen, storm, hagel en bijvoorbeeld knagend ongedierte. “Op hoogte kunnen we die niet zelf inspecteren, daarom laten we dat professioneel doen. Het moet goed en zorgvuldig, ik wil geen brand.”

Luister ook de podcast Veilig verduurzamen. Sacha de Boer praat je in 10 minuten bij over een onderwerp die speelt bij ondernemers.

Compleet plaatje
Dat veel ondernemers die risico’s onderschatten, verbaast Van Adrichem niet. “Eigen energie-opwek op deze schaal staat nog maar in de kinderschoenen. Dan weet je nog niet waar je allemaal op moet letten. De risico’s lopen achter de vernieuwing aan.” Daarom riep Van Adrichem in het proces van ontwerp en installatie regelmatig de hulp in van zijn verzekeraar Interpolis. “Zij hebben onder meer meegekeken naar offertes voor systemen. Zij weten veel beter dan ik aan welke technische en veiligheidseisen een zonne-installatie moet voldoen. Als je alleen de verhalen van aanbieders hoort, krijg je geen compleet plaatje. Zo’n verzekeraar denkt daarentegen mee vanuit hetzelfde belang: zij willen ook dat het bij mij veilig en betrouwbaar is. Dat heeft me enorm geholpen bij de bewustwording. Daar vertrouw ik meer op dan offertes van verkopers.”

Meer energiebesparing
Van Adrichem heeft al veel bereikt, maar wil niet stilstaan. “We kijken al verder, met name naar meer energiebesparing. Met ledverlichting, slimmer inregelen van onze elektromotoren en toepassing van frequentieregelaars. We worden inmiddels ook benaderd of wij op onze akkers meer kunnen doen aan CO2-opslag in de bovenste bodemlaag – zogenoemde koolstofopslag – door met extensieve akkerbouw meer plantenresten in de bodem te laten zitten. En we kijken naar energieopslag: als wij opgewekte energie kunnen opslaan en verkopen zodra de prijs het gunstigst is, zijn we spekkoper. Of we dat met batterijen, waterstof of bijvoorbeeld zoutaccu’s willen doen, weet ik nog niet. Maar ook daar geldt: veilig moet het sowieso!”

Focussen op wat echt belangrijk is
Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Je wilt dat zaken goed zijn geregeld, voor je medewerkers én voor jezelf, zodat je veilig kunt ondernemen: slim, duurzaam en zonder oponthoud.
Veilig ondernemen betekent ook veilig verduurzamen. Met aandacht voor de goede installatie en onderhoud van zonnepanelen, bijvoorbeeld, om een optimaal rendement en de veiligheid te garanderen. Interpolis ontwikkelt samen met experts oplossingen en diensten om ondernemers hierin te ondersteunen. Denk aan bouwadvies of een elektrakeuring om problemen voor te zijn.
Meer weten? Kijk op de website van Interpolis.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.