Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Wil je een baan? Ga in de cybersecurity!

Bijna dagelijks berichten de media over DdoS-aanvallen, hacks, datalekken en andere vormen van cybercriminaliteit. Volgens Esther van Luit, junior manager cyber strategy bij Deloitte, dreigt er een groot tekort aan cybersecurity specialisten. Zij deed er onderzoek naar in het kader van haar masterscriptie.

Waarom zijn er te weinig cybersecurityspecialisten?
“Met een steeds verder digitaliserende wereld is cybersecurity een zeer snelgroeiende bedrijfstak. Nu al vinden bedrijven en instellingen het lastig aan de juiste security-professionals te komen. Vooral de meer ervaren specialisten zijn schaars. Daarnaast breidt dit veld zich snel uit met nieuwe technologieën en is het moeilijk om daar überhaupt ervaren in te zijn. In mijn masterscriptie heb ik gekeken naar hoe kunstmatige intelligentie kan helpen dit gat tussen vraag en aanbod kleiner te maken.”

Is het tekort aan cybersecurityspecialisten een groot probleem?
“Ja. We denken dat er in 2022 wereldwijd een tekort is van 1,8 miljoen security professionals. Als het dreigende arbeidstekort niet opgelost wordt, zal het lastig worden de veiligheid van onze ICT-systemen te bewaken. Ik denk dat iedereen wel inziet welke risico’s dat met zich meebrengt voor onze samenleving die steeds meer draait op technologie.”

Je zoekt de oplossing in kunstmatige intelligentie. Wat is dat eigenlijk?
“Kunstmatige intelligentie is een verzameling van technieken waardoor een computer intelligent gedrag kan vertonen, zoals logisch nadenken, problemen oplossen, taal verstaan of nieuwe dingen leren. Deze computers zijn bijvoorbeeld geprogrammeerd om afwijkingen in het dataverkeer te herkennen en dit te melden aan een beheerder.”

 

“In 2022 hebben we wereldwijd een tekort van 1,8 miljoen cyber security professionals. Dat maakt het lastig in de toekomst de veiligheid van onze ICT-systemen te bewaken”, aldus Esther Luit. Ze studeerde onlangs cum laude af op dit onderwerp.

Sommige mensen zijn bang dat kunstmatige intelligentie, robots in de volksmond, onze banen overnemen. Met massaontslag tot gevolg. Jij trekt een andere conclusie.
“Die angst is er inderdaad. Op de website willrobotstakemyjob.com kun je je beroep intypen om te zien wat de kans is dat jouw werk door computers wordt overgenomen. Maar in de wereld van de cybersecurity zie ik daarin een kans in plaats van een risico. Kunstmatige intelligentie kan ons helpen het werk te doen waar we niet genoeg mensen voor kunnen vinden. Ik heb berekend dat we het tekort van 1,8 miljoen mensen naar 1 miljoen kunnen terugbrengen. Als we ook bereid zijn het werk van de banen die al vergeven zijn opnieuw in te delen, kunnen we in de toekomst wellicht het gat sluiten.”

Je komt met exacte percentages over wat wel en niet aan kunstmatige intelligentie kan worden overgelaten. Hoe krijg je dat voor elkaar?
“Afgelopen zomer is er een nieuwe standaard (de NIST SP800-181) rondom cybersecurity- werkzaamheden gepubliceerd. Deze standaard bevat 52 werkrollen, die elk taken en vaardigheden hebben. Ik heb gekeken naar in hoeverre de duizend taken volledig, deels of niet door kunstmatige intelligentie gedaan kunnen worden. Dat zei vervolgens iets over hoe ‘vervangbaar’ de rollen zijn.”

Je stelt dat kunstmatige intelligentie niet alleen arbeidstekorten oplossen maar ook nieuwe banen creëren.
“Voor kunstmatige intelligentie heb je onder andere mensen nodig die de kunstmatige intelligentie programmeren. Kunstmatige intelligentie moet ook beveiligd en beschermd worden tegen hackers, dus daar zullen nieuwe securitybanen uit voortvloeien. Historisch onderzoek laat zien dat bij nieuwe technologieën er vaak eerst banen verdwijnen, maar er op termijn andere banen bij komen.”

Dit soort innovaties kost geld. Kunnen bedrijven toch niet beter op zoek naar personeel?
“Kunstmatige intelligentie vereist investeringen. De techniek is er al, maar het zal nog moeten worden toegepast op de specifieke taak en aangepast moeten worden naar de omgeving van de organisatie. Als kunstmatige intelligentie een taak beter, sneller en goedkoper kan verrichten dan mensen, kan dat echter een goede investering zijn.”

Maar dat gat wordt dus niet op korte termijn opgelost. Heb je een idee om het tekort verder te verkleinen?
“Er is een aantal andere deeloplossingen, zoals het eerder in aanraking brengen van kinderen met techniek, IT en cybersecurity binnen en buiten het onderwijs, het verbeteren van het imago van de industrie en het verhogen van de vrouwelijke participatie. Dat laatste punt is iets waar ik mijzelf voor inzet en onlangs de Techionista Tech Favorite 2018 Award voor heb gewonnen. In de cybersecurity is maar 11 procent van onze professionals vrouw en in Nederland wordt dat op 3 procent geschat. Daarmee laten we heel veel potentieel talent onbenut. Laten zien hoe leuk en divers het werk is, speelt hierbij een sleutelrol. We zullen zowel mens als machine nodig hebben om de toekomst veilig te stellen.”

Wil je met Esther doorpraten over haar masterscriptie over hoe artificial intelligence het tekort aan cybersecuritypersoneel kan opvangen? Neem dan contact met haar op. Neem contact op met Jelle Niemantsverdriet als je meer wilt weten over werken in cybersecurity.

XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.