Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Innoveren in vijf lessen

Waarom zou je als bedrijf innoveren? Het antwoord is simpel: om te overleven. Het is in het bedrijfsleven inmiddels een bekend verhaal: technologie verandert het speelveld in hoog tempo. ‘Disrupt or be disrupted, innovate or die’. Aan de slag dus!

Innoveren kun je leren, maar er bestaat helaas geen vast recept voor innovatie. Corporate innovatie is contextspecifiek. Wat een succesvolle innovatiestrategie is, hangt af van onder meer het type product dat wordt geproduceerd, het type werknemers en de belonings- en bedrijfsstructuur. Bovendien is innovatie nooit ‘af’; het is een reis die steeds weer nieuwe uitdagingen en inzichten brengt. Na 10 jaar corporates helpen met innoveren, heeft Deloitte vijf inzichten opgedaan om succesvol te kunnen innoveren.

Les 1. Zorg voor (echte) commitment aan de top

Inzetten op innovatie is een strategische beslissing. Het bestuur, en vooral de CEO, moet geloven in de noodzaak ervan en er tijd, geld en resources voor vrijmaken. Als innovatieafdeling loont het daarom te investeren in bewustwordingsprogramma’s voor de top van het bedrijf. Innovatie vraagt om een andere blik dan bij de reguliere gang van zaken. Niet lineair denken, niet extrapoleren vanuit de huidige situatie, maar uitzoomen en de eigen blinde vlekken detecteren. Het is niet voldoende als het bestuur zegt innovatie belangrijk te vinden. Echt commitment blijkt uit het handelen van het bestuur, en dan met name bij tegenslagen of in tijden van krimp of reorganisatie. Het is dus van groot belang om bestuursleden en andere stakeholders altijd nauw te betrekken bij innovatieprojecten, zodat ze echt begrijpen waar het om gaat en waar nodig zullen handelen.

Les 2. Zorg voor draagvlak in de organisatie

De innovatieafdeling loopt vaak op de troepen vooruit. Het gevaar is het contact met de rest van de organisatie te verliezen. Investeer daarom in communicatie: wat doet de innovatieafdeling, waarom is dat belangrijk, wat betekent dat concreet? Niet de hele organisatie hoeft overtuigd te zijn van het belang van innovatie en niet alle innovatieprojecten hoeven op grote schaal gecommuniceerd te worden. Wel is het zinvol als de innovatiegezinde mensen elkaar binnen de organisatie weten te vinden, zodat ze elkaar kunnen steunen en inspireren. Zorg verder voor aandacht voor innovatie op het niveau van recruitment: neem mensen aan die niet bang zijn voor verandering en maak innovatie onderdeel van het introductieprogramma.

Les 3. Weer corporate antibodies

Zodra er innovatieve producten worden gelanceerd, komt het immuunsysteem van een organisatie tot leven. Corporate antibodies zijn krachten binnen het bedrijf die vanuit het bestaande businessmodel redeneren en innovatie (vaak onbewust) tegenwerken. Om corporate antibodies te weren, heb je als trekker van een innovatief project ten eerste mandaat nodig, zowel van de top als van directe leidinggevenden. Daarnaast moeten er criteria worden ontwikkeld voor het beoordelen van innovatie. Bijvoorbeeld: het kan zijn dat je met een innovatief product een relatief bescheiden omzet maakt, maar wel een nieuwe markt bereikt. Benadruk dat en zorg dat je daarop wordt afgerekend.

Lees ook: Innoveren is meer dan het verzamelen van een berg goede ideeën. Alexandre Janssen vertelt er alles over in zijn podcast.

Les 4. Stel scherpe doelen, zonder innovatie de nek om te draaien

Promoot en verdedig innovatie waar je kunt, maar wees binnen een innovatieafdeling streng voor elkaar. Het is gemakkelijk om ‘verliefd’ te worden op je eigen project en eventuele tekortkomingen niet meer te willen zien. Het merendeel van de ideeën redt het niet. Dat betekent dat er harde klappen vallen: kill your darlings. Waak voor de business case of hope: het eindeloos doorgaan met een project dat het net niet gaat redden. Formuleer duidelijke go/no go-momenten en stel scherpe doelen om projecten verder te helpen, zonder ze te vroeg de nek om te draaien. Houd de blik ook altijd naar buiten gericht. Test aannames in een vroeg stadium bij beoogde klanten, vind een launching customer en zoek aansluiting bij bestaande innovatieve ecosystemen. Verklaar een product niet te snel ‘af’. Het doorontwikkelen van een project gaat door, ook na een prototype en na de eerste sales. Waak ervoor dat de innovatie intern te snel als een regulier product wordt behandeld en alsnog sneuvelt.

Les 5. De kwaliteit van de teams is doorslaggevend

Veel bedrijven beginnen een corporate innovatietraject met het verzamelen van ideeën. Maar het op grote schaal genereren van ideeën is eindig. De meeste ideeën vallen af, waardoor mensen na een aantal campagnes hun motivatie verliezen. Bovendien is niet zozeer de kwaliteit van ideeën, maar de intrinsieke motivatie van de betrokkenen en de kwaliteit van de teams doorslaggevend voor het slagen van het idee. Een matig idee met een goed team heeft een grotere kans van slagen dan een goed idee met een matig team. De teamleden moeten (grotendeels) worden vrijgesteld van hun reguliere werk. Anders krijg je steeds het conflict: wat gaat voor, innovatie of de bestaande business? De samenstelling van een team kan gedurende een project veranderen. Vaak heerst het idee dat een initiatiefnemer een project altijd moet blijven leiden, maar dat hoeft niet zo te zijn. In de beginfase spelen creativiteit en ondernemerschap een grote rol, later worden eigenschappen als besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen en gedisciplineerde uitvoering belangrijk.

Bij Deloitte staat innovatie al geruime tijd op de agenda. In 2007 werd Deloitte Innovation opgericht, een aparte bv die nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Na tien jaar werd het tijd om de balans op te maken: wat hebben we geleerd? Wat werkt wel en wat niet? Wil je hierover doorpraten, neem dan contact op met Ewout Bolhuis.

XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.