branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

Hoe bereik je zakelijk succes in dit digitale decennium? Zo dus!

Efficiëntie en doelmatigheid zijn belangrijk voor bedrijven om winst te maken. Anno 2012 dan. Tegenwoordig zijn innovatie en wendbaarheid de toverwoorden. Deloitte deed onderzoek naar de human capital-voorwaarden voor succesvol zakendoen.

Voor wie het nog niet had gemerkt (lees: wie de afgelopen jaren onder een steen heeft geleefd): we zitten middenin de vierde industriële revolutie. De technologische veranderingen volgen elkaar in razend tempo op. Ineens gebruiken we termen als ‘disruptie’, ‘blockchain’ en ‘scale-ups’. Bedrijven en organisaties hebben aanzienlijke moeite de snelheid van veranderingen bij te benen. Niet alleen als het gaat om hun dienst of product, maar ook op het gebied van personele kwesties is het aanpoten geblazen. Werkinhoud, arbeidsvoorzieningen, werkomgeving en de werknemer zelf, het verandert allemaal.

Innovatie en wendbaarheid

Deloitte onderzocht de gevolgen van de digitale transformatie voor het bedrijfsleven. 10.400 respondenten in 140 landen werkten mee en schetsen samen een beeld van wat er tegenwoordig nodig is om medewerkers ‘te vinden, boeien en binden’, aldus Deloitte. In het rapport, Rewriting the rules for the digital age, wordt duidelijk dat slechts 11 procent van de bedrijven aan de human capital-voorwaarden voldoet om de transformatie naar de toekomst succesvol te doorlopen. De overige 89 procent worstelt nog. “De kern van het probleem is dat bedrijven niet hun eigen tempo kunnen bepalen waarop ze meegaan in dat transformatieproces”, zegt Ardie van Berkel, partner en EMEA Leader Human Capital bij Deloitte en betrokken bij het onderzoek. “De technologische mogelijkheden zijn al veel verder dan het bedrijfsleven is met denken over hoe de organisatie daar optimaal op kan inspelen. De ‘spelregels’ die veel bedrijven gebruiken, zijn gebaseerd op de technologie en het bijbehorende denken van pak ‘m beet 5 tot 10 jaar geleden. De uitdaging is om het nieuwe spel met nieuwe regels te spelen. Inmiddels zijn technologische mogelijkheden namelijk alweer veel verder ontwikkeld, maar het is voor bedrijven lastig – zo niet onmogelijk – om dat tempo te volgen. Bedrijven zijn van oudsher zo georganiseerd dat ze vooral efficiënt en doelmatig zijn. In deze tijden tellen innovatie en wendbaarheid veel zwaarder. Die omslag kost tijd.”

We zitten middenin de vierde industriële revolutie

Functioneringsgesprek: niet meer van deze tijd

Neem alleen al de basis: de werknemer zelf. Wie is dat eigenlijk? Van oudsher zijn dat mensen die op de loonlijst staan, maar inmiddels is het personeelsbestand – figuurlijk gezien – breder dan dat. Bijvoorbeeld omdat je voor een bepaald project samenwerkt met zzp’ers, met flexwerkers, met een expert die je via crowdsourcing hebt gevonden en die toevallig aan de andere kant van de wereld woont en wellicht zelfs met robots. “De vraag is niet meer voor wie je werkt, maar met wie”, stelt Van Berkel. “Het past allemaal heel goed bij deze tijd. De jonge generatie, die nu aan haar werkende leven begint, vindt dat allemaal heel normaal. Bij die werkwijze hoort ook een andere manier van leidinggeven. Niet meer op basis van hiërarchie, zoals we traditioneel gewend waren, maar op basis van prestaties en doelen per team.” Ook zoiets: de beoordeling van die prestaties. Het good old functioneringsgesprek is wat Van Berkel betreft niet echt meer van deze tijd. “Dat werkt te traag en je vertoont gedrag dat je niet meer wil van je medewerker. Als werkgever doe je er goed aan kort op de bal te zitten. Wat heeft je medewerker deze week gedaan? Wat zijn de doelen voor volgende week? Directe feedback dus, bijvoorbeeld via snapshots. Dat zijn kleine overzichten met observaties en bevindingen, in de vorm van teksten, cijfers en diagrammen, afhankelijk van wat je er zelf in zet. Die snapshots toon je bijvoorbeeld via je smartphone, tablet of laptop en daar kun je ze ook op maken. Zo’n snapshot biedt tal van voordelen: directe bijsturing, realtime leerervaringen en ontwikkeling, duidelijkheid over resultaten en inzicht in hoe tevreden en betrokken je medewerker is. Dat is belangrijk om te weten, want alles ligt immers op straat. Je bedrijfsbranding kan nog zo uitgekiend zijn, als medewerkers op social media een heel ander beeld geven van jouw organisatie, is al je moeite tevergeefs.”

Met een biertje voor je beeldscherm

Om zowel het belang van het bedrijf als dat van de medewerker te dienen, doen bedrijven er goed aan hun aandacht te richten op carrièredoelen, mobilisering van talent, creëren van een leeromgeving en het ontwerpen van nieuwe organisatievormen en -netwerken. “Om mee te kunnen in dat snelle tempo en wendbaar te kunnen zijn, maken de grote afdelingen van weleer plaats voor kleine, flexibele teams. Bij elkaar komen voor overleg kan fysiek gebeuren, maar ook virtueel, of via een combinatie daarvan. Met behulp van bijvoorbeeld Skype, social media en apps zorg je dat je team een eenheid is. En dan maakt het niet uit of een teamlid in Australië zit of in Amsterdam.” Behalve natuurlijk bij de vrijmibo. “Borrelen via Skype, met een biertje voor je beeldscherm, is inderdaad niks”, lacht Van Berkel. “Maar misschien dat ze daar in de toekomst ook iets voor verzinnen, via virtual reality bijvoorbeeld.”

Het toepassen van deze nieuwe spelregels binnen de organisatie kan in de praktijk uitdagend blijken. Deze veranderingen vereisen een andere mindset en dwingen de gehele organisatie om ook van binnenuit digitaal te worden. Op 28 september 2017 organiseert Deloitte de Digital DNA Summit waar wordt ingegaan op hoe organisaties digitaal kunnen transformeren, en de bedrijfsprocessen zowel intern als extern opnieuw georganiseerd kunnen worden om de competitie voor te blijven. Daarnaast ook relevant te blijven voor het belangrijkste kapitaal, namelijk de werknemers. Ga naar www.rewireyourdna.nl om je te pre-registreren.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.