branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

Alles wat je wilt weten over kunstmatige intelligentie

Van kunstmatige intelligentie hebben we natuurlijk allemaal al gehoord. Robotisering is als term ook niet nieuw, net zo min als machine learning. Maar wat houden ze precies in? En is het wel toekomstmuziek, die zelfdenkende computers?

Artificial Intelligence

Letterlijk vertaald: kunstmatige intelligentie (KI). Eigenlijk gaat het om een heel breed spectrum, waarbij niet alleen de computer een rol speelt. Ook psychologie, filosofie en taalwetenschap komen om de hoek kijken. Bij kunstmatige intelligentie gaat het erom dat computers taken uitvoeren waar je normaal menselijke intelligentie voor nodig hebt. Er is wel een verschil tussen specialistische en generalistische intelligentie. Een computer die een schaker kan verslaan, kan ons niet vertellen welke straat we in moeten rijden. Vrijwel alle specialistische KI kan alleen datgene uitvoeren waarvoor het is ontworpen. Die taken kunnen ze vaak wel veel beter uitvoeren dan de mens, zeker als het gaat om complexe toepassingen zoals gezichtsherkenning, voorspellingen en vertalingen. Een generalistische KI is een systeem dat elk complex probleem kan oplossen. En dat is wel nog (even) toekomstmuziek. Een KI-systeem combineert machine learning en andere vormen van data-analyse om tot intelligente daden te komen.

Machine learning

En wat is dan machine learning? In feite gaat het hier om het proces waarbij een computer zaken herkent of voorspelt. Bijvoorbeeld een computer die spam in e-mails identificeert en die in de spambox gooit. Het algoritme van de pc leert patronen te ontdekken – zoals woorden of combinaties van woorden – zodat hij ziet of vermoedt dat het om spam gaat en vervolgens maatregelen treft. Ook kun je de pc leren om foto’s van katten in fotocollecties te herkennen, fraude te identificeren of spraak te herkennen. Dit gebeurt via trainingsdata; de computer moet (veel) voorbeelden zien van data die wel of niet aan de voorwaarden voldoen. Soms gaat het verder: het programma kan zichzelf verbeteren als er een techniek wordt gebruikt waarbij hij op zijn fouten wordt gewezen. De techniek lijkt op kunstmatige intelligentie. Het verschil is echter dat de pc in dit geval geen flauw idee heeft wat het doet. Hij kan spam identificeren, maar hij zal nooit weten wat spam is en waarom wij dat zo irritant vinden. En als er een nieuw soort spam voorbijkomt, zal hij niet in staat zijn om het te identificeren, tenzij wij het algoritme van nieuwe voorbeelden voorzien.

Een slimme robot zal proactief proberen nieuwe dingen te leren en meningen te peilen door deel te nemen aan interacties met mensen. Hij zal vragen stellen en de antwoorden online checken

Cognitieve Analytics

Cognitieve Analytics zijn een deelgebied van KI dat zich bezighoudt met cognitieve gedragstherapie. We laten hierbij de machine zelf denken en relaties leggen. Zo kan de computer data ontvangen waaruit blijkt dat Koningin Máxima in Argentinië is geboren. Maar door de hoeveelheid data die in de computer wordt gestopt, kan hij ook vertellen dat ze is getrouwd is met koning Willem-Alexander en dat hij dit jaar 50 wordt. Om dit te kunnen, moet het systeem er bewust van zijn dat deze namen gekoppeld zijn aan deze personen, moet hij de relaties tussen hen kunnen leggen, het geslacht kunnen zoeken en het gezond verstand hebben om te kunnen concluderen dat Máxima verwijst naar onze koningin. Al deze contextuele informatie is nodig om de juiste gevolgtrekkingen te maken om de vragen te beantwoorden. Op zich is dat niet heel ingewikkeld. Maar sinds cognitieve systemen contextuele informatie kunnen gebruiken, kan de computer ook ongestructureerde data gebruiken om te communiceren met mensen. Hierdoor kan het systeem reageren op een vraag in het Engels over kampeerspullen met behulp van informatie als productbeschrijvingen, recensies van klanten en info uit reismagazines. Cognitieve systemen kunnen communiceren via verschillende media, waaronder spraakherkenning, beeld, video, gebarentaal, grafieken of een combinatie van dit alles.

Robotisering

Met robotisering wordt bedoeld: een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, kan nu door robots worden gedaan. In zijn eenvoudigste vorm is een robot een machine die is geprogrammeerd om een ​​gemakkelijke taak uit te voeren als een bepaalde situatie zich voordoet. Een robot in een autofabriek is bijvoorbeeld op een bepaalde manier geprogrammeerd. Dat kunnen we niet echt intelligent noemen. Maar in de wereld van de robotica komen steeds intelligentere vormen bovendrijven. Zo heb je onbemande voertuigen, drones, slimme stofzuigers, intelligente chatbots (robots waar je mee kunt praten) en slimme assistenten. Typerend voor slimme robotica is de combinatie van hardware (mechanische onderdelen, sensoren, beeldschermen) met intelligente software en data die nodig is om een taak uit te voeren waarvoor een zekere intelligentie vereist is. Denk aan de richting bepalen, bewegingen maken en interactief zijn. Het is natuurlijk ingenieus dat dit kan, maar ook een beetje verontrustend: de komende jaren zullen miljoenen banen verdwijnen als gevolg van robotisering.

Slimme machines

Slimme machines zijn in staat zelf beslissingen te nemen, zonder menselijke input. Zonder menselijke instructies kan het bijvoorbeeld zelf boodschappen doen, gebouwen inspecteren, enzovoort. Dit wordt mogelijk gemaakt door goede planningsmethoden en door de robot van zelfbehoudinstincten te voorzien, waardoor hij nog meer vaardigheden krijgt dan een ‘gewone’ robot. De slimme robot zal proactief proberen nieuwe dingen te leren, meningen te peilen en nieuwe regels van gezond verstand te leren door deel te nemen aan interacties met mensen. Hij zal vragen stellen en de antwoorden online checken. Slimme machines kunnen daarnaast ook nog met elkaar communiceren. Tijdens het inspecteren van een gebouw kan hij bijvoorbeeld een drone vragen om alles boven op het gebouw te meten. De slimme machines kunnen zich dus specialiseren op alle gebieden omdat ze hulp krijgen van andere cognitieve systemen. Er ontstaat dan een netwerk waar straks geen mens aan kan tippen.

Wil je doorpraten over dit onderwerp, neem dan contact op met Naser Bakhshi.

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.