ANP REMKO DE WAAL

Minder hiërarchie draagt bij aan geluk werknemers

Werknemers die vrijheid in hun werk ervaren, zijn gelukkiger dan mensen in een zeer hiërarchische werkomgeving met veel afstand tussen leidinggevende en werknemer. Dat concludeert onderzoeker Gael Brulé in zijn promotieonderzoek.

Brulé onderzocht waarom de Fransen, ondanks hun welvaart, relatief ongelukkig zijn. Hij concludeert dat het geluksgevoel sterk samenhangt met de mate van vrijheid die Fransen ervaren. Uit zijn onderzoek blijkt dat Fransen aangeven zich beduidend minder vrij te voelen dan mensen in andere ontwikkelde landen. In de NRC zei Brulé een paar dagen geleden hierover:

“Wie het gevoel heeft controle te hebben over zijn eigen leven is vrijer en over het algemeen gelukkiger.”

Voorbereiden op keuzes maken
Dit begint al op de basisschool. In Frankrijk krijgen kinderen vaak op een ‘top down’-manier les. Er is weinig participatief onderwijs, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Scandinavië. “Participatief onderwijs lijkt je op lange termijn voor te bereiden op het maken van belangrijke keuzes. Als kind hoef je niet zoveel te kiezen, maar als volwassene moet je een carrière kiezen, een huis en een partner. Dan moet je het gevoel hebben dat je daartoe in staat bent,” zei Brulé in de NRC .

Dit zet zich door op de werkvloer. Volgens Brulé is er een relatief grote machtsafstand op de werkvloer in Frankrijk. Hij stelt op de website:

“Homo hierarchicus is minder gelukkig dan homo aequalis - en de eerste is in Frankrijk nog steeds het meest voorkomend.”

Patroon
Volgens Brulé is het een breder Zuid-Europees patroon. Ook Spanje en Italië kennen een vrij sterke hiërarchie. En hoewel dit patroon diepgeworteld is, doet Brulé toch een poging om hier verandering in te brengen. In De Telegraaf zegt hij:

“Ik ben wetenschappelijk directeur bij Fabrique Spinoza , denktank voor geluk. We organiseren bijeenkomsten voor onderwijzers waarop we praten over andere manier van lesgeven.”

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.