Recht & Onrecht

Over dit blog
  • Juridisch redacteur en commentator Folkert Jensma bundelt op deze pagina gastcolumns van politie­deskundigen, rechters, advocaten, officieren en gedragswetenschappers over hun vakgebied.

  • Via @folkertjensma en facebook.com/rechtenbestuur verwijst hij naar nieuws, columns en achtergronden op het terrein van recht en bestuur, uit NRC en andere media.