Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van Mediahuis NRC rust auteursrecht en databankenrecht.

Allereerst: u kunt te allen tijde een link naar een artikel van een uitgave van Mediahuis NRC op uw website plaatsen. Alle lezers krijgen een aantal artikelen van NRC gratis.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Mediahuis NRC c.q. rechthebbende. Hergebruik van materiaal van Mediahuis NRC is in beginsel niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring van NRC beschikt. U kunt goedkeuring aanvragen via hergebruik@nrc.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel en de titel van de NRC-uitgaven, de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers. Mediahuis NRC kan mogelijk kosten in rekening brengen aan het hergebruik van een artikel.

Wanneer u toestemming heeft van Mediahuis NRC voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden (titel uitgave, auteur en datum). De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf/illustrator voor eventuele toestemming en overnamevoorwaarden.

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-mail: servicedesk@lexisnexis.nl of telefonisch: 00800-99997777.

Beeldrecht

Van alle binnen Mediahuis NRC gepubliceerde werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Stichting Pictoright. www.pictoright.nl, tel.: 020-5891840.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto’s sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Mediahuis NRC en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.