Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Volvo-topman Lex Kerssemakers: "Hebben autofabrikanten de plicht om met technologie in te grijpen op het gedrag van bestuurders? Die discussie willen wij op gang brengen.”
Volvo-topman Lex Kerssemakers: "Hebben autofabrikanten de plicht om met technologie in te grijpen op het gedrag van bestuurders? Die discussie willen wij op gang brengen.”

Volvo begrenst maximumsnelheid auto’s tot 180

Geen doden of zwaargewonden meer in het verkeer: hoe bereik je dat? Volvo laat auto’s onder meer niet harder rijden dan 180 kilometer per uur.

Het zijn opmerkelijke stappen die Volvo zet op weg naar haar ultieme doel. De missie waar het Zweedse bedrijf al jaren aan werkt: geen doden of ernstig gewonden meer in het verkeer, te beginnen met bestuurders van nieuwe Volvo’s vanaf het jaar 2020.
Zo worden vanaf volgend jaar alle nieuwe Volvo’s begrensd op een maximumsnelheid van 180 kilometer per uur, en gaan de auto’s niet lang daarna met camera’s en sensoren controleren of een bestuurder onder invloed is of zich te veel laat afleiden.

Van driepuntsgordel tot rijhulpsystemen

De Zweden willen daarmee niet alleen autorijden veiliger maken maar ook een discussie aanzwengelen. “Wij zijn het aan onze stand verplicht een duidelijk standpunt in te nemen,” vertelt Lex Kerssemakers, Senior Vice President Direct Consumer Business bij Volvo Cars. Hij is in verschillende rollen al meer dan tien jaar lid van de Raad van Bestuur van de Zweedse autofabrikant.
Wat drijft Volvo om te blijven investeren in veiligheid? Kerssemakers: “De mens heeft altijd centraal gestaan in Volvo’s veiligheidsfilosofie, die al in 1927 door de twee oprichters van het merk werd geformuleerd. We hebben ons heel lang gericht op het beschermen van de inzittenden: kooiconstructies, airbags, side impact protection systems, noem maar op. En Volvo was in 1959 de uitvinder van de driepuntsgordel, nog steeds hét veiligheidsitem dat de meeste levens heeft gered. Daar kwam in het begin van deze eeuw bij dat we de enorme mogelijkheden zagen van elektronische rijhulpsystemen. We gingen ons voorbereiden op de volgende grote stap in veiligheid. We richten ons nu veel meer op het voorkómen van ongevallen, dan op het beperken van de gevolgen ervan.”

Logische volgende stap

In 2007 trad Volvo naar buiten met haar Vision 2020: vanaf 2020 zou niemand nog ernstig gewond mogen raken of om het leven mogen komen in een nieuwe Volvo.
“Voor de buitenwereld was dat misschien opzienbarend, maar voor onszelf niet,” benadrukt Kerssemakers. “Het was niet meer dan een logische volgende stap, met de kennis die we toen hadden over nieuwe technische hulpmiddelen, zoals de automatisch remfunctie City Safety. Let wel: autonoom rijden was toen nog helemaal niet in zicht! We zijn altijd blijven geloven in onze missie, ook al zat het onderwerp veiligheid vaak in het verdomhoekje en werden we soms weggehoond.”

Zwakste schakel

Geen doden of ernstig gewonden meer in het verkeer: hoe kun je zo’n doel ooit bereiken? Wat moet je daarvoor doen? Kerssemakers: “In 2007 wisten we dat nog niet exact. Maar inmiddels hebben we geleerd dat het de allergrootste uitdaging is om de menselijke factor terug te brengen. Ja, de mens staat nog steeds centraal in ons denken. Maar de mens is ook de zwakste schakel als het gaat om verkeersveiligheid. Om menselijke fouten zoveel mogelijk te vermijden, hebben we nog veel meer nieuwe technologie nodig. Dan kom je behoorlijk dicht in de buurt van daadwerkelijk autonoom rijdende auto’s, en uiteindelijk is dat ook de oplossing. We zijn er nog niet, maar we zijn wel heel dichtbij.”

Ingrijpen bij afleiding

Totdat autonoom rijden een feit is, richt Volvo zich op het zoveel mogelijk beperken van de risico’s van menselijk handelen. Kerssemakers: “Er zijn drie belangrijke factoren die de verkeersveiligheid in gevaar brengen: alcohol- en drugsgebruik, te hoge snelheid en afleiding. Afleiding kunnen we deels voorkomen, door de bediening van onze auto’s zo intuïtief mogelijk te maken. Dat doen we al volop.
Rijden onder invloed van alcohol of drugs of rijden terwijl je wordt afgeleid, gaan we vervolgens monitoren met camera’s en sensoren. De auto houdt de bestuurder in de gaten en grijpt in als die niet reageert op waarschuwingssignalen. Daarbij moet je denken aan het terugbrengen van de snelheid, automatisch waarschuwen van de hulpdiensten en uiteindelijk de auto helemaal tot stilstand brengen.
Met ingang van modeljaar 2021 gaan we bovendien de topsnelheid van onze auto’s beperken tot 180 kilometer per uur. Daarmee willen we een krachtig signaal afgeven over de gevaren van te hard rijden. Ook willen we een discussie op gang brengen over de vraag of autofabrikanten het recht – nee, de plicht hebben om technologie in te bouwen waarmee op het gedrag van bestuurders kan worden ingegrepen.”
Tekst loopt door onder de foto.

In de nieuwste Volvo’s op het SPA2-platform houden camera’s in de gaten of de bestuurder is afgeleid - om welke reden dan ook. Als het moet, kan de auto zelf stoppen op een veilige plek.

Standpunt innemen

De discussie op gang brengen is gelukt. Volvo’s aankondiging bracht veel commotie teweeg. “Dat wisten we vooraf,” vertelt Kerssemakers. “Maar als Volvo staan wij ergens voor en dan moet je een standpunt durven innemen. Er zijn al genoeg grijze muizen. Is iedereen het met ons eens? Zeker niet. We kregen veel emotionele reacties, want mensen rijden nu eenmaal graag hard. Maar zeg nou zelf: waar kan je nou nog zo hard rijden? Eigenlijk alleen op de Duitse Autobahn, en ook daar houdt het een keer op.”
Ondertussen denkt Volvo alweer verder. Kerssemakers: “De volgende stap wordt geofencing, waarbij de auto dankzij GPS de maximumsnelheid aanpast aan de locatie en de omstandigheden van die omgeving. Dat zal weer een grote doorbraak worden in de auto-industrie.”

Voor Volvo gaat veiligheid boven alles. Hoe? Bekijk hier de stories