Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Internet of Things: het wordt nog rustig in het ziekenhuis

Wat gebeurt er als je medische apparaten in staat stelt om data te genereren, verzamelen, analyseren en verzenden? Dan til je de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau. Deloitte en Vodafone werken samen en laten zien wat er nu al mogelijk is.

Luca is een jonge kankerpatiënt die binnenkort geopereerd wordt. Hiervoor moet hij nog wel aankomen, maar door de chemotherapie heeft hij moeite met slikken. Daarom krijgt hij vloeibaar voedsel via een sonde. In een filmpje dat Deloitte eerder dit jaar online zette, is te zien hoe het zou zijn als Luca thuis een slimme voedingssonde zou hebben.(Het filmpje is verderop in dit artikel te bekijken.)

Kans

Dat thuisgebruik is niet nieuw en is ook met de huidige sondes al mogelijk. Het grote voordeel van de nieuwe sonde zit hem in zijn vermogen om relevante data te verzamelen en te delen. Zo kunnen de arts en thuiszorgmedewerker vanaf een afstandje checken hoe het gaat met de voedselinname. Wanneer gebruikt de patiënt de sonde? En hoeveel voeding krijgt hij dan binnen? Belangrijke informatie. Een grote verbetering dus ten opzichte van de huidige voedingssondes.

Voor medische bedrijven ligt hier een kans om het leven van patiënten te verbeteren. En die kans hebben Deloitte en Vodafone alvast voor ze opgepakt. Met behulp van IoT-technologie hebben zij afgelopen jaar een prototype van een slimme voedingssonde gemaakt. Daarbij voelen zij zich gesteund door de verwachting dat de wereldwijde markt voor het Internet of Medical Things in 2022 al ruim 158 miljard dollar waard zal zijn.

Pijnpunten

“Wij vonden het een goed idee om een slimme voedingssonde te ontwikkelen. Maar vinden patiënten dat ook? Hoe ervaren ze de huidige sondes? Wat vinden ze daarbij lastig? Wat zijn de pijnpunten? En wat zouden ze graag anders zien? Dat waren de vragen die we in het begin al aan patiënten hebben voorgelegd. Daarnaast hebben we ook hun familie, verpleegkundigen, artsen en diëtisten geïnterviewd. En dat was ontzettend leerzaam,” vertelt Helena Lisachuk. Zij is voor Deloitte wereldwijd verantwoordelijk voor de IoT-initiatieven. En zij en haar team richten zich, in dit geval samen met Vodafone, op de markt voor medische apparatuur.

Innovatieve doorbraken

Een accountants- en consultancybedrijf en een telecommunicatiebedrijf die samen technologie voor medische apparatuur ontwikkelen? Anno 2018 is dat niet gek meer. Sterker nog: het zijn juist dit soort samenwerkingen die voor innovatieve doorbraken zorgen. Nieuwe oplossingen bedenken en ontwikkelen gaat namelijk een stuk sneller als je de huidige technologische mogelijkheden met diepgaande marktkennis combineert, benadrukt ook Mathieu van Bergen. Voor Deloitte is hij de Managing Partner Healthcare voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Toenemende zorgvraag

“Dankzij de wereldwijde digitalisering kunnen we sneller dan ooit van elkaar leren,” concludeert hij. “En dat moet ook, want op het vlak van gezondheid wachten ons grote uitdagingen. Zo worden mensen steeds ouder, waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen met chronische ziektes schrikbarend snel groeit. Daarmee is de zorg wereldwijd de sector waar de grootste veranderingen gaan plaatsvinden en waar iedereen mee in aanraking komt.”

Prototypes

“Met de ontwikkeling van onze voedingssonde willen we de medische wereld laten zien wat er momenteel al mogelijk is”, vertelt Daan Hoevers, senior manager IoT bij Deloitte. “Aan de hand van de feedback die we tijdens de interviews met artsen, diëtisten, patiënten en hun verzorgers kregen, hebben we enkele prototypes gemaakt die al goed op hun wensen inspelen. Zo kunnen artsen en verzorgers de historie van een voedingssonde bekijken. Ze zien dan precies wanneer de patiënt voeding heeft ontvangen en hoeveel. En die informatie kunnen ze dan op hun mobiele device checken, dus ook vanaf een afstand. Voor patiënten is dat ook een prettig idee.”

Extra aandacht voor stabiliteit en veiligheid

“Die datastroom is nu nog eenrichtingsverkeer,” vervolgt hij. “Maar alles wijst erop dat dokters straks de mogelijkheid krijgen om bepaalde medische apparaten vanaf een afstand te bedienen. Uiteraard moeten ze dan wel volledig op die technologie kunnen vertrouwen. Bij het Internet of Medical Things is er dan ook extra aandacht voor de stabiliteit en veiligheid van de online verbindingen.”

Deloitte en Vodafone zijn inmiddels met verschillende bedrijven in gesprek die ervaring hebben in het lanceren van medische apparaten. Het is nu wachten tot slimme voedingssondes inderdaad online gaan en bij patiënten thuis aan het werk kunnen. En dit is slechts één voorbeeld van waar Deloitte en Vodafone nu mee bezig zijn. Op het vlak van de gedigitaliseerde zorg zit er nog veel meer aan te komen.

Betere zorg dankzij technologie

En Luca? In het filmpje wordt al geschetst hoe het zou zijn als hij gebruik zou maken van de door Deloitte en Vodafone ontwikkelde voedingssonde. De thuiszorgmedewerker en arts kunnen vanaf een afstandje in de gaten houden hoe het gaat met zijn voedselinname. Zijn er problemen? Dan komt er direct een seintje binnen, zodat ze in kunnen grijpen. Technologie helpt dus om patiënten nog betere zorg te verlenen. En dat maakt ook professionelere thuiszorg mogelijk. Het wordt nog rustig in het ziekenhuis.

IoT draait om mensen
Technologie die ervoor zorgt dat mensen meer zorg thuis kunnen krijgen: dat sluit helemaal aan bij de missie van Vodafone. Vandaar ook dat we nu zelf meebouwen aan medische apparaten die gebruikmaken van het Internet of Things. Ook benieuwd wat er momenteel al mogelijk is? Lees meer op Vodafone.nl/iot

XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.