Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Waarom zon en wind een gouden combi zijn

Hoe zorg je voor een continue opwek van duurzame energie? Door wind- en zonne-energie te combineren. Het idee is heel simpel: als het hard waait, schijnt de zon meestal niet. En als de zon vrij spel heeft, gaat de wind vaak liggen. Beide bronnen samen zorgen voor eindeloze groene stroom. Batterijen zorgen er daarnaast voor dat de opgewekte stroom ook later kan worden gebruikt.

Een slimme en kostenefficiënte oplossing, aldus Diederik Apotheker, teamleider zonne-energie bij Nuon. “Het aanleggen van een windpark vergt een grote investering. Niet alleen in de windturbines zelf, maar ook in de infrastructuur die het mogelijk maakt om opgewekte energie te leveren aan het net. Door windturbines te combineren met zonnepanelen kun je beter gebruikmaken van de bestaande infrastructuur. Dat is wel zo efficiënt natuurlijk. Op momenten dat het niet mogelijk is om energie op te wekken uit wind, bijvoorbeeld omdat het niet hard genoeg waait, wordt gebruikgemaakt van de zonnepanelen. Als de opwek uit wind en zon in een piek zit, zetten we daarnaast batterijen in, zodat we de opgewekte energie later aan het net kunnen toevoegen. Zo gaat er niks verloren en vangen we de pieken en dalen in de productie dus op.”


Zonnepanelen en windturbines zorgen voor de opwek van duurzame energie. De inzet van batterijen zorgt ervoor dat de energie kan worden opgeslagen.

Het aanleggen van een windpark vergt een grote investering. Door windturbines te combineren met zonnepanelen kun je slimmer gebruikmaken van de bestaande infrastructuur

Extra energie uit zon en wind

In Parc Cynog Wind Farm in Wales heeft Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon, al de proef op de som genomen. Zonnepanelen zijn hier toegevoegd aan het bestaande windpark. De resultaten van de pilot, die bijna een jaar loopt, zijn heel goed. “De pilot is van begin af aan heel goed verlopen, met een stabiele levering”, aldus Apotheker. “Ook bij piekmomenten, als zon en wind tegelijkertijd energie opwekken.” Uit de pilot bleek dat omwonenden geen moeite hadden met de plaatsing van de panelen. “Bij de aanleg van een windpark wordt er altijd voor gezorgd dat de omgeving bij alle stappen betrokken is. Als je vervolgens uitbreidt met zonnepanelen, bouw je voort op een goede relatie. Dat maakt een groot verschil.”

We willen zonnecentrales realiseren in de Eemshaven, Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. In totaal gaat het om ruim 250.000 zonnepanelen

Zonnestroom aan tienduizenden huishoudens

Het weidse karakter van windparken op land, met veel ruimte tussen de turbines, maakt het meestal mogelijk om een fors aantal zonnepanelen toe te passen. Toch kunnen zon en wind niet overal gecombineerd worden. Apotheker: “Soms leent de bestaande omgeving er niet voor, als er bijvoorbeeld veel bos is dat voor schaduw zorgt. Of in een omgeving met hoogwaardige landbouwgrond is de grond te duur.” Bij nieuw aan te leggen windparken kan natuurlijk direct rekening worden gehouden met de combinatie van wind en zon. De aanleg van zonneparken hoeft daarnaast niet beperkt te blijven tot windparken. Ook productiecentra zijn een goede mogelijkheid – daar ligt immers ook een infrastructuur waarvan gebruik kan worden gemaakt. “Nuon wil zonnecentrales realiseren in de Eemshaven, Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. In totaal gaat het om ruim 250.000 zonnepanelen met een capaciteit van ruim 70 MW – goed voor de levering van zonnestroom aan tienduizenden huishoudens,” legt Apotheker uit.

Bij nieuw aan te leggen windparken kan natuurlijk rekening worden gehouden met de combinatie van wind en zon

Energie opslaan voor later

Naast het uitbreiden van de capaciteit kijkt Nuon ook nadrukkelijk naar mogelijkheden om opgewekte stroom op te slaan. De nieuwe zonneparken zullen dan ook standaard van batterijen worden voorzien. Vanaf juni wordt hiermee geëxperimenteerd bij het Prinses Alexia-windpark in Zeewolde. Apotheker: “Hier gebruiken we ruim 80 batterijen die ook in de BMW i3 worden toegepast als opslagmedium voor 3 MWh. De inzet van batterijen draagt bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet door pieken en dalen af te vlakken. De batterijen in Zeewolde nemen nu nog de ruimte van vier kleine zeecontainers in, maar de ontwikkelingen gaan heel snel. Batterijen worden steeds kleiner en ook minder kostbaar. Daarmee wordt het gebruik van batterijen voor opslag van opgewekte stroom ook op andere locaties aantrekkelijk. Bijvoorbeeld bij bedrijven die hun bedrijfsauto’s willen elektrificeren en zonnepanelen willen plaatsen om hun stroom te vergroenen. Uiteindelijk zullen ze ook bij mensen thuis een plaats krijgen.”

Iedereen kan producent worden

Als je alle ontwikkelingen bekijkt, kun je concluderen dat energie een ander product wordt. Apotheker is het daarmee roerend eens: “Productie en levering vallen steeds meer samen. Nu al kun je als particulier zelf energieproducent zijn als je zonnepanelen plaatst. Door de salderingsregeling is het nu aantrekkelijk om de stroom die je opwekt en niet gebruikt, terug te leveren aan het net. Maar straks sla je dat misschien thuis op voor later gebruik of lever je een deel ervan aan je buurman die geen plaats heeft voor panelen.” Energie krijgt een andere rol in ons leven: het komt dichterbij ons te staan en wordt iets waarover we meer te kiezen krijgen. “En duurzame energie wordt mainstream. Dat is in het kader van de energietransitie een prachtige én noodzakelijke ontwikkeling.”

De zon: energie die nooit op raakt

Ook thuis kan zonne-energie grote voordelen bieden. Steeds meer Nederlanders maken gebruik van zonnepanelen: uit cijfers blijkt dat op 1 januari 2016 bij 299.765 huishoudens zonnepanelen met een totaal vermogen van 1407 megawatt is geregistreerd (Bron: rapport Energietrends 2016 van o.a. Netbeheer Nederland en ECN). Met een investering van 6.000 euro koop je in één keer je elektriciteitsverbruik voor de komende twintig jaar af! En zelfs het plaatsen van enkele panelen kan al een grote impact hebben op de energierekening. Zelf geen ruimte voor zonnepanelen? Via Powerpeers kun je duurzame energie afnemen van een buurman die stroom over heeft. Het digitale platform koppelt vraag en aanbod van duurzame stroom van particulieren.