Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Toekomst zonder aardgas

Onderzoek: breed draagvlak voor aardgasvrije warmte

Uiterlijk 2050 moet Nederland volledig aardgasvrij zijn. Dat gaat een grote impact hebben op de verwarming van onze woningen. Hoe denken Nederlanders hierover? En welke alternatieven voor aardgas zien zij?


Op dit moment maakt 80 procent van de zes miljoen Nederlandse woningen gebruik van een gasgestookte cv-ketel voor verwarming en warm water. Maar over iets meer dan dertig jaar moet gasverwarming tot het verleden behoren. Onderzoek van Direct Research in opdracht van energiebedrijf Vattenfall, de nieuwe naam van Nuon, laat zien dat steeds meer mensen nadenken over een toekomst zonder aardgas.
Bijna de helft van de Nederlanders (41 procent) is bewuster bezig met de verschillende mogelijkheden voor aardgasvrije warmte dan vijf jaar geleden. Slechts 14,2 procent staat negatief tegenover aardgasvrij wonen en vindt geen enkel alternatief acceptabel. Daarmee lijkt een breed maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie dichterbij dan we soms denken.

Warmtenet wint van warmtepomp

Aansluiting op een warmtenet heeft de voorkeur van ruim een derde van de respondenten. Daarmee is dit alternatief aanzienlijk populairder dan een warmtepomp of ‘groen’ gas, dat ontstaat door biogas te zuiveren en op te waarderen. Een kwart van de mensen heeft geen uitgesproken voorkeur.
Als positieve aspecten van warmte noemen respondenten milieuvriendelijkheid en onafhankelijk zijn van gas, maar ook het overbodig worden van de cv-ketel – en de daaraan verbonden zorgen en kosten voor aanschaf en onderhoud. Kosten zijn sowieso een punt van aandacht: een meerderheid (66,7 procent) vindt lage maandelijkse kosten het belangrijkst bij de overweging van een alternatief voor aardgas.

Steden positiever over warmtenet

Opvallend is dat er in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners significant positiever wordt gedacht over warmtenetten dan in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Waarschijnlijk is dit deels te verklaren doordat bewoners in steden al jaren bekend zijn met warmtenetten en er vooral in grotere gemeenten veel aandacht is voor beleid op duurzaamheid.

Amsterdam: versneld verduurzamen

Die focus op duurzaamheid en de warmtetransitie is duidelijk te zien in Amsterdam. Het college van B & W en de gemeenteraad van Amsterdam hebben besloten dat uiterlijk in 2050 alle aansluitingen op aardgas uit de stad verdwenen moeten zijn. En 90 procent moet al in 2035 geregeld zijn.
Al sinds 2005 voert Amsterdam een ‘stadswarmte, tenzij’-beleid. Nieuwbouwwijken in Amsterdam worden zonder gasleiding aangelegd, zoals bij het Pontsteigergebouw (zie foto). Veel kopers zijn vooraf niet bekend met stadsverwarming en daarom begrijpelijkerwijs aanvankelijk huiverig om van gas af te stappen. Maar de veranderingen voor de bewoner zijn minimaal: twee pijpjes in de woning zorgen voor de heen- en retourwarmte. De bewoner regelt de temperatuur van de radiatoren of vloerverwarming gewoon met een normale thermostaat. Het systeem heeft ook een warmtewisselaar, die warm tapwater aanmaakt. Het gaat om heel robuuste techniek, waar weinig aan kapot kan gaan. Als mensen het eenmaal gebruiken, zijn ze over het algemeen blij met het gemak en het comfort.


Ook bestaande woningen kunnen aangesloten worden op een warmtenet. Dat gebeurde bijvoorbeeld al met honderd woningen in de Apollobuurt in Amsterdam die aanvankelijk gebruik maakten van blokverwarming op gas. En met het uitbreiden van warmtenetten wordt dat voor steeds meer woningen een optie. Zo kunnen Amsterdammers met de postcodecheck van Nuon/Vattenfall snel zien of er een warmtenet vlakbij hun huis ligt.

Warmtenetten dragen bij aan een duurzame wereld

Binnen één generatie fossielvrij leven – dat is de ambitie van Vattenfall. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met een groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten.
Aansluiting op een warmtenet is een goed voorbeeld: dat maakt bewoners minder afhankelijk van aardgas en draagt tegelijkertijd bij aan een vermindering van de CO₂-uitstoot. Vattenfall investeert daarom in de aanleg van warmtenetwerken en zorgt ervoor dat de warmte steeds groener wordt. In 2040 wil de gemeente Amsterdam 230.000 woningen aangesloten hebben op het stadswarmtenetwerk.
Meer weten? Kijk hier.

Openingsfoto: Pontsteigergebouw in de Amsterdamse Houthaven. Dit prestigieuze woongebouw is afgelopen jaar aangesloten op het stadswarmtenet. Beeld: Sia Windig