Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

De identiteitscrisis van de sparende Nederlander

Ruim 339 miljard euro stond er eind vorig jaar op Nederlandse spaarrekeningen. En dat met bijna nul procent rente. Inflatie en vermogensbelasting zorgen ervoor dat het enorme spaarbedrag steeds minder waard wordt. Een situatie die niet bij onze volksaard past. Veel Nederlanders zijn dan ook op zoek naar een nieuwe strategie om vermogen op te bouwen.

Het Rijksmuseum heeft een oud spaarvarken in de collectie. En hoewel Nederlanders als een spaarzaam volk worden gezien, gaat het hier om een Aziatisch model. Het is een terracotta exemplaar dat ergens tussen 1300 en 1500 op Java is gemaakt. Waarom een varken? Omdat dit ‘volslanke’ dier associaties oproept met welvaart.

Pas in de loop van de vijftiende eeuw worden spaarpotten ook gemeengoed in Europa. Zo ook in Nederland. En gezien het huidige saldo dat we met z’n allen bij elkaar hebben gespaard, kunnen we wel concluderen dat het concept in deze contreien goed is aangeslagen.

De door het NIBUD aanbevolen buffer

Waarom wij Nederlanders zo fanatiek sparen? Het is altijd goed om een financiële buffer achter de hand te hebben. Voor het geval dat. Onverwachte uitgaven zijn er altijd. Auto’s en huishoudelijke apparaten houden doorgaans weinig rekening met de financiële situatie van hun eigenaar. Het NIBUD adviseert dan ook nadrukkelijk om een deel van de inkomsten opzij te zetten voor financiële tegenvallers.

Het langetermijneffect van een lage spaarrente

Ook het appeltje voor de dorst was altijd een belangrijk spaardoel. Alleen gaat die vlieger momenteel niet meer op. De tijden van riante spaarrentes zijn voorbij. Sterker nog: die rente staat momenteel nagenoeg op nul. Wat dit concreet voor spaarders betekent? Stel dat je op dit moment 100.000 euro op een spaarrekening hebt staan. Uitgaande van 0 procent spaarrente, een inflatie van 2 procent en een vermogensbelasting van 1,7 procent, is die ton na dertig jaar qua koopkracht nog maar 33.509 euro waard. Grofweg een derde van de oorspronkelijke waarde. Oftewel: het appeltje voor de dorst heeft eerder iets weg van een afgekloven klokhuis.

“De Nederlandse spaardrang wordt stilaan een dure traditie.”

Slechts 23 procent belegt

“Alle cijfers laten zien dat op langere termijn beleggen meer oplevert dan alleen maar sparen”, meldde Dirk Brounen, hoogleraar financieel management, vorig jaar in een persbericht van de Universiteit van Tilburg . “Zeker wanneer je voor later geld opzij wilt leggen, dan is beleggen een goed alternatief, zeker nu de spaarrente het nulpunt is genaderd.”

Op basis van een groot steekproefonderzoek had de Tilburgse hoogleraar het spaar- en beleggingsgedrag van Nederlandse huishoudens bestudeerd. In het persbericht stond een samenvatting van de uitkomsten: “Hoewel een gemiddeld huishouden al snel ruim 20.000 euro aan investeerbaar vermogen bezit, wordt dit geld in 82% van de huishoudens aan een spaarrekening toevertrouwd. Slechts 23% van de ondervraagde Nederlanders belegt.” Ondanks de historisch lage rente blijven veel Nederlanders dus nog stug in de spaarmodus hangen. De conclusie van Brounen: “Deze Nederlandse spaardrang wordt stilaan een dure traditie.”

De gulden middenweg

Meteen al het spaargeld in riskante beleggingen stoppen? Dat is weer het andere uiterste. In het vorig jaar verschenen boek ‘Nooit meer slapend arm ’, dat Brounen samen met zijn collega Kees Koedijk schreef, staan ook aanbevelingen voor een gulden middenweg. Volgens de twee hoogleraren kan beleggen een prima alternatief zijn voor spaardoelen die ten minste drie jaar of verder in de toekomst liggen. Daarbij raden ze wel aan om met de veiligste opties te beginnen en de verwachte rendementen en bijbehorende kosten kritisch te vergelijken.

Passief beleggen als alternatief voor sparen

De grootste drempel voor spaarders om te gaan beleggen? Angst. Angst voor de risico’s die ze lopen. Angst voor dure fondsmanagers die op hun gevoel afgaan. Angst voor fluctuerende beurskoersen. Angst om belangrijke beursontwikkelingen te missen. Ondertussen is er een alternatief: passief beleggen. Voor veel spaarders zou dat weleens de gewenste gulden middenweg kunnen zijn. Wie met ETF’s belegt volgt namelijk de index en richt zich op de lange termijn, bij voorkeur tien jaar of langer. Zo spreidt hij zijn risico’s. Bovendien werkt deze vorm van beleggen zonder de hoge kosten van actief beheer. En de inleg gebeurt periodiek, met bijvoorbeeld een vast bedrag per maand. Dat is in ieder geval al een routine die veel spaarders bekend voor zal komen.

Think ETF’s

Think ETF’s is de eerste Nederlandse aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF’s), ook wel indextrackers genoemd. ETF’s kenmerken zich door een brede spreiding en relatief lage kosten. Beleggen brengt altijd risico met zich mee. Klik voor meer informatie op www.thinketfs.nl en voor een disclaimer op thinketfs.nl/disclaimer