Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘De energiesector is risicomijdend en traag met veranderen’

Veel oplossingen voor de energietransitie worden ontwikkeld door start-ups in de tech sector. Rockstart helpt deze jonge bedrijven sneller te groeien. Program director smart energy Freerk Bisschop legt uit waarom deze start-ups zo belangrijk zijn voor een nieuwe toekomst voor onze energie.

Wat doet Rockstart?
‘Wij selecteren in een vroeg stadium veelbelovende start-ups die we helpen sneller door te groeien. We zorgen dat zij toegang krijgen tot kapitaal en tot andere marktpartijen en we staan ze bij met expertise en vaardigheden via ons uitgebreide netwerk van gespecialiseerde mentoren. Maar het belangrijkste is wellicht dat we een community van gelijkgestemden creëren, waar men van elkaar leert en waar synergie ontstaat. We werken binnen een aantal specifieke vakgebieden: health, smart energy en binnenkort ook agriculture & food. De start-ups richten zich op een van die thema’s, maar de overeenkomst is altijd dat wat ze doen door digitale technologie en data wordt gestuurd.’

Waarom ‘smart energy’?
‘We gaan naar een wereld met 10 miljard bewoners en we hebben als mensheid al teveel CO₂ uitgestoten. We moeten dus nú slimme oplossingen opschalen voor onze energievoorziening. Louter door zuiniger omgaan met bestaande energie komen we er niet. Wij geloven dat slimme digitale technologie de decentrale, fossielvrije energievoorziening van de toekomst mogelijk maakt. Maar we moeten daarin nu verder investeren. De bestaande energiesector is sterk risicomijdend en traag met veranderen. Maar met name als het gaat om digitale technologie kunnen ze de ontwikkelingen niet bijhouden. Traditionele spelers zoals Shell willen gelukkig wel de transitie versnellen en disruptieve innovaties omarmen. Rockstart verbindt hen met jonge, slimme bedrijven die juist wél die risico’s willen nemen. En dat werkt dus heel goed. Wij trekken daarom bewust investeerders uit de energiemarkt aan zodat die bovenop de nieuwste ontwikkelingen kunnen zitten.’

We verbinden traditionele spelers aan jonge, slimme bedrijven die juist wél die risico’s willen nemen

Kunt u voorbeelden geven?
‘Te veel om op te noemen. Een interessant voorbeeld is Bundles. Dit bedrijf verhuurt huishoudelijke apparatuur aan consumenten op basis van een abonnement, waarbij je betaalt per gebruik. Spullen als een service dus. Alle apparatuur is connected, waardoor storingen al worden gezien voordat de gebruiker er iets van merkt. Maar het belangrijkste is dat alle apparatuur weer terugkomt bij de fabrikant en weer wordt gerecycled. Hiermee komt de circulaire economie werkelijk dichtbij. Bovendien kunnen ze al die connected apparatuur zodanig aansturen dat slimmer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Een ander goed voorbeeld is Sympower. Dit bedrijf biedt netbeheerders met slimme technologie reservevermogen aan door elektrische apparaten van particulieren en in de industrie in een online platform te koppelen om het elektriciteitsnet in balans te houden en pieken in vraag te voorkomen. Dat is ook nodig, want door de omschakeling van fossiel naar duurzaam moeten we onze elektriciteitsnetwerken anders en slimmer benutten. Als elektrische auto’s en warmtepompen straks gemeengoed zijn, stijgt immers de vraag. Wij hebben Sympower via ons netwerk gekoppeld aan een grote speler in de energiemarkt, waardoor beide ondernemingen nu veel meer slagkracht hebben.’

Zijn er ook start-ups die werken aan de bron van duurzame energie?
‘Jazeker. We hebben bijvoorbeeld Fibersail in onze stal. Die hebben een high-techsysteem op basis van glasvezel ontwikkeld waarmee continu en real-time de conditie en het gedrag van windturbinebladen worden gemonitord. Dit helpt niet alleen de operators om de opbrengst van windmolens te optimaliseren, het geeft ook waardevolle input voor de ontwikkeling van nieuwe windturbines. Ook hier blijkt weer dat met het vergaren van heel veel data en slimme software om die te analyseren veel winst is te behalen. In dit geval een verhoging van het rendement met 5%. Zo’n voorbeeld bewijst: de winst zit vaak in een onverwachte hoek, en dat is ook de reden dat wij samen met Shell de New Energy Challenge organiseren. De transitie naar duurzame energie kan niet snel genoeg gebeuren en slimme start-ups spelen een sleutelrol op weg naar dit doel.’

New Energy Challenge
De New Energy Challenge is Shell Nederlands flagship start-up programma voor Europese en Israëlische start-ups en wordt samen met YES!Delft en Rockstart georganiseerd. De 10 meest innovatieve en veelbelovende start-ups, die zich inzetten voor toegang tot betrouwbare en schonere energie, strijden voor een accelerator programma bij Shell Ventures of bij een van de partners. Deze groep finalisten ontvangen een week lang training en deskundige coaching in Nederland ter voorbereiding op het zenuwslopende “pitch moment” voor een vakkundige jury. Dit jaar heeft de Haarlemse start-up Asperitas gewonnen dankzij hun duurzame oplossing voor energiegebruik bij datacenters en ontvangt daardoor minimaal een jaar lang mentoring en coaching van Shell Ventures met een investering van € 100.000 daaraan gekoppeld. shell.nl/makethefuture

Tekst: Huib de Vries
Fotografie: Ester Gebuis