Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘Vaart achter elektrisch rijden is vereist’

Elektrisch rijden speelt een grote rol in de energietransitie en wordt steeds populairder. Koos Burgman, voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), legt uit waarom het belangrijk is dat overheden en bedrijven investeren in elektrisch rijden en innovatieve oplossingen.

Hoeveel elektrische auto’s rijden er momenteel in Nederland en wat is de verwachting voor de komende jaren?
‘Er rijden op dit moment zo’n 54.000 volledig elektrische auto’s en een kleine 100.000 hybride auto’s in ons land. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren flink stijgt. Van de nieuwe auto’s die afgelopen maart zijn verkocht was ruim tien procent elektrisch: geen slechte score. Elektrische auto’s zijn nog wel vrij prijzig en worden daarom veelal zakelijk gereden. Nu er ook goedkopere modellen worden gelanceerd en steeds meer leaseauto’s tweedehands hun weg vinden naar particulieren, wordt elektrisch rijden toegankelijker.’

Wat is er nodig om de enorme groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren?
‘De aanschafprijs moet geen bottleneck zijn. Daarom zou het goed zijn als er een aanschafsubsidie komt voor particulieren, zodat de verkoop van zowel gebruikte als nieuwe elektrische auto’s wordt gestimuleerd. Gemeenten moeten een laadbeleid opstellen. Meestal wordt dit vervolgens uitbesteed aan grote bedrijven zoals energiemaatschappijen. In Noorwegen zijn bepaalde trajecten voor bussen of taxi’s beschikbaar gesteld voor elektrisch vervoer en is parkeren in Oslo gratis gemaakt. Daardoor is er een run ontstaan op elektrische auto’s: bijna de helft van de nieuwe auto’s die vorig jaar zijn verkocht in Noorwegen, zijn elektrisch. In Oslo is dat zelfs meer dan 80 procent. Zo zie je maar, als een overheid voldoende faciliteert, kan elektrisch rijden een enorme vlucht nemen. Daar zou de Nederlandse overheid een voorbeeld aan kunnen nemen.’

Wat is het belang van snellaadpunten? Met de toenemende actieradius van elektrische auto’s redden veel mensen hun dagelijkse kilometers toch wel?
‘Voor woon-werkverkeer rijden we gemiddeld 36 kilometer per dag. Thuis opladen met behulp van zonnepanelen op het dak is dan een ideale constructie. Maar als je die mogelijkheid niet hebt, veel rijdt of op vakantie gaat, wil je snel kunnen laden. Nederland telt nu ruim 1.200 snellaadpunten. Shell heeft aangekondigd er nog eens 200 neer te zetten. Uiteindelijk zal er bij elke pomp een snellaadpunt komen die voorzien wordt van groene stroom. Er zijn goede apps beschikbaar waarmee je kunt zien waar de snellaadpunten zich bevinden en welke laadpassen je hiervoor nodig hebt. Onze leden hebben veel ervaring met het rijden van grote afstanden en delen onderling ook informatie over bepaalde trajecten. Dat is het leuke aan dit wereldje: de early adopters zijn fanatiek en zoeken elkaar op.’

‘Elektrisch rijden kan een enorme vlucht nemen als er voldoende faciliteiten zijn’

Wat verwacht u van de grote oliemaatschappijen op dit vlak?
‘Als we de klimaatverandering willen beteugelen moeten we op den duur allemaal elektrisch gaan rijden. Volgens het klimaatakkoord mogen er na 2030 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die op benzine of diesel rijden. In de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen bieden grote bedrijven als Shell automobilisten nu de mogelijkheid om de CO₂-uitstoot te compenseren. Dat voelt misschien als een aflaat, het is wel een beweging in de goede richting. Als oliemaatschappijen willen blijven voortbestaan zullen zij zich moeten ontwikkelen tot duurzame energiebedrijven. Shell investeert fors in nieuwe energievormen, waaronder grote windmolenparken op zee. Die worden uiteindelijk belangrijke energiebronnen om elektrische auto’s op te laden. Oliemaatschappijen die hier niet in mee gaan zullen het niet redden.’

Wat verwachten de elektrische rijders van de overheid en van grote marktpartijen?
‘Wie een elektrische auto aanschaft, wil zeker weten dat deze kan worden opgeladen. Als die stap te groot is, haken mensen af. Gemeenteoverheden moeten daarom snel laadpalen kunnen plaatsen. Strenge milieuregels zijn een extra stimulans voor elektrisch rijden. Denk aan dieselvrije zones in de binnenstad en parkeerfaciliteiten voor elektrische auto’s. Verder moeten de stroomtarieven transparant zijn en helder worden gecommuniceerd. Maar het belangrijkste is dat de regering snel met standpunten komt omtrent het klimaatakkoord. Er is geen tijd om te blijven dralen, er moeten knopen worden doorgehakt. Met zijn allen de schouders eronder en vaart maken om de energietransitie te realiseren. Als de overheid goed beleid invoert, volgt het bedrijfsleven vanzelf.’

Shell biedt mogelijkheden voor CO₂-neutraal rijden
In het vliegtuig kan het al langer, maar nu kun je ook de CO₂-uitstoot van je auto compenseren. Bij alle bemande Shell-stations kies je - sinds 17 april - voor verschillende manieren van het compenseren van je CO₂-uitstoot. Als je Shell V-Power tankt of geregistreerd bent voor Miles & Me, is het gratis: Shell compenseert de winning, raffinage en distributie, inclusief je eigen brandstofverbruik. Kies je ervoor om 1 cent extra per liter te betalen op standaard brandstoffen, dan zorgt Shell ervoor dat je CO₂-uitstoot van je brandstof gecompenseerd wordt. Met dat geld worden boombeschermende projecten ondersteund in bijvoorbeeld Indonesië en Peru. Daarnaast heeft Shell de ambitie om het netwerk voor laadpunten van elektrische auto’s sterk te vergroten. De doelstelling is om in de komende jaren 200 snellaadpunten neer te zetten in Nederland. Met deze nieuwe oplaadservice onder de naam Shell Recharge wil de organisatie een actieve rol spelen in de versnelling van de Nederlandse transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Lees meer op shell.nl/CO2neutraal.


Tekst: Natasja Admiraal
Fotografie: Ester Gebuis