Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘Nu rijden we op benzine of diesel. Straks met accu’s of waterstof‘

Gasleverancier Holthausen Groep uit het Groningse Hoogezand heeft een missie: Nederland moet overschakelen op waterstof. CEO Stefan Holthausen voelt zich weleens een evangelist. Met niet aflatende passie blijft hij de boodschap van waterstof verkondigen, want hij heeft een heilig geloof in waterstof als essentiële schakel in de transitie naar duurzame energie.

Wanneer werd het voor u duidelijk dat waterstof de toekomst heeft?
‘Een jaar of 10 geleden zag ik ‘An Inconvenient Truth’, de klimaatfilm van Al Gore. Dat maakte diepe indruk op me, op een moment dat ik ook veel nadacht over de toekomst van ons familiebedrijf Holthausen Groep, een van de grootste gasleveranciers van Nederland. Ooit gestart als leverancier van zuurstof voor de scheepsbouw in Groningen, werden we groot door de aanleg en het onderhoud van de aardgasinfrastructuur in Noord-Nederland. Maar nu stelde ik mezelf vragen als: hoe ziet de wereld er over 25 jaar uit? En waar staat ons bedrijf dan?
In die tijd leefden wij van oliegerelateerde producten. En nog steeds is dat een belangrijk onderdeel van onze onderneming: butaan, propaan, LPG. Gasflessen dus. Maar de wereld verandert, en wij moeten mee. Toen kwam ik er al snel achter dat waterstof het ontbrekende puzzelstukje was in de grote puzzel van de transitie naar duurzame energie. En als er zulke drastische veranderingen in de markt komen, dan moeten wij ook zelf de verandering maken. Sterker: wij moeten de verandering zíjn. Als onderneming zaten wij nog in de oude, fossiele wereld, maar we hebben een fundamentele keuze gemaakt. Wij wilden niet langer onderdeel zijn van het probleem, maar van de oplossing.’

Even naar de essentie van uw missie: waarom is waterstof dé oplossing?
‘In de mobiliteit is elektrische aandrijving de toekomst. Daar is iedereen het over eens, ook een bedrijf als Shell is daarvan overtuigd. Personenauto’s die niet regelmatig lange afstanden overbruggen, kunnen prima met batterijen uit de voeten. Maar voor zware voertuigen en voor de langere afstand is waterstof de aangewezen brandstof. Vergelijk het met de ‘oude wereld’: we hebben benzine en diesel, al naar gelang het gebruik en het soort voertuig. Straks hebben we accu’s en waterstof. Een brandstofcel aan boord zet de waterstof om in elektriciteit voor de aandrijving. En als je duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt om de waterstof te produceren, is het klimaatneutraal. Bovendien is Nederland heel goed voorgesorteerd, we hebben met Noord-Nederland geografisch gezien de mooiste plek van de wereld.’

Wat maakt Nederland zo geschikt om een waterstofeconomie te worden?
‘Kijk, ons land is te klein om vol te bouwen met zonnepanelen en windmolens, maar voor offshore windparken hebben we nu al een heel goede basisinfrastructuur om wind in waterstof om te zetten, te distribueren en te verkopen. Een unieke uitgangspositie om koploper te worden in Europa en misschien wel in de wereld. En let op: waterstof is niet alleen een brandstof voor elektrische auto’s of vrachtwagens. Het is ook dé oplossing om duurzame energie tijdelijk op te slaan als buffer. Van groene stroom maken we waterstof, en op het moment dat het nodig is maken we er weer elektriciteit van. Noord-Nederland is daar perfect voor toegerust. De gaswinning stopt, maar we krijgen er een prachtige kans voor terug. Een nieuwe toekomst voor onze regio.’

En wat is de rol van Holthausen Groep in die nieuwe waterstofeconomie?
‘Ik ben niet alleen missionaris. Ik ben vooral ondernemer. Wij leverden al 50 jaar waterstof voor diverse industriële toepassingen, maar we zijn gaan versnellen. We hebben een eigen fabriek voor groene waterstof gebouwd in Groningen. Daar zetten we de stroom van 44.000 zonnepanelen om in waterstof. We hebben ons eigen waterstoftankstation in Groningen. De gemeente Groningen rijdt inmiddels met vuilniswagens en veegwagens op onze groene waterstof. Het kan nu al! En we gaan uitbreiden: binnenkort openen we een waterstofstation in Amsterdam, want een dekkend netwerk is essentieel voor succes. Gelukkig ziet de overheid dat ook en wordt er geïnvesteerd met subsidies. Nu zijn er in Nederland drie tankstations, maar dat zijn er in 2020 al minstens vijftien. Daarnaast bouwt Holthausen Clean Technology aan de lopende band vrachtwagens en bestelauto’s om. Sinds de presentatie van een omgebouwde Tesla op waterstof (de Hesla) kijkt de hele wereld mee en krijgen we bijna dagelijks verzoeken van met name overheden voor de levering van omgebouwde vrachtwagens en ander materieel. Maar we kunnen dit allemaal niet alleen. Daarom werken we samen met partijen als onder meer Shell, Akzo Nobel en Siemens in het Nationaal Waterstof Platform (opwegmetwaterstof.nl) aan een nieuw energiesysteem. En persoonlijk blijf ik me natuurlijk vol inzetten voor de waterstofmissie.’

Shell en elektrische mobiliteit
Of ze nu worden gevoed door een accu of via een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit, elektrisch aangedreven auto’s zijn de toekomst. Daar gelooft ook Shell in. De onderneming investeert daarom in infrastructuur voor het snel opladen van elektrische auto’s. In Nederland zijn onlangs de eerste Shell Recharge punten in gebruik genomen en Shell participeert in het Europese IONITY netwerk. Daarnaast investeert Shell in tankinfrastructuur voor waterstof in diverse Europese landen en de Verenigde Staten. shell.nl/makethefuture


Tekst: Huib de Vries
Fotografie: Ester Gebuis