Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer.

‘Ruim 80% van de essen in Nederland is momenteel aangetast’

Staatsbosbeheer en Shell slaan de handen ineen om ontbossing tegen te gaan. Dankzij deze samenwerking worden in 12 jaar tijd 5 miljoen bomen geplant. We vragen aan directeur van Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen waarom dit zo belangrijk is.


U gaat samen met Shell bomen planten in Nederland. Is dat nou echt nodig?
‘Staatsbosbeheer heeft als doel de Nederlandse natuur gezond en groen te houden. Let wel: Nederland is bosarm. Ons land is slechts voor 10% bedekt met bos. Ter vergelijking: in Duitsland is dit 30%. Bomen zijn heel belangrijk, niet alleen voor gezonde lucht, maar ook voor de kwaliteit van leven die onze inwoners ervaren. Essentaksterfte is een groot probleem in Nederland. Ruim 80% van de essen is reeds aangetast en gaat binnen 2 tot 3 jaar dood. Aangezien zieke bomen mogelijk omvallen en dus onveilig zijn, hebben we al honderden hectaren moeten kappen. Willen we Nederland voldoende groen houden, dan moeten we veel nieuwe aanplant doen.’

Hebt u Shell daarvoor nodig?
‘We zijn blij met de samenwerking met Shell, want we kunnen al die nieuwe aanplant zelf niet betalen. Door een gebrek aan overheidsmiddelen zijn we aangewezen op private financiering. Shell zocht contact met ons met de vraag of ze bomen konden planten. Wij hadden letterlijk plek in het bos vanwege de essentaksterfte. Zo komen de bomen waar ze het hardste nodig zijn.’

Waaruit bestaat de samenwerking met Shell?
‘Het hart van onze samenwerking is bomen planten, op lege plekken die ontstaan zijn door de gevolgen van essentaksterfte. Verspreid over Nederland gaat het om een zeer groot gebied van ongeveer 2600 voetbalvelden groot. Het is dus een langlopend project: we planten over een periode van 12 jaar meer dan 5 miljoen bomen. Helaas is er nog geen resistente es, dus we gaan andere soorten planten. Daarbij moet je denken aan lindes, esdoorns, eiken en beuken. Het resultaat is een mooier en een veerkrachtiger bos. Naast de aanplant gaan we samen met Shell ook onderzoeken of we ons materieel en middelen kunnen verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan ons wagenpark.’

‘We lossen een groot acuut probleem op en we dragen bij aan het vastleggen van CO₂’

Dat klinkt mooi. Toch blijft de combinatie Staatsbosbeheer en Shell bijzonder.
‘Ik begrijp dat onze samenwerking veel mensen verrast, we hebben er ook goed over moeten nadenken. Maar uiteindelijk kijken we naar de concrete, fysieke bijdrage die Shell levert aan onze doelstellingen: meer bomen en meer groen. En dat was voor ons doorslaggevend. We lossen een groot acuut probleem op en we dragen bij aan het vastleggen van CO₂. Dat is op Nederlandse schaal weliswaar beperkt, maar we vinden dat bomen een belangrijke rol hebben. Het mooie van het groeien van hout is dat CO₂ heel lang wordt opgeslagen. Daardoor is dit een zeer effectieve manier om CO₂ in de atmosfeer terug te dringen.’

Bent u niet bang dat u meewerkt aan greenwashing door Shell?
‘Zeker niet! Het is geen greenwashing, maar greenmaking, want er worden daadwerkelijk heel veel bomen geplant. Het is heel goed dat grote bedrijven iets concreets bijdragen aan het terugdringen van CO₂ en de natuur in ons land. En dus daadwerkelijk bijdragen aan het vergroenen van Nederland. We hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld volgen.’

Shell investeert in de natuur
Investeren in de natuur speelt een steeds grotere rol in de strategie van Shell. De organisatie wil een actieve rol spelen in de versnelling van de Nederlandse transitie naar hernieuwbare energiebronnen. De energietransitie kost tijd en het klimaatprobleem en CO₂-overschot maken het noodzakelijk om nu te handelen. Daarom investeert Shell in natuur, zoals de bescherming of herontwikkeling van bossen, om bij te dragen aan het reduceren van de CO₂ in de atmosfeer. Investeringen in de natuur leveren vandaag al een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer. Lees meer op shell.nl/samenplantenwebomen.


Tekst: Huib de Vries