Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Een slot op je telefoon, wel zo veilig

Al bijna honderd jaar komen de ruim 2.200 medewerkers van TWB, Thuiszorg met Aandacht over de vloer bij ouderen en chronisch zieken in West-Brabant. Een organisatie met een rijke historie dus, maar ook zeer bij de tijd. Bijvoorbeeld als het gaat om beveiliging van de smartphones van het personeel. Michael van Beek, beleidsadviseur IT Auditing & Advisory bij TWB, Thuiszorg met Aandacht, vertelt erover.

Hoe heeft TWB, Thuiszorg met Aandacht de beveiliging geregeld?

Michael van Beek: “Sinds september 2016 maken we gebruik van Samsung Knox. Dat hebben we geïnstalleerd op de ongeveer zevenhonderd Samsung-telefoons. We gebruiken Samsung Knox Premium en Samsung Knox Mobile Enrollment.”

Was er een directe aanleiding voor de overstap naar Samsung Knox?

“Nee, we hebben gelukkig niet te maken gehad met een hack of een datalek, maar de keuze voor Samsung Knox is desondanks weloverwogen. Ten eerste vinden we het van groot belang om onze telefoons goed beveiligd te hebben, zeker met het oog op de privacy en de nieuwe wetgeving op dat gebied. Onze medewerkers hebben een app voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD, red.). De informatie daarin is natuurlijk zeer vertrouwelijk, dus die moet goed beveiligd zijn.
De tweede reden voor Samsung Knox – en dan specifiek Samsung Knox Mobile Enrollment – is gemak. Onze ict’ers kunnen nu heel eenvoudig vanaf een centraal punt wijzigingen aanbrengen op de telefoons. Apps installeren bijvoorbeeld, zonder dat ze dat fysiek op alle zevenhonderd telefoons hoeven te doen.”

Hoe veilig is Samsung Knox?

“Heel veilig. Als een telefoon bijvoorbeeld wordt gestolen, dan kunnen we heel snel op afstand alle informatie op de telefoon wissen. Zo voorkomen we dat gevoelige data op straat komen te liggen. Ondanks deze mogelijkheden boeten medewerkers weinig in aan gebruiksgemak.”

Wat merken gebruikers van Samsung Knox?

“In feite werkt de telefoon zoals hun privételefoon, maar zitten er wat meer sloten op de deuren. Een verschil met hun eigen telefoon is bijvoorbeeld de toegangscode: een verplichte pincode, die ze niet kunnen uitzetten. Om toegang te krijgen tot het EPD en het medewerkerportaal moeten ze hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Daarna ontvangen ze op hun telefoon een bericht met een code die ze moeten invoeren in de app. Two factor authentication dus.”

Hoe zijn de reacties van gebruikers?

“Het is voor sommigen even wennen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zelf geen apps installeren. Gelukkig begrijpen de meesten wel dat deze beveiliging nodig is, om te voorkomen dat data van onze cliënten op straat komt te liggen. Daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen.”

Advies op maat?

Heeft u interesse in Samsung Knox? Samsung maakt graag een advies op maat.