Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘We staan met waterstof aan het begin’

Waterstof krijgt bij de energietransitie een rol als schone energiedrager. Een gesprek met waterstofspecialist Jörg Gigler. Hoe dichtbij is waterstof als alledaagse energiebron?

Bij de energietransitie worden zon en wind veel belangrijker. Het aanbod van deze duurzame energie is echter variabel, beide bronnen kunnen niet 24/7 leveren. Waterstof (H2) kan een belangrijke functie gaan vervullen in ons energiesysteem waarin elektriciteit een steeds groter aandeel krijgt: in de transitie naar een duurzaam, klimaatneutraal energiesysteem vervult waterstof belangrijke opslag-, conversie- en transportfuncties.
Om dat systeem stabiel te houden, is het interessant om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Waterstof kun je opslaan of via een buis transporteren naar een afnemer. Daarmee belast je de elektriciteitskabels minder.

Ontwikkelen en optimaliseren

Universiteiten, hogescholen, bedrijven en platformen als Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie en H2Platform steken geld, tijd en kennis in de ontwikkeling om het gebruik van waterstof de komende decennia verder te optimaliseren.
Jörg Gigler is directeur van TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie. Hij legt met grote regelmaat uit dat waterstof bij de energietransitie belangrijke functies zal krijgen. Daarbij kijkt hij verder dan het huidige kleine aantal Nederlandse bussen en auto’s die bij wijze van proef op H2 rijden. Zoals in Groningen waar vervoersmaatschappij QBuzz twintig waterstofbussen inzet.
Gigler: “De maatschappij kent waterstof nog niet. We opereren als Topsector Energie heel zorgvuldig naar de maatschappij door ze mee te nemen in dat ontwikkeltraject. Leidt een waterstoftank met een druk van 700 bar tot angst? Geen idee. Dat doe je door inwoners bij projecten te betrekken. Ondervraag ze naar hun meningen, ervaringen, gevoelens. We moeten ernaar kijken als onderdeel van ons hele energiesysteem. Waar komt waterstof het beste tot zijn recht? Het heeft geen zin om een fiets met waterstof aan te drijven, maar wel een 40-tons vrachtwagen en binnenvaartschepen.”

Duurzaam alternatief

Een project waarin waterstofproductie een belangrijke rol speelt is de Doggersbank. Als dit energie-eiland op de Noordzee doorgaat, kan daar een waterstoffabriek op komen te staan om stroom om te zetten in waterstof. Gigler: “Je buffert zo de opgewekte elektriciteit en maakt gelijk waterstof voor industrieel gebruik of voor de mobiliteit. Zo bied je die toepassingen een duurzaam alternatief. Daarnaast bespaar je op stroomkabels door waterstof via een bestaande pijplijn naar het vasteland te brengen.”

Klimaatakkoord

Zover is het nog niet, en dat geldt ook voor de beschikbaarheid van waterstof in steden en dorpen. “Je moet niet meteen grootschalig in de bebouwde omgeving beginnen met waterstof,” zegt Gigler. “In het kader van het Klimaatakkoord wordt eerst per wijk de afweging gemaakt wat de meest geschikte oplossing is voor een energietransitie. Warmtenetten, elektrisch verwarmen via warmtepompen en uiteraard goed isoleren hebben de voorkeur. Als dit alles geen optie is, dan is misschien waterstof te gebruiken. Met een waterstofunit in huis of een appartementencomplex produceer je warmte en misschien ook nog elektriciteit. Zelfs op wijkniveau kan zo’n unit functioneren. Technisch kan het nu al, maar we moeten ook de juiste dingen doen.”