Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

5 succesfactoren om energietransitie te laten slagen

Adviesbureau Royal HaskoningDHV maakt samen met vijf andere grote raadgevende bureaus met een belang in de energievoorziening en die betrokken zijn bij duurzaamheidsvraagstukken, deel uit van de TransitieCoalitie. In deze column deelt Nynke Dalstra, CFO van Royal HaskoningDHV, wat zij heeft geleerd over hoe economische en klimaatdoelen in deze opgaven het beste kunnen worden gerealiseerd.

Bij projecten over energietransitie zijn altijd veel mensen en organisaties betrokken: overheden, bedrijven, belangenorganisaties, bewoners, … Om zo’n project soepel te laten lopen, is het belangrijk dat alle betrokkenen goed samenwerken. Uit onze praktijk hebben we geleerd dat gedeeld eigenaarschap de basis vormt. We moeten elkaar begrijpen en vertrouwen en er moet ruimte zijn om écht samen te werken: op basis van gelijkwaardigheid. Mensen moeten verantwoordelijkheid voor het geheel voelen, in actie willen komen en overwegingen met elkaar delen. We hebben uit onze ervaringen vijf succesfactoren gefilterd. Een samen-en-werkend programma.

1 Alle stakeholders

In de praktijk werken wij graag direct met díe individuele bedrijven en organisaties die ook bij de daadwerkelijke uitvoering van projecten aan de slag moeten. En vooral met de mensen die de juiste expertise en het juiste mandaat hebben om beslissingen te nemen.

2 Boegbeelden

Onze aandacht gaat uit naar boegbeelden en bestuurders die een wezenlijke rol in het project spelen, bijvoorbeeld vanwege gebouwen, geld of grondstoffen. Zij moeten verbindend vermogen en aandacht hebben voor het gezamenlijke en maatschappelijke belang. Betrokken bestuurders kunnen de uitvoering enorm versnellen.

3 Heldere rollen

Organisaties kunnen op verschillende manieren zijn betrokken, bijvoorbeeld door kennis en/of middelen te leveren of om wettelijke taken uit te oefenen. In een project weten de stakeholders van elkaar wie met welke pet, vanuit welk belang of met welk mandaat meewerkt. In onze aanpak onderscheiden we stakeholders vooral op hun ambitie (wat wil ik, de mate van eigenaarschap) en de invloed (wat kan ik, de noodzaak tot delen).

4 Aansprekend

Het is belangrijk dat programma’s tot de verbeelding spreken voor een grote groep mensen in de samenleving en zo een breed draagvlak krijgen. Wij willen graag werken in en met een omgeving waar communicatie en participatie van burgers en stakeholders vanaf het begin ertoe doet. Het gaat immers ook om het raken van de juiste snaar. Een voorbeeld? Het woord ‘energieneutraal’ spreekt over het algemeen veel minder aan dan aardgasvrij of ‘van gas los’.

5 Sterke samenhang

Een transitieprogramma bestaat uit projecten (bijvoorbeeld de eerste wijk van het gas af) en activiteiten (de stedelijke communicatiecampagne). Ze dragen elk op een eigen manier bij aan de doelen van het programma. Een programma werkt als die projecten en activiteiten samenkomen in een aansprekend en samenhangend verhaal. Dat vraagt soms ook om nieuwe invalshoeken. In Amsterdam bood het Programma Ontwikkelbuurten, gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat, bijvoorbeeld een mooie lift aan het programma Aardgasvrij.

Meer informatie vind je op royalhaskoningdhv.com.