Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Parijs stapt over op elektrische auto’s

Parijs wil uiterlijk in 2030 van alle benzine- en dieselauto’s af. Maar hoe gaan ze dat in twaalf jaar voor elkaar krijgen? De eerste deadline is al in 2024, als de stad de Olympische Spelen organiseert. Tegen die tijd moeten alle dieselauto’s weg zijn uit de stad.

Gaat het om de luchtkwaliteit of om het klimaat?
Allebei. Parijs kampt met enorme luchtvervuiling, grotendeels veroorzaakt door het drukke autoverkeer. Luchtvervuiling is de derde doodsoorzaak in Frankrijk, na roken en alcoholisme. En het probleem is uiteraard het grootst in Parijs. Maar burgemeester Anne Hidalgo benadrukt ook steeds dat het een kans is om de ontwikkeling van schone mobiliteit te bevorderen en zo bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Juist, het verdrag dat in haar stad werd gesloten.

Maar Parijs zonder auto’s, wordt dat geen openluchtmuseum?
Het stadsbestuur benadrukt dat het niet de bedoeling is van Parijs een autovrije zone te maken, maar alle auto’s moeten elektrisch worden. Trouwens, zo’n 60 procent van de Parijzenaars bezit nu al geen auto. Stedelingen vertrouwen op het wijdvertakte openbaarvervoersysteem en deelplannen voor fietsen, scooters en elektrische auto’s. Het probleem zit hem in de banlieues: daar wonen de mensen die met een auto de stad in willen. Daarom wordt het metronet dat Parijs met de voorsteden verbindt de komende tijd sterk verbeterd. Dat moet ervoor zorgen dat er minder mensen van buiten de stad met de auto naar Parijs komen.

Dat helpt. En auto’s moeten dus versneld elektrisch worden. Hoe doen ze dat?
De sleutel tot een snelle overgang naar elektrische (deel-)auto’s is samenwerking. Parijs wil met het sluiten van de juiste coalities een voorbeeld zijn voor andere wereldsteden die zich de komende decennia voor dezelfde uitdaging gesteld zien. Een belangrijke rol speelt de samenwerking met automaker Renault, Europa’s grootste fabrikant van elektrische voertuigen.

Dat klinkt veelbelovend, maar wat gebeurt er concreet?
De eerste stap is dat Renault al vanaf de herfst van 2018 elektrische mobiliteit gaat aanbieden aan bewoners en bezoekers van Parijs: elektrische auto’s met chauffeur op afroep, deelprogramma’s met elektrische auto’s voor gebruik in de stad, en het aanbieden van elektrische auto’s voor langere trips buiten de stad. Eind 2019 moet er een vloot van tweeduizend voertuigen beschikbaar zijn. En dat is nog maar het prille begin.

En dan?
Als volgende stap starten het stadsbestuur en Renault samen een open werkgroep, waarin grote steden en bedrijven van over de hele wereld deelnemen. Het doel ervan is om samen te denken over veranderen van mobiliteit en de integratie ervan in de stad. De werkgroep zal vooral van de expertise van het C40-netwerk gebruikmaken. Dat netwerk verenigt zo’n honderd steden over de gehele wereld en wordt voorgezeten door Anne Hidalgo. Ze hoopt hiermee Parijs een echte voortrekkersrol te laten vervullen. Avant-garde, in de letterlijke zin van het woord.