Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Column Floris Evers

Zin in geluk

Hockeyer en performance coach Floris Evers schrijft in zijn column over zinvol en gelukkig leven.

“Ik word nooit meer zo gelukkig als ik de afgelopen jaren was.’’
Dit is wat een winnares van olympische medailles ooit tegen mij zei na het beëindigen van haar sportieve loopbaan. Heftig hoor. Ze was begin dertig. Met nog een heel leven voor haar. Duidelijk geval van het niet te onderschatten zwarte gat.
Deze dame is geen uitzondering. We zijn allemaal meer en meer op zoek naar geluk. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werden er elk jaar honderden studies gepubliceerd over gelukkig zijn. Inmiddels zijn dat er meer dan tienduizend per jaar.
De zoektocht naar geluk laat ook een andere kant van de medaille zien. Uit onderzoek van sociale wetenschappers blijkt dat het najagen van geluk mensen juist ongelukkiger maakt. Het aantal depressies neemt duidelijk toe en het sociaal isolement van mensen wordt groter. “Geluk zonder zin”, aldus de onderzoekers, “is kenmerkend voor een relatief oppervlakkig bestaan waarin mensen vooral egoïstisch leven; waarin alles goed gaat en behoeften en verlangens gemakkelijk worden bevredigd.”
Volgens de wetenschappers is er zeker een overlap tussen een zinvol en een gelukkig leven. Echter, er is ook een verschil. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat mensen in rijkere landen gelukkiger zijn dan mensen in armere landen. Terwijl mensen in arme landen significant meer betekenis en zin ervaren dan mensen in rijke landen.
Onderzoekers Oishi en Diener trokken vervolgens nog een conclusie. Het aantal gelukkige of ongelukkige inwoners heeft geen voorspellende waarde wat betreft stress. ‘Zin’ blijkt daarvoor echter heel relevant. Rijke landen, die slechter scoren op ‘betekenis’, scoren bijvoorbeeld de hoogste suïcidecijfers.
Ik denk dat we ons meer moeten richten op de zin van het bestaan in plaats van te focussen op geluk. Emily Esfahani, expert op het gebied van zingeving, helpt ons in haar onderzoek goed op weg. “Zin komt voort uit onze relaties met andere mensen. Uit het nastreven van een doel dat iets bijdraagt aan de samenleving. Uit het begrijpen van onze ervaringen en onszelf, en uit de verbinding zoeken met iets wat groter is dan onszelf.”
Dit lijkt ook de oplossing voor het zwarte gat van de sporter. Ga direct na je sportieve loopbaan aan de slag. Zorg dat je weer ergens bij hoort, een nieuw doel hebt, reflecteer op je persoonlijke verhaal en kijk af en toe naar de sterren.

Floris Evers
Hockeyer en performance coach