Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Het Japanse recept voor geluk

Heeft u al een ikigai? Het hebben van een goede reden om uit bed te komen, wordt gezien als een voorwaarde voor een lang en gelukkig leven.

Matcha (groene-theedrank), Uniqlo (kledingmerk met sinds kort een winkel in Amsterdam), shinrin-yoku (‘bosbadtherapie’ om tot jezelf en tot rust te komen) − Japan en Japanse invloeden rukken op in Nederland. Een Japans verschijnsel dat al wat langer in de belangstelling staat is ikigai. Het is moeilijk letterlijk te vertalen maar het is zoiets als: een reden om op te staan, dat wat je leven de moeite waard maakt, het geluk altijd bezig te zijn.

Japans geheim
Eind 2016 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek ‘Ikigai’ van Spanjaarden Francesc Miralles en Héctor García (ondertitel: ‘Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven’). Het werd een bestseller en we raakten en masse in de ban van dit Japanse begrip. Ikigai wordt geïntroduceerd als een levensstijl die streeft naar evenwicht tussen het spirituele en het praktische. Deze balans is te vinden op het kruispunt van dat waar je van houdt, dat waar je goed in bent, dat wat de wereld nodig heeft en dat waarvoor je kunt worden betaald. In andere woorden: het midden tussen passie, missie, roeping en beroep. De schrijvers van het boek hebben het begrip ingebed in een alomvattend, Japans geïnspireerd recept voor geluk en gezondheid, met adviezen op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en levenshouding en presenteren dat onder de noemer ‘ikigai’. De essentie: sta elke dag op met een doel en blijf ook na je pensioen actief.

Een helder ikigai
Miralles en García: “Volgens de inwoners van Okinawa, het eiland met het hoogste aantal eeuwlingen per 100.000 inwoners ter wereld, is ikigai de reden waarom we ‘s ochtends opstaan. Een helder en duidelijk ikigai hebben, een grote passie, zorgt voor tevredenheid, geluk en betekenis in het leven. […] In iedereen zit een passie, een uniek talent dat zin geeft aan je bestaan, de stuwende kracht om het beste van jezelf te geven, tot het einde van je dagen.” Eilandbewoners van rond de honderd komen aan het woord over hun persoonlijke ikigai. Hun voorbeelden laten zien dat de reden of passie niet heel ambitieus of hoogdravend hoeft te zijn. Liever niet zelfs, lijkt het wel: “Ik verbouw mijn eigen groente en die maak ik klaar, dat is mijn ikigai” en “Ik werk elke dag met riet, dat is mijn ikigai.”

Golfen of een biertje
Inmiddels weten we meer: zo idyllisch als het in het boek wordt beschreven is het hooguit alleen op een eiland als Okinawa; in de grote steden van Japan is deze levenshouding ver te zoeken. Japanse stedelingen vinden onze interesse in Japanse leefstijl maar raar. Zij zien zichzelf als gestrest en kijken juist naar Europa voor een betere balans tussen werk en privé. Een Japanse die in Nederland woont stelt bovendien dat het woord ikigai in het dagelijks leven in Japan anders wordt gebruikt. “Wij zeggen: golfen is mijn ikigai of een biertje na het werk is mijn ikigai.”

Zin ín het bestaan
Maar dat laat onverlet dat een goede reden hebben om ’s ochtends monter en met zin in de dag uit bed te springen een aantrekkelijk idee is. Het gaat immers niet om de zin van het bestaan, maar zin ín het bestaan. Een mooi voorbeeld van Nederlandse bodem: vier vriendinnen uit Deventer die elke ochtend voor dag en dauw in de IJssel zwemmen. Een van de vrouwen vat het mooi samen: “De dagelijkse routine, voordat de kinderen naar school zijn, als je dan van tevoren eerst gezwommen hebt… Ik heb gewoon heel veel zin om dan uit bed te komen, om eerst lekker die tijd voor mezelf te hebben. En daarna heb je alle energie om de rest van de dag aan te pakken.”

Door Annemique de Kroon