Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

3 feiten over ondervoeding

Goed eten is belangrijk om gezond oud te worden. Toch blijkt ondervoeding een groeiend probleem. Dr. Elke Naumann is associate lector Voeding en Gezondheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en projectleider bij de stuurgroep Ondervoeding.

FEIT: 1 op de 10 ouderen (65+) is ondervoed

“Mensen geloven je niet als je dit zegt. Ondervoeding is iets van Afrika, niet van Nederland.
Toch is een op de tien ouderen die zelfstandig wonen, ondervoed. Bij ouderen die thuiszorg
krijgen, is het zelfs een op de drie. Wie ouder wordt, ervaart natuurlijk steeds meer kwaaltjes, maar door een gezond eetpatroon is die achteruitgang te vertragen. Als je dus onbedoeld ineens gewicht verliest, moet je op je hoede zijn. Wat zit hierachter? Mensen die ondervoed zijn, merken dat dagelijkse dingen heel lastig worden, zoals de trap op komen, met de kleinkinderen spelen, zelfstandig thuis wonen. De kwaliteit van leven gaat achteruit.”

FEIT: 1 kg lichaamsgewicht = 1 g eiwit per dag

“Ondervoeding houdt in dat je te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt voor datgene wat je
nodig hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tekort aan eiwitten. Je lichaam gaat andere bronnen zoeken en haalt eiwitten uit spieren. Hierdoor verminderen je spiermassa en spierkracht, wat gevolgen heeft voor je mobiliteit. Bovendien zijn eiwitten essentieel voor je weerstand. Het is dus belangrijk om voldoende binnen te krijgen: per kilo lichaamsgewicht heeft een gezonde oudere één gram eiwit per dag nodig. Een gewicht van zeventig kilo betekent dus zeventig gram eiwit per dag.”

FEIT: 6500 ingevulde zelftesten

“Belangrijk is dat mensen alert zijn wanneer hun horloge bijvoorbeeld ineens losser gaat zitten of kleding ruimer valt. De precieze oorzaak achterhalen is dan essentieel, zodat je de juiste vervolgstap kunt zetten. De oorzaken zijn echter heel divers: minder smaak, minder eetlust, een kunstgebit dat pijn doet, eenzaamheid, verminderde mobiliteit. Het is dus best een complex probleem. Via onze stuurgroep hebben we een website ontwikkeld – goedgevoedouderworden.nl – waar mensen via een zelftest kunnen nagaan of
ze gezond eten. Ook krijgen ze adviezen over wat beter kan. Vind je het moeilijk om alleen te eten? Kijk of je ergens kunt aanschuiven. Inmiddels hebben al meer dan 6500 mensen deze test ingevuld. Wij hopen dat deze test meer gebruikt gaat worden, ook door zorgprofessionals.”
Meer weten? Kijk op goedgevoedouderworden.nl.