Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Hoog rendement op verduurzamen van je huis

Het afbouwen van het verbruik van fossiele brandstoffen als aardgas en olie fors heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. Denk nu al na over je energieverbruik, want er is een hoog rendement te behalen op je investeringen.

Als je aan de slag gaat met het verduurzamen van je huis is het belangrijk om een plan te hebben, zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal: “Wat doe je nu - bijvoorbeeld je woning isoleren - en wat doe je op de langere termijn? Dat begint met bewust zijn over hoe je energierekening is opgebouwd. In het leveringsdeel van je rekening is het merendeel van de kosten voor verwarming. Alles wat je doet om je energieverbruik terug te dringen, zul je dus ook terugzien in de maandelijkse kosten. Dat is een mooie opsteker.”

550 euro minder per jaar

Kijk dan concreet naar je situatie: hoe goed is de woning geïsoleerd en hoe oud zijn de huishoudelijke apparaten? “Sommige maatregelen zijn relatief goedkoop en kunnen snel genomen worden”, vervolgt Mintjes. “Denk aan het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie. Andere kunnen kostbaarder zijn. Zo kost het isoleren van een spouwmuur van een hoek- of twee-onder-een-kapwoning gemiddeld 2100 euro, maar omdat je energiekosten daardoor met 550 euro per jaar dalen, heb je die investering na vier jaar terugverdiend.* Het rendement op die investering is vergelijkbaar met 10 procent rente op een spaarrekening! En je hebt meteen een comfortabeler huis.”
Voor sommige energiebesparende maatregelen kan subsidie worden aangevraagd. Check daarom ook of de gemeente een subsidieregeling heeft.

Slim stappenplan

Een stappenplan opstellen is handig: het werk en de kosten kunnen dan over een langere periode verdeeld worden. “Ook is het slim om omvangrijke werkzaamheden te combineren met groot onderhoud of een verbouwing”, aldus Mintjes. “Het mooie van energiebesparing is dat je met iedere maatregel die je treft, verschil kunt maken: voor jezelf en voor de samenleving.”

Toepassen in het dagelijks leven

Daar kan Jorissa Neutelings, Director Digital Development BtC bij Nuon, zich prima in vinden. “Onderzoek onder onze klanten laat zien dat iedereen nu al op de een of andere manier bezig is met zijn energieverbruik. De een wil groen leven, de ander bijdragen aan een duurzame toekomst voor de kinderen of simpelweg geld besparen. Dat is een goede ontwikkeling omdat we iedereen nodig hebben om de energietransitie mogelijk te maken en een fossielvrije samenleving te realiseren. Het liefst binnen één generatie: dat is de ambitie van Nuons moedermaatschappij Vattenfall.”

Energiecoach in je broekzak

Bijdragen aan zo’n groot doel kan inspirerend werken, maar ook juist afschrikken. “Het klinkt zo zwaar en moeilijk”, vervolgt Neutelings. “Mensen denken dan: ‘Daar moet ik zoveel voor doen, dat kan ik nooit inpassen in mijn dagelijks leven!’ Maar als iedereen een kleine stap zet, kan er samen enorm veel winst geboekt worden.”
Vanuit die gedachte heeft Nuon ‘Nina’ ontwikkeld, een chatbot die mensen ondersteunt bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen op het gebied van energie.

Neutelings: “Nina is een energiecoach die informatie, advies en uitdagingen kan geven toegespitst op jouw situatie. Zij koppelt jouw persoonlijke energiedoelen aan kleine stappen die gemakkelijk in te passen zijn in het dagelijks leven. Nina leert van iedere interactie en kan haar ondersteuning daarom steeds beter toespitsen op jouw voorkeuren en wensen. En omdat ze op je smartphone of tablet zit, heb je haar altijd bij je. Een ‘friend in your pocket’, die je kunt raadplegen als je haar nodig hebt.”

Kleine stappen, gemakkelijk toe te passen

Nina wordt sinds begin januari getest door 500 klanten van Nuon. Hun reacties zijn heel positief. “Testen met een kleine groep gebruikers maakte het mogelijk om feedback snel te verwerken en beter aan te sluiten bij de behoefte van de klant”, aldus Neutelings.
“Opvallend is dat juist de mensen met een heel druk leven veel met Nina bezig zijn, bijvoorbeeld om challenges af te ronden. De aanpak met simpele, kleine stappen die snel geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven werkt echt – dat is heel mooi te zien.”
In het najaar van 2018 zal Nina breder worden uitgerold en daarna beschikbaar komen voor alle particuliere klanten van Nuon. Maar daar blijft het wat Neutelings betreft niet bij. “We willen ook onze zakelijke klanten graag ondersteunen bij het realiseren van hun energiedoelstellingen; daarin kan Nina ook een belangrijke rol spelen. Daarnaast zien we dat het stellen van doelen verbindend werkt en dat mensen het leuk vinden om als groep – denk aan een vriendenclub of een sportvereniging – stappen te zetten. Dat willen we in de toekomst ook ondersteunen via Nina.”

Nina voor heel Nederland

Energiedoelen stellen is niet alleen belangrijk voor klanten van Nuon, daarom wil Neutelings Nina op termijn beschikbaar maken voor heel Nederland. “Een persoonlijke energiecoach maakt mensen op een simpele en leuke manier meer bewust van energie. Als we allemaal ook maar één kleine stap zetten en duurzamer omgaan met energie, dan bereiken we samen heel veel. De energietransitie is tenslotte belangrijk voor iedereen!”

* Dit is een rekenvoorbeeld op basis van gemiddelden. De situatie kan per woning verschillen.

Meer informatie en tips over energie besparen vindt u op de volgende sites:
www.nuon.nlwww.milieucentraal.nl  en  www.energiebesparendoejenu.nl.

Investeren in meer duurzame energie
Binnen één generatie fossielvrij – dat is het doel van Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon. Om dat te bereiken, investeert het bedrijf de komende twee jaar meer dan 2 miljard euro in duurzame opwek van energie in Noordwest Europa. Dat brengt de energietransitie een stap verder.