Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Elektrisch rijden: meer dan milieuwinst?

Het aantal elektrische auto’s op de weg stijgt snel, evenals het aantal oplaadpunten. Rijdt Nederland in 2050 dan inderdaad honderd procent emissievrij? En wordt uw volgende auto ook elektrisch?

Elektrische personenauto’s zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Eind december 2017 reden er meer dan 123.000 rond. In twee jaar tijd is het aantal volledig elektrische auto’s zelfs verdubbeld – van 9.368 eind 2015 naar 21.115 eind 2017. De toename van elektrische mobiliteit is hard nodig om de doelstellingen in het Energieakkoord te realiseren: emissievrij in 2050 en dus ook honderd procent elektrisch rijden. Om die ambitie te realiseren, zijn er tussentijdse doelen opgesteld. Zo zou in 2020 10% van de nieuw gekochte auto’s een elektrische aandrijving moeten hebben en oplaadbaar zijn. Cijfers laten zien dat het aantal (deels) elektrische auto’s op de Nederlandse wegen weliswaar gestaag groeit maar dat het aandeel elektrisch in nieuw verkochte auto’s achterblijft: in 2017 was dat slechts 2,2%.

Goede optie voor 10% van automobilisten

Desondanks is Auke Hoekstra, Senior Advisor Electric Mobility aan TU Eindhoven, positief over de ontwikkelingen binnen elektrisch rijden. “Het is een van de onderdelen van het Energieakkoord waarin goede vorderingen worden gemaakt. Ook in vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het prima. Alleen: het is nog niet genoeg om de doelstellingen voor 2050 te bereiken. Het kan beter!”
Het grootste probleem zit volgens Hoekstra in de voorlichting over elektrisch rijden. “Elektrisch rijden is nu al voor 10% van de kopers van nieuwe auto’s een financieel aantrekkelijke optie, los van alle winst die je op het gebied van milieu boekt. Maar veel mensen weten dat niet omdat er te weinig informatie voor handen is.”

Een persoonlijk advies ontbreekt

Die informatie is er vaak wel maar wordt niet goed ontsloten. “Je zou eigenlijk een app moeten hebben die je op basis van persoonlijke gegevens een advies geven”, stelt Hoekstra. “Hoeveel kilometer je jaarlijks rijdt, bijvoorbeeld, en of je regelmatig korte of juist lange ritten maakt. Daarin zouden ook de kosten van opladen moeten worden verwerkt, aan huis of langs de weg, evenals de kosten voor onderhoud. Je moet eigenlijk kijken naar de total cost of ownership in plaats van alleen naar de aanschafprijs. Kortom, heel veel aspecten spelen een rol bij de keuze om wel of niet elektrisch te rijden. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer en haken logischerwijze af.”

Nodig: meer oplaadpunten en transparante tarieven

Een tweede probleem is vooral praktisch: De laadinfrastructuur. Het aantal openbare oplaadpunten is weliswaar de afgelopen twee jaar verdubbeld, van 7.395 tot 15.288. Bij veel van de nieuwe oplaadpunten, waaronder die van Nuon, kun je groene stroom tanken. Maar het aantal moet de komende jaren verder groeien. “Hier moet snel op doorgepakt worden”, zegt Hoekstra. “Als er voldoende oplaadpunten en snellaadpunten zijn, hoef je niet bang te zijn dat je onderweg met een lege batterij komt te staan. Dat is nu nog echt een probleem in de perceptie van de elektrische auto.” Rondom de huidige oplaadpunten bestaat nog veel onduidelijkheid over tarieven en beschikbaarheid. Hoekstra: “Het is voor de gewone burger vaak lastig te achterhalen wat de prijzen precies zijn en of laadpalen echt beschikbaar zijn. Niet alle aanbieders besteden hier aandacht aan. Een gemiste kans.”

Een groter bereik en kortere laadtijd

Voorlichting en het laadnetwerk zijn punten waarvan Hoekstra denkt dat ze snel op te lossen zijn, daar zit immers al vaart in. Daarbij is er technologie in aantocht die volledig elektrisch rijden direct voor veel meer mensen aantrekkelijk zal maken. “Batterijen worden in rap tempo beter en goedkoper. Dat betekent dat elektrische auto’s met een groot bereik – boven de 500 km – snel goedkoper zullen worden. En snelladers langs de weg worden steeds sneller.”

Wachten of nu overstappen?

Moeten we allemaal meteen overstappen op elektrisch rijden? Of kunnen we beter nog even wachten? Hoekstra: “Als je alleen naar de milieuwinst kijkt, dan zeg ik: doe het meteen! Met de huidige energiemix bespaart elektrisch rijden 35% aan CO2-uitstoot. En als je bijvoorbeeld bij een oplaadpunt van Nuon 100% windstroom tankt, rijd je 85% schoner dan een benzineauto. Als je ook het financiële plaatje in beschouwing neemt, hangt het af van je autogebruik. Voor in ieder geval 10% van alle rijders, vooral mensen die zakelijk veel kilometers maken, is het nu al aantrekkelijk. En als je bereid bent in een tweedehandsauto met een range van zeg 120 kilometer te rijden, is een elektrische auto ook een zeer goedkope optie. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel gezinnen met een tweede auto. Zo bezien is elektrisch rijden voor minstens 40% van de gezinnen een optie!”

Kijk hier of elektrisch rijden ook iets is voor u.