Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Over kosten, autotypes, laadpalen en meer

Rijdt iedereen straks elektrisch?

Is het nu al aantrekkelijk om over te stappen naar een elektrische auto of niet? Hoe zit het met het aantal oplaadpunten en met laadpaalkleven? En is het echt veel beter voor het milieu? Vijf vragen en antwoorden over elektrisch rijden op een rij.

1. Zijn er voldoende laadpunten?
Voldoende en makkelijk bereikbare oplaadpunten zijn een voorwaarde om de overstap naar elektrisch rijden te versnellen. In Nederland zijn er momenteel 39.851 semi-publieke laadpunten (denk aan laadpunten bij winkelcentra, kantoren of bij particulieren die bereid zijn hun laadpunt te delen met anderen).
Bij steeds meer nieuwe punten laad je uitsluitend groene stroom. Zo worden alle openbare laadpunten in Amsterdam nu al voorzien van groene stroom, opgewekt door Windpoort, het Amsterdamse windpark van Vattenfall en Windgroep Holland.
Ook het aantal snellaadpunten groeit gestaag: eind mei 2019 zijn er 1266. Deze zijn op steeds meer locaties te vinden, waaronder de drive-in restaurants van McDonald’s. Vattenfall voorziet de komende drie jaar alle 168 locaties met een McDrive van een snellaadpunt, dat groene stroom levert afkomstig van Nederlandse windparken.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemen (mei 2019); Vattenfall

2. Hoe gaan we straks al die auto’s opladen?
Er wordt volop geïnvesteerd in meer en slimme laadoplossingen voor elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens. Vattenfall InCharge, een van de grootste oplaadnetwerken in Europa, is een van de initiatieven. Het netwerk is al actief in Noorwegen, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk en zal snel naar meer markten worden uitgebreid.
Om laadpaalkleven – het onnodig lang bezet houden van een laadpunt – te voorkomen, heeft Nuon/Vattenfall in Limburg en Noord-Brabant een financiële prikkel ingevoerd. Bij gebruik van een laadpunt tussen 07:00 en 19:00 uur met de Nuon-laadpas geldt een minimale afnameverplichting van 1kWh per uur (19 eurocent exclusief BTW). Wie niet meer laadt, betaalt nog wel en wordt zo gestimuleerd om de auto te verplaatsen.
Meer elektrische auto’s betekent ook dat het elektriciteitsnetwerk aan een steeds grotere vraag zal moeten voldoen. Voor de continuïteit van levering is het belangrijk om pieken en dalen goed in balans te brengen. Hoe kun je dat het beste bereiken? En kunnen laadpalen zelf daarin een rol spelen?
Gemeente Amsterdam, Liander, Elaadnl en Vattenfall werken in het project Flexpower samen om dat op te lossen. Een derde van de oplaadpunten in Amsterdam wordt gebruikt om de stroom beter te spreiden over de dag. De laadpalen geven iets minder stroom af in de uren dat de huishoudens veel elektriciteit vragen (18.00 tot 21.00 uur) en halen dat in door in de nacht meer te laden, wanneer de meeste automobilisten opladen.
Bovendien gebruiken de Flexpower-laadpalen overdag lokaal opgewekte stroom van huishoudens, bijvoorbeeld van zonnepanelen, en zet die direct in om auto’s in de buurt sneller op te laden. Zo hoeft deze stroom het net niet verder te belasten. Een win-win situatie dus.
Ook wordt er volop nagedacht over geheel andere laadoplossingen. Moet een voertuig bijvoorbeeld altijd stil staan om de accu op te laden? Kan dat niet rijdend? Dat wordt momenteel in Zweden onderzocht in het onderzoeksproject eRoad Arlanda, waaraan Vattenfall meewerkt. Hiervoor wordt een elektrische testroute van twee kilometer gebouwd die technologie toevoegt aan de bestaande infrastructuur. Auto’s, vrachtwagens en bussen moeten zich tijdens het rijden kunnen opladen. Waarmee tevens het probleem van laadpaalkleven direct is opgelost!
Bron: Vattenfall

Een elektrische auto stoot uiteindelijk 50 procent minder energie uit dan een benzineauto

3. Hoe zit het met het milieu?
Voor het milieu is een elektrische auto de beste keuze, ook als je naast gebruik de productie meerekent. Milieu Centraal vat het op de website als volgt helder samen: “Hoewel het meer energie kost om een auto met accu te maken, stoot de stekkerauto uiteindelijk 50 procent minder CO2 uit. Dat komt doordat een auto op fossiele brandstof (benzine) tijdens het rijden veel meer CO2 uitstoot. Als je naar de productie én de hele levensduur kijkt, is de elektrische auto de groenste: bij de elektrische auto komt in totaal 29.900 kilo CO2 vrij, bij de auto met uitlaat is dat 58.600 kilo CO2. Bijna twee keer zoveel dus. Ook is elektrisch rijden schoner als je kijkt naar de luchtkwaliteit.”
Wordt de auto uitsluitend met groene stroom opgeladen, thuis en onderweg, dan is het CO2-voordeel nog groter: opwek van de benodigde elektriciteit is dan CO2-vrij.
Bron: Milieu Centraal. Berekend voor een middenklasser, een levensduur van 220.000 km en het gebruik van de huidige grijs/groene stroommix in Nederland.

4. Is elektrisch rijden nu al de juiste keuze voor mij?
Of volledig elektrisch rijden een aantrekkelijke optie is, hangt af van de persoonlijke situatie. Om een goede keuze te maken, is het raadzaam om een aantal aspecten in kaart te brengen:
1. Veel of weinig kilometers?
Bij veel kilometers, is het eerder voordelig om elektrisch te gaan rijden.
2. Veel lange ritten?
Wie vaak lange ritten maakt – meer dan 300 kilometer – zal behoefte hebben aan een auto met een groot bereik. Die zijn over het algemeen flink duurder dan auto’s met een bereik tot 300 kilometer.
3. Zakelijk of particulier?
Volledig elektrisch rijden is interessant voor zakelijke rijders vanwege de lage bijtelling van 4 procent die tot 2020 geldt. Dit is overigens beperkt tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Volgens de laatste inzichten gaat de bijtelling per januari 2020 omhoog naar 8 procent, tot een maximale catalogusprijs van 45.000 euro. In 2021 stijgt de bijtelling naar 12 procent bij een maximale catalogusprijs van 40.000 euro en in 2022 stijgt de bijtelling verder tot 16 procent.
Rijd je particulier en heb je geen groot bereik nodig, dan kan een tweedehands elektrische auto met een relatief klein bereik een goede keuze zijn. Door de lage aanschafprijs, kosten voor opladen en wegenbelasting kun je heel goedkoop rijden. De voorgenomen maatregelen in het Klimaatakkoord zijn bedoeld om leaserijders te stimuleren om goedkopere, volledig elektrische auto’s te kiezen, waarmee het aanbod van betaalbare tweedehands auto’s over enkele jaren verruimd zou moeten worden.
Met de Autokosten Tool op de website van de ANWB bereken je precies hoeveel een auto maandelijks kost.

5. Welke opties zijn er eigenlijk?
Er zijn op dit moment grofweg twee autotypes met een elektrische aandrijving.
Volledig elektrisch
Deze auto’s rijden volledig op stroom en hebben alleen een elektromotor. De actieradius varieert tussen circa 120 en 500 kilometer, van Smart tot Tesla. De laadtijd hangt af van de capaciteit van de batterij, maar is vaak binnen acht uur volledig opgeladen.
Plug-in hybride
Deze auto’s hebben zowel een brandstofmotor als een elektromotor. Als de stroom op is, rijdt de auto verder op benzine. De actieradius is daardoor vergelijkbaar met een conventionele auto. Hoe ver je volledig elektrisch kunt rijden, is zeer verschillend. Zo heeft een Mitsubishi Outlander een elektrisch bereik van maar 20 kilometer, terwijl een BMWi3 met Range Extender tot 155 kilometer elektrisch kan rijden. Hoe groter het accupakket, hoe groter de actieradius elektrisch.
Meer informatie over de voor- en nadelen van alle varianten is te vinden op de website van Nuon/Vattenfall.

Elektrisch rijden voor een fossielvrije samenleving

Binnen één generatie fossielvrij leven – dat is de ambitie van Vattenfall. Daarom investeert het bedrijf fors in de uitbreiding van de productie van duurzame stroom uit zon en wind, maar ook in het stimuleren van elektrisch rijden, met slimme laadoplossingen voor auto’s, vrachtwagens en bussen. nuon vattenfall