Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Altijd en overal duurzame energie

Van groene mobiele accu’s op festivals tot een superbatterij van waterstof: op kleine en grote schaal wordt hard gewerkt aan nieuwe oplossingen voor de opslag en verwerking van duurzame energie.

In 2030 moet Nederland 49 procent minder CO2 uitstoten. Om dat te bereiken, moet op op grote én kleine schaal actie worden ondernomen. Zo is er het streven om de productie van duurzame energie te vervijfvoudigen, onder meer door uitbreiding van het aantal windparken op zee. Ook zullen onze woningen verduurzaamd worden en zorgen elektrische voertuigen voor duurzame mobiliteit.

GreenBattery: mobiele accu

“Overal valt een wereld te winnen. Daarom is het goed dat er naast projecten op grote schaal ook kleinschalige, lokale initiatieven worden ontwikkeld”, vindt Boudewijn Tjeertes, Business Development Manager Batterijen bij Nuon. “Duurzame energie moet beschikbaar zijn waar en wanneer het nodig is – thuis, op het werk en buitenshuis.”
De GreenBattery is daarvoor een mooi middel. In deze mobiele accu kunnen grote hoeveelheden energie uit zon en wind worden opgeslagen om op welke plek dan ook te gebruiken. Op festivals bijvoorbeeld, maar ook bij sporttoernooien of in de bouw.
Tjeertes: “De energie van de GreenBattery is groen: zij is opgewekt uit zon of wind. Er is geen uitstoot van CO2, NOX of fijnstof. Dat betekent schone lucht voor de omgeving. Ter vergelijking: een dag gebruik van een GreenBattery in plaats van reguliere dieselaggregaten levert een besparing van CO2-uitstoot op die vergelijkbaar is met die van maar liefst 10.000 bromfietsen, een jaar lang! Bovendien is de GreenBattery stil. Ook dat is een belangrijke pre ten opzichte van een aggregaat.”

Op alle niveaus verduurzamen

De GreenBattery heeft de vorm van een container die dezelfde stroom levert die je uit je stopcontact krijgt. Via een ‘bloem’ met zonnepanelen op de unit laadt de accu tussentijds bij. Als één container niet voldoende is, kunnen meerdere GreenBattery’s worden ingezet, al dan niet aan elkaar gekoppeld. Zo zette het Haagse festival Parkpop dit jaar acht GreenBattery’s in. In 2020 stapt Parkpop naar verwachting volledig over op Green Battery’s.
“Natuurlijk werkt Nuon ook aan energieopslag op grotere schaal, om de continuïteit van levering te blijven garanderen als het aandeel duurzame energie toeneemt”, zegt Tjeertes. “Maar de samenwerking tussen Nuon en GreenBattery laat zien dat je echt op alle niveaus kunt verduurzamen. Daarbij wisselen we kennis uit en inspireren we elkaar – dat is ook belangrijk!”

Van energiecentrale naar superbatterij

Ook voor de opslag van duurzame energie op grote schaal kijkt Nuon naar innovatieve oplossingen. Zo is in juni het startschot gegeven voor de eerste battolyser, die naast de Magnum-centrale in Groningen zal verschijnen.

>
De Magnum-centrale in Groningen

De battolyser is gebaseerd op een zogenoemde nikkel-ijzerbatterij en een alkalische elektrolyser in één apparaat. De nikkel-ijzerbatterij werd vorige eeuw door Thomas Edison gepromoot. De batterij is nooit doorgebroken omdat hij – zodra hij vol is – waterstof gaat produceren. Zo kan de battolyser op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren als een batterij, én water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse wanneer de batterij vol is. Daarmee biedt de battolyser meerdere mogelijkheden om duurzame energie op te slaan voor later gebruik.
Deze ‘next generation’-batterij wordt ontwikkeld in een joint-venture tussen TU Delft en Proton Ventures, een engineeringbedrijf dat is gespecialiseerd in ammoniakgerelateerde technologie en producten. Nuon en Yara (onderneming in gewasvoeding en chemische en milieuoplossingen) dragen bij aan de ontwikkeling en een subsidie van het Waddenfonds maakt de eerste battolyser mede mogelijk.

Duurzame energie opslaan

“We zien een essentiële rol weggelegd voor waterstof in de energietransitie, vanwege de mogelijkheden die het biedt om duurzame energie efficiënt op te slaan”, legt Anouk IJfs, woordvoerder van Nuon, uit. “In de Magnum-centrale verwachten we na 2030 waterstof CO2 -vrij te kunnen produceren uit de overschotten van windenergie die door uitbreiding van het aantal windparken op zee zullen ontstaan. Een deel van de centrale wordt dan door toepassing van de battolyser-technologie als het ware een grote superbatterij voor overtollige energie, waardoor die op een later tijdstip gebruikt kan worden.”

Infrastructuur voor waterstof

Maar dat betekent niet dat er tot 2030 niets gebeurt. Integendeel. IJfs: “Samen met Gasunie en Equinor, een internationale energiemaatschappij, willen we een van de eenheden van de Magnum-centrale al in 2024 laten overschakelen op waterstof, ter voorbereiding op de overgang naar de superbatterij. Om de waterstof te produceren, gebruiken we tot 2030 gas in plaats van windenergie. Doordat Equinor de CO2 die daarbij vrijkomt ondergronds opslaat voor de kust van Noorwegen, kunnen we de uitstoot van de centrale direct al fors verminderen. Bovendien bouwen we zo al aan de benodigde infrastructuur voor waterstof zodat we klaar zijn voor 2030 en daarna.”

Staal produceren met waterstof

Waterstof is overigens niet alleen een veelbelovend middel voor energieopslag. Er zijn ook allerlei toepassingen mogelijk in de industrie. Zo is Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, in juni gestart met de bouw van een fossielvrije staalfabriek, waarin waterstof de rol van kolen en cokes overneemt in het productieproces. Het project dat HYBRIT heet is een samenwerking tussen Vattenfall, het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming LKAB. Doel van de proeffabriek is om in 2035 een volledig fossielvrij productieproces voor staal te hebben.
“Met het realiseren van dit project kan de totale CO2-uitstoot van Zweden met 10 procent worden verminderd”, zegt IJfs. “Bovendien kan het mogelijkheden creëren voor andere industrieën. Sowieso zal dit de waterstof-infrastructuur een extra boost geven. Daarom biedt dit project veel potentieel voor de fossielvrije toekomst!”

Fossielvrije samenleving

Binnen één generatie fossielvrij – dat is het doel van Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon. Om dat te bereiken, investeert het bedrijf de komende twee jaar meer dan 2 miljard euro in duurzame opwekking van energie in Noordwest-Europa.