Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Duurzaamheid

Vliegen naar Parijs? Liever niet!

Door te kiezen voor duurzame mobiliteit heb je als reiziger direct een positieve impact op je leefomgeving. Waarop moet je letten en welk verschil kun je maken? Vera Dalm, directeur van onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, en Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen NS, lichten een en ander toe.

Duurzaamheid is steeds vaker een onderwerp als het gaat om mobiliteit. Waarom?
Vera Dalm (VD): “Er is steeds meer belangstelling voor duurzaamheid in het algemeen. Uit onderzoek blijkt dat het een onderwerp is waarover mensen zich zorgen maken.”
Carola Wijdoogen (CW): “Daarbij zien we dat mensen gelukkig steeds meer het gevoel hebben dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Het idee dat je zelf impact kunt hebben met de keuzes die je maakt, groeit.”
VD: “Mobiliteit is een gebied waarop je met een kleine verandering al een groot verschil kunt maken. Alleen: reizen is vooral gewoontegedrag. Het kost veel moeite om dergelijke patronen te doorbreken. Langzaamaan zien we ook daarin verandering ontstaan. Zo daalt het autobezit onder jongeren. Dit is de generatie die is opgegroeid met een OV-studentenkaart en daarmee een duurzaam reisgedrag. Naarmate de belangstelling voor duurzaamheid groeit, zal ook bij andere groepen mensen het gedrag veranderen.”
CW: “Onbekend maakt ook vaak onbemind. Daarom is een initiatief als de Low Car Diet zo goed. Hierbij kunnen medewerkers van deelnemende organisaties een maandlang kennismaken met verschillende vormen van duurzaam vervoer, van fiets of OV tot elektrische deelauto. Maar liefst 40 procent van de deelnemers verandert daardoor hun reisgedrag blijvend.”


Bron: Milieu Centraal

Hoe groot is het verschil dat je kunt maken met mobiliteit?
CW: “Er is een een-op-een link tussen mobiliteitskeuze en CO₂-uitstoot, en daarmee tussen de keuze die je maakt en de impact ervan op klimaatverandering. Bovendien wordt maar liefst 20 procent van de totale CO₂-uitstoot bepaald door mobiliteit.”
VD: “Kiezen voor een duurzame vorm van mobiliteit is dus een makkelijke manier om in een keer een groot verschil te maken. Als je wilt weten hoeveel verschil je kunt maken, kun je kijken op de site van klimaatklappers. Hiermee zie je direct dat bijvoorbeeld woon-werkverkeer tussen Utrecht en Zwolle met de trein in plaats van de auto jaarlijks een besparing van maar liefst 7500 kg CO₂ oplevert.”

Dat woon-werkverkeer een groot verschil maakt, is duidelijk. Hoe zit het met de impact van internationale zakelijke reizen?
VD: “De verschillen in CO₂-uitstoot zijn juist voor zakelijke bestemmingen binnen Europa enorm groot. Vliegen is namelijk voor korte afstanden relatief meer belastend per kilometer dan voor lange afstanden omdat er vooral veel CO₂ vrijkomt tijdens take-off en landing. Als je bijvoorbeeld voor de bestemming Parijs de trein met het vliegtuig vergelijkt dan zie je dat vliegen tien keer zoveel CO₂ oplevert als reizen met de trein. Bovendien ben je sneller in Parijs met Thalys dan met het vliegtuig – waarom zou je dan eigenlijk nog een vlucht overwegen? De dieselauto scoort trouwens ook niet goed op deze route; die levert een factor negen keer zoveel CO₂ op als de trein.”

Het zijn duidelijke cijfers. Wat kunnen bedrijven doen om duurzamer reizen aan te moedigen?
VD: “Bewustwording is belangrijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar woon-werkverkeer dan kun je direct een link maken tussen CO₂-uitstoot en stedelijke leefkwaliteit. Komen alle medewerkers met de auto, dan levert dat meer CO₂ en meer fijnstof op voor de directe omgeving. Stimuleer je als werkgever gebruik van fiets of OV, dan lever je direct een bijdrage aan de verbetering van die leefomgeving.”
CW: “Steeds meer bedrijven hebben daar oog voor en willen hun verantwoordelijkheid nemen om een verandering tot stand te brengen. Dan kun je denken aan standaard een OV-kaart in plaats van een leaseauto bieden, het aantal parkeerplaatsen bij het bedrijf verminderen, waardoor medewerkers eerder voor een ander vervoersmiddel kiezen, of de aanschaf van een e-bike stimuleren.”

Blijft duurzaamheid een punt van aandacht?
VD: “Ik denk dat duurzaamheid op termijn minder een apart punt van aandacht zal zijn maar steeds verder verweven zal raken in alles wat we doen. Het zal gewoon worden, iets waar we verder niet over te hoeven nadenken. Dat zie je al bij jongere generaties.”
CW: “Ik zeg altijd dat het mijn opdracht is als directeur Duurzaam Ondernemen om mijzelf overbodig te maken. Dat is het geval als iedereen vanuit zijn eigen discipline en vakgebied verantwoordelijkheid neemt voor duurzaamheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn functie op den duur vervalt – dat lijkt me een prachtig moment!”

Een duurzame vervoerder
Met het terugdringen van de CO₂-uitstoot kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beperken van klimaatverandering. Maar duurzaamheid behelst veel meer dan CO₂ alleen. NS werkt daarom op verschillende fronten aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en het aanbod voor reizigers. Meer weten? Kijk op NSInternational.

Primeur voor Thalys

Thalys introduceerde al in 2008 een aanpak om de CO₂-voetafdruk te verminderen. Nu is Thalys het eerste Europese spoorwegbedrijf om deel te nemen aan de Science Based Targets programme (SBT), een gezamenlijk initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Global Impact (Verenigde Naties), World Resources Institute (WRI) en Carbon Disclosure Project. Doel is om de CO₂-uitstoot met maar liefst 40 procent te verminderen en de algehele commitment aan duurzaamheid verder te versterken.
Meer over Thalys en SBT lees je hier