Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Duurzaam reisbeleid

Maak duurzame keuzes direct lonend

Voor bedrijven, medewerkers en de maatschappij is het van groot belang dat we duurzamer gaan reizen. Volgens Geert Kloppenburg, expert Duurzame Mobiliteit bij Urgenda, hoeft het bevorderen ervan niet ingewikkeld te zijn: ”Geef werknemers jaarlijks een vast budget voor mobiliteit, met korting op duurzaam reizen, en maak duurzame keuzes direct lonend voor hun portemonnee.”

Waarom is het noodzakelijk om na te denken over duurzame mobiliteit?

“Er zijn daarvoor drie belangrijke redenen. Ten eerste: ruimte. Daaraan hebben we een enorm gebrek in Nederland. Op snelwegen, waar files met 45% gaan toenemen in de komende vijf jaar. Op binnenwegen, waar de reistijd met 39% toeneemt, en aan parkeerruimte ervaren bedrijven en particulieren eveneens een enorm tekort. Het aantal auto’s in Nederland is namelijk de laatste jaren gestegen van 5 naar ruim 8 miljoen, aldus het CBS. Met als resultaat: afname van de bereikbaarheid van stedelijk gebied, extra reistijd en files met auto’s in de spits.
Daarnaast zijn er directe gevolgen voor de volksgezondheid in Nederlandse steden en dragen meer auto’s in negatieve zin bij aan klimaatverandering. De uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide en roet, specifiek veroorzaakt door verkeer en vervoer in en om onze steden, is in Nederland één van de grootste veroorzakers van gezondheidsproblemen. Tevens brengt deze uitstoot zeer hoge maatschappelijk kosten met zich mee, zo berekende het Longfonds. Volgens het RIVM leven mensen die in en om de stad wonen gemiddeld 13 maanden korter door de concentratie van (ultra) fijnstof, roet en stikstofdioxide in de lucht die direct veroorzaakt wordt door verkeer en vervoer. Nederlandse steden voldoen al vijf jaar op rij niet aan de Europese norm voor fijnstof, die tweemaal hoger is dan de norm in Amerika en zelfs viermaal hoger dan de norm die de World Health Organisation adviseert.
Al die auto’s op de weg zorgen ook voor meer CO2-uitstoot: het goederen- en personenvervoer zijn samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2 in Nederland . CO2-uitstoot zorgt ervoor dat de aarde verder opwarmt, met klimaatverandering als gevolg. Extreem nat of juist droog weer, overstromingen, sociale onrust en een stijging van de zeespiegel zijn de directe consequenties. Hierdoor wordt de aarde op den duur onleefbaar.”

Hoe kunnen bedrijven en organisaties bijdragen aan meer duurzame mobiliteit?

“Laat ik het omdraaien: de groep in Nederland die het beste met duurzame mobiliteit omgaat, zijn zzp’ers. Die werken al regelmatig thuis en vermijden zo files, gebruiken een mobiliteitskaart voor alle vormen van het openbaar vervoer (OV) en weten de deelfiets en deelauto goed te vinden. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij hun mobiliteitskeuze direct in de portemonnee voelen.

Geert Kloppenburg - Urgenda

Geert Kloppenburg - Urgenda

Grotere organisaties zijn vaak goed bezig met het vergroenen van hun leasewagenpark, bijvoorbeeld door meer elektrisch te rijden. Maar er zijn 7 miljoen Nederlanders die hun privé auto gebruiken voor woon-werkverkeer. Deze 7 miljoen auto’s zijn gemiddeld 10 jaar oud en stoten gemiddeld 220 gram CO2 per km uit. Daar valt dus veel winst te behalen, bijvoorbeeld met collectieve regelingen die OV volledig vergoeden inclusief de OV-fiets en deelautoconcepten. Of regelingen die de aanschaf van een schonere auto aantrekkelijker maken, de zogenaamde green private lease. Internationale treinreizen blijken een zeer goed alternatief voor korte zakelijke vliegreizen binnen Europa. Dit zorgt niet alleen voor veel minder CO2-uitstoot, maar veelal kom je ook direct in het centrum van de stad aan.
Het is belangrijk dat bedrijven hun medewerkers zelf keuzes laten maken op het gebied van mobiliteit. Niet maandelijks een reiskostenvergoeding geven voor één vaste modaliteit, zoals de auto of het OV. Werknemers jaarlijks een vast budget voor mobiliteit geven, met collectieve goeie kortingen op OV, fiets en elektrische auto’s, blijkt effectiever. Op die manier kiest de medewerker zelf elke keer de meest efficiënte manier van reizen, die veelal goedkoper en duurzamer is. De euro’s die de medewerker aan het einde van het jaar van zijn budget ’overhoudt, zijn een motivatie om dit reisgedrag voort te zetten.”

Het is belangrijk dat bedrijven hun medewerkers zelf keuzes laten maken op het gebied van mobiliteit

Welke pijlers moet zo’n reisbeleid hebben?

“Globaal gezien zijn er drie pijlers die eruit springen. Als eerste: het elektrificeren van het leasewagenpark, want de diesel-uitstoot met roet, ultrafijnstof en stikstofdioxide is echt dramatisch. Het verminderen daarvan heeft direct positieve gevolgen voor de wijk waarin het bedrijf gevestigd is. Als tweede: collectieve regelingen opzetten voor volledige vergoeding van het OV, de OV-fiets en internationale zakenreizen per trein. Als derde: het stimuleren van het gebruik van de fiets en (highspeed) e-bike. Het CBS berekende dat de gemiddelde woon-werkafstand 17,5 km is; (highspeed) e-bikes zijn uitstekend geschikt voor reizen tussen 5 en 20 km.”

Wat zijn easy wins om mee te beginnen?

“Op papier kan het mobiliteitbeleid nog zo mooi zijn, veel staat of valt met het dagelijkse gedrag van medewerkers. Veel duurzame alternatieven zijn gewoon niet bekend en dus onbemind bij het grote publiek. Er zijn zoveel mensen die nog nooit een OV-fiets hebben gebruikt of met Thalys op zakenreis naar Brussel of Parijs zijn geweest. Informeren is dus van groot belang, evenals voorbeeldgedrag van bijvoorbeeld de directie. Vaak werkt een gedragscampagne met een wedstrijdelement zoals het Low Car Diet heel erg goed; dan stappen mensen gemakkelijker uit hun comfortzone. Kosten inzichtelijk maken werkt ook heel goed, zeker als je het koppelt aan een mobiliteitsbudget voor medewerkers. Wanneer ze duurzame keuzes maken, levert het direct financieel voordeel op .”

En hoe past de trein daarin?

“De trein is een schoon, goedkoop en gezond alternatief voor de auto. Bijkomend voordeel is dat je tijdens het reizen kunt werken. Het past prima binnen een regeling waarbij werknemers zelf kiezen wanneer ze met welk vervoersmiddel reizen. Wordt het de trein, de OV-fiets, ander OV of toch de elektrische (deel)auto? ”

Duurzaam reizen

Voor wie groen wil reizen naar een zakelijke bestemming in het buitenland, is de trein een aantrekkelijke optie. Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt een internationale treinreis gemiddeld twee tot vier keer minder CO2-uitstoot op te leveren dan een auto met twee personen. Een vliegreis naar dezelfde bestemming levert gemiddeld zeven keer meer CO2-uitstoot op dan de trein.
Meer weten over groen reizen met de trein? Kijk op www.nsinternational.nl/nl/organisatie/nsinternational-en-duurzaam-reizen