Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Wat wil de werknemer eigenlijk? Werkgever, leest u mee?

[Advertorial]

Bewondering van collega’s vinden werknemers heel belangrijk. Net als aan hun netwerk bouwen. Opvallend genoeg denkt de werkgever dat werknemers waarde hechten aan heel andere zaken, zoals tevredenheid over hun positie. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Yacht.

Wanneer doet jouw werk ertoe? Dat was de kernvraag van het onderzoek onder hoogopgeleide professionals. Er blijken drie soorten drijfveren te zijn die daar veel invloed (wel 64 procent) op uitoefenen: individuele, sociale en maatschappelijke drijfveren.

Kort en goed: voor werknemers doet hun werk ertoe als dat hun intrinsieke en sociale behoeftes vervult. Ze willen graag verschil maken voor hun bedrijf. Daarnaast vinden ze het van belang dat collega’s, het netwerk, vrienden en familie bevestigen dat zij zinvol werk doen.

Flexibel maakt gelukkig
Een opvallende uitkomst in dit onderzoek onder hoogopgeleide professionals is dat de hoogte van hun salaris losstaat van hoeveel voldoening hoogopgeleiden uit hun werk halen. Wel van belang is de mogelijkheid om een sterk netwerk op te bouwen. Vooral voor flexibel werkende professionals speelt dat een rol. Zij zijn immers sterk afhankelijk van een goed werkend netwerk om continuïteit van werk en ontwikkeling te kunnen waarborgen. Als zij door hun werk in contact komen met interessante personen, wordt dat als zeer waardevol ervaren. En over flexibel gesproken: de flexibel werkende professionals voelen meer uitdaging en zijn positiever gestemd over netwerkmogelijkheden. Ook hebben ze vaker dan professionals met een vast dienstverband het gevoel dat ze waarde kunnen toevoegen aan hun vakgebied.

Verschillen per branche
Wat waardevol is, is overigens niet voor iedere professional hetzelfde. Werknemers in de financiële wereld willen graag impact realiseren voor het bedrijf waar zij werken. Voor professionals in marketing en communicatie gaat het meer om maatschappelijke impact. Zij willen graag dat hun ideeën en bijbehorende campagnes gewaardeerd worden door de maatschappij. Engineers vinden het realiseren van impact op het vakgebied in sterke mate van belang.

Geen goed beeld
Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat werkgevers geen goed beeld hebben van wat hun medewerkers belangrijk vinden. Hoewel bevestiging van de omgeving – ‘jouw werk doet er inderdaad toe’ – voor werknemers heel belangrijk is, onderkennen werkgevers dit niet of nauwelijks. Zij leggen meer de nadruk op vervulling van de extrinsieke behoeften, zoals de werkomgeving en tevredenheid over de huidige positie in het bedrijf.

Snap uw werknemer
Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht, heeft wel een advies voor werkgevers. “Wanneer ze beter snappen wat werknemers belangrijk vinden, kunnen ze eenvoudiger inspelen op behoeften van werknemers. Daardoor stijgt hun plezier in werk en hun betrokkenheid bij je organisatie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarbij helpen. Professionals blijken veel waarde te hechten aan het onderhouden van een netwerk. Dit is indirect een boodschap aan werkgevers die interessant willen blijven voor talent.”

Werkgevers hebben het mis

Factoren die werkgevers onderschatten

  • bewondering krijgen van collega’s en naasten;
  • via het werk contacten kunnen leggen die ertoe doen;
  • werk doen dat in lijn ligt met de eigen normen en waarden. 

Factoren die werkgevers overschatten

  • de invloed van de arbeidsomstandigheden;
  • de tevredenheid van de werknemer over zijn huidige positie.

Onderzoek naar ‘werk dat ertoe doet’
Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft in de maanden juli en augustus 2015 onderzoek gedaan in opdracht van Yacht. Het onderzoek bestond uit het definiëren van een onderzoeksmodel voor ‘werk dat ertoe doet’, om dit vervolgens te toetsen via een online survey onder de doelgroepen hoogopgeleide professionals en werkgevers. In totaal hebben 1795 professionals en 247 werkgevers de vragenlijsten ingevuld.