Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Waarom een strenge baas je minder productief maakt

Veel managers denken dat wat meer druk op werknemers vanzelf leidt tot betere prestaties en hogere productiviteit. Wat ze werkelijk bereiken, is een verhoging van werkstress en vermindering van betrokkenheid bij hun personeel. Dat zegt onderzoeker Emma Seppala van de Stanford Universiteit in haar aankomende boek The Happiness Track. Ze stelt dat medeleven op de werkvloer en een ontspannen houding van leidinggevenden leidt tot betere prestaties.

Relax een beetje, en kom wat vaker voor elkaar op - zo valt het boek van Seppala te lezen. Drie nadelen van presteren onder hoge druk:

 1. De gezondheidskosten zijn enorm
  Werknemers die onder hoge druk presteren, hebben vaker gezondheidsklachten. Volgens een schatting van kennisinstituut TNO kost werkstress Nederland per jaar 1,8 miljard euro. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben last van burn-outklachten en er worden jaarlijks 7,5 miljoen verzuimdagen opgenomen vanwege werkstress.

  Stress levert allerlei gezondheidsklachten op. Amerikaans onderzoek laat zien: hoe stressvoller de baan, des te groter de kans dat iemand eerder overlijdt. Een grootschalig onderzoek van het Zweedse Karolinska Instituut onder meer dan drieduizend Europese werknemers toont een rechtstreeks verband aan tussen slecht leiderschap en hartklachten. Hoe langer iemand zijn baas slecht vindt presteren, hoe groter de kans op een hartaanval. Een baas die stress veroorzaakt is dus letterlijk slecht voor je hart.

 2. Werknemers haken af
  De direct leidinggevende heeft de grootste impact op de betrokkenheid van werknemers, blijkt onder meer uit cijfers van Gallup, een wereldwijd opererend onderzoeksbureau. Voert die leidinggevende de werkdruk te hoog op, of creëert hij een angstcultuur, dan haken werknemers emotioneel af, zegt Seppala van de Stanford Universiteit. Betrokkenheid wordt vaak geassocieerd met een het gevoel gewaardeerd te worden, veiligheid en respect - niet echt de waarden die een strenge baas met zich meebrengt.

  Het hoeft geen verrassing te zijn dat werknemers die zich niet betrokken voelen bij hun werk slechter presteren. Volgens Gallup zijn niet-betrokken werknemers bijna 40 procent vaker ziek en maken ze 60 procent meer fouten op het werk. Nederland scoort overigens slecht op de lijst van het onderzoeksbureau. Slechts 9 procent van de werknemers blijkt echt betrokken bij zijn werk.

 3. Ze gaan op zoek naar een andere baan
  Werkstress en een verziekte bedrijfscultuur horen bij de belangrijkste redenen waarom mensen ontslag nemen. Volgens onderzoeker Seppala neemt het aantal vrijwillige ontslagen met de helft toe als er in een bedrijf veel werkstress wordt ervaren.

Hoe moet het dan wel? De Amerikaanse onderzoeker noemt vier manieren waarop leidinggevenden kunnen bijdragen aan een positieve, gezonde werkomgeving:

 • Moedig onderling contact aan. Vriendschap onder collega’s verhoogt de creativiteit en is gezond.
 • Toon medeleven als het even tegenzit. Dat maakt werknemers weerbaarder in moeilijke tijden.
 • Doe alles om je werknemers te helpen. Nederlandse onderzoekers toonden aan dat zelfopoffering door de leidinggevende, productiviteit en loyaliteit onder werknemers verhoogt.
 • Moedig mensen aan hun problemen met je te bespreken. Werknemers die hun leidinggevende vertrouwen presteren beter en durven meer te experimenteren.

Dit artikel verscheen eerder op nrcq.nl