Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

ICT’er: Internet of Things is allang geen hype meer, maar realiteit

Onderzoek NRC Carrière laat zien hoe de ICT’er denkt over ‘The Internet of Things’
‘The Internet of Things’, de ontwikkeling dat objecten en systemen met het internet verbonden zijn en met elkaar communiceren, is onder hoogopgeleide ICT’ers al goed bekend. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek dat werd gehouden in aanloop naar een evenement op 17 september voor ICT’ers, georganiseerd door NRC Carrière. Voor dit onderzoek ondervroeg Motivaction in opdracht van NRC Carrière 507 hoogopgeleide respondenten werkzaam of werkzoekend in de ICT-sector. De meeste ICT’ers verwachten binnen enkele jaren meer te merken van ‘The Internet of Things’, vooral op het gebied van privacy en security.
Zo’n 65 procent van de ondervraagden is bekend met de term ‘The Internet of Things’. Ruim een vijfde van de ondervraagden weet ook daadwerkelijk wat het inhoudt, waarbij vooral WO-geschoolde ICT’ers hier iets beter bekend mee zijn.

Geen hype meer
Bijna 20 procent van de hoogopgeleide ICT’ers die zijn ondervraagd denken dat ‘The Internet of Things’ een hype is die wel overwaait. Toch is er een aanzienlijk deel ICT’ers (45% van de ondervraagden) dat denkt dat dit allang niet meer als hype gezien kan worden. De aandacht voor de bewuste ‘verbondenheid van producten en systemen met elkaar’ lijkt wel groter te worden, maar het proces zelf is niet nieuw. De ontwikkeling in connectiviteit groeit al jaren en de verwachting is dan ook dat dit nog niet is uitgegroeid.

Merkbaar in het werk van de ICT’er
Bijna tweederde van de ondervraagde ICT’ers die bekend zijn met de term ‘The Internet of Things’, is van mening dat hun werkzaamheden er in de toekomst anders uit zullen gaan zien. Meer dan de helft ziet de verbondenheid van objecten en systemen daarbij als een voordeel. Bijna alle ondervraagde ICT’ers geven aan dat de ontwikkelingen vooral eisen stellen aan de privacy en security. Dus vooral in die niche van de ICT-sector zullen meer kennis en vaardigheden gevraagd worden ten aanzien van dit thema.

Nieuwe baankansen
De ondervraagde ICT’ers die denken dat ‘The Internet of Things’ van invloed gaat zijn op de werkzaamheden, zijn ook van mening dat deze ontwikkeling nieuwe kansen biedt voor de ICT-sector. Het zou innovaties stimuleren (92%) en kansen bieden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (93%). Er wordt tevens verwacht dat het meer werkgelegenheid gaat bieden (80%) en dat ICT-functies meer diepgang zullen krijgen (68%). ICT’ers verwachten dus veel van deze nieuwe ontwikkeling voor het werk in hun sector. Over de noodzaak tot bijscholing aangaande dit onderwerp zijn de meningen nog verdeeld. De meesten vinden niet dat er nu al noodzaak tot bijscholing bestaat. Wel verwachten zij dit het in de toekomst nodig gaat zijn (80%).

Onderzoek
In totaal werkten 507 respondenten (allen HBO of WO) in de leeftijd van 22 tot en met 65 jaar mee aan dit kwantitatieve onderzoek, dat werd uitgevoerd gedurende drie weken in juli en augustus 2014. Alle respondenten zijn werkzaam of werkzoekend in de ICT-sector, 41 van hen volgen momenteel nog een ICT-gerelateerde opleiding maar zijn daarnaast wel al werkzaam of werkzoekend in de ICT. Het doel van het onderzoek was om het werkveld van hoogopgeleide ICT’ers en de kennis en verwachtingen ten aanzien van ‘The Internet of Things’ in kaart te brengen.
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction met medewerking van Ngi-NGN (platform voor IT-professionals). Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.