Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Delft Technology Fellowship

Het HR-beleid van de TU Delft is erop gericht om diversiteit op alle gebieden te stimuleren. Vooralsnog wordt actief ingezet op genderdiversiteit, omdat wordt verwacht dat door de aanwezigheid van meer vrouwen in de organisatie diversiteit in brede zin wordt bevorderd. Daarnaast blijkt uit onderzoek onder Europese Universiteiten dat vrouwen in (hogere) wetenschappelijke posities ondervertegenwoordigd zijn. Om het aantal vrouwelijke topwetenschappers substantieel te vergroten, heeft de TU Delft enkele jaren geleden een programma ontwikkeld waarin tijdelijk extra wetenschappelijke posities voor vrouwen zijn gecreëerd, het Delft Technology Fellowship. Dit Fellowship biedt high-profile tenure-track posities aan vrouwelijke topwetenschappers binnen de onderzoeksgebieden van de TU Delft. Een Fellow krijgt de unieke kans om haar eigen onderzoeksprogramma vorm te geven op internationaal topniveau, inclusief een start-up grant. De Fellowships worden toegekend op Universitair Docent, Universitair Hoofddocent en Hoogleraar niveau.

Het stimuleringsprogramma voor het aantrekken van vrouwelijk talent blijkt een succes: in twee eerdere rondes was er veel belangstelling en inmiddels zijn 20 Fellows aangesteld. Naast het feit dat zij buitengewoon getalenteerd zijn in hun wetenschappelijke discipline, fungeren zij als rolmodel voor andere vrouwen. Recent is besloten om nog twee wervingsrondes voor 10 posities per ronde in te stellen. Voor de eerste van die twee rondes is de werving inmiddels gestart.

 

Voor meer informatie over het Delft Technology Fellowship: www.jobsindelft.com/fellowship.