Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability.
Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability. Foto Dik Nicolaï
Duurzaam bouwen levert bedrijfsleven geld op

Eerste supermarkt zonder energierekening

Duurzaam bouwen is een hot topic voor bedrijven. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook omdat het lucratief kan zijn. Zoals Lidl laat zien met de zojuist geopende Lidl Zero: een winkel zonder energierekening.


De carports op het parkeerterrein en het dak zijn bedekt met zonnepanelen en achter een glasplaat bij de ingang is een heipaal zichtbaar die restwarmte en -koude uit de supermarkt de grond in pompt, maar verder ziet de nieuwste Lidl-winkel in Woerden eruit als elke andere.
Toch is dit filiaal op meer manieren zijn tijd vooruit: het is de eerste energiecirculaire supermarkt van Nederland – zonder energierekening, dus.

De grond in

“Ledverlichting en zonnepanelen gebruiken we al jaren en al onze filialen zijn van het aardgas af, maar voor deze Lidl Zero zijn we een stap verder gegaan,” omschrijft Marcel Ganzeboom, senior manager bouw bij de supermarktketen. “Het pand is luchtdicht gebouwd en heeft daarmee een hoge isolatiewaarde, waardoor een beperkte hoeveelheid energie nodig is om het gebouw te koelen of te verwarmen. Daarnaast is er een gesloten energiesysteem: de energiezuinige apparaten in de winkel werken op energie die opgewekt wordt via zonnepanelen en reststromen van die apparaten. De warmte die de koeling afgeeft die we niet direct in de winkel kunnen gebruiken, wordt 10 meter diep in de grond opgeslagen. Dat gebeurt via heipalen, die als warmte-koudeopslag dienen. In de winter pompen we de opgeslagen warmte op en in de zomer de kou. Die gebruiken we voor klimaatbeheersing en koeling van producten.”

Extra investeringen

Ganzeboom staat echt voor duurzaam bouwen. “Met fossiele brandstoffen en alle fijnstof die daardoor in de lucht belandt, gaan we het in de toekomst niet redden. We hebben het duurzaam bouwen bij Lidl geïntroduceerd omdat er een businesscase in zat – het levert uiteindelijk geld op – maar ook omdat het bijdraagt aan een gezond milieu. Het is gaaf dat Lidl daarin is meegegaan en bereid is geweest die extra investeringen te doen. Daar ben ik trots op.”

Leertraject

Volgens Ganzeboom, die Lidl Zero als ‘leertraject’ voor andere filialen ziet, blijven de prijzen in de winkel laag: “Duurzaamheid is zonder meer een belangrijk maatschappelijk thema, maar het is ook lucratief om duurzaam te ondernemen. Het is duurder om zo’n energiecirculaire supermarkt te bouwen, maar een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen heb je binnen vijf jaar terugverdiend en daarna heb je geen energiekosten meer.”
Overigens zijn maatregelen zoals in Woerden vooral geschikt voor nieuwe en eigen gebouwen, zegt Ganzeboom: bestaande gebouwen zijn niet altijd luchtdicht en ontwikkelaars staan nog niet altijd te springen om extra te investeren in verhuurde panden. “We gaan daarom niet alleen kijken of we meer nieuwe energiecirculaire supermarkten kunnen bouwen, maar ook welke elementen van Lidl Zero we in bestaande filialen kunnen toepassen.”

Businessstrategie

Nu Nederland middenin een energietransitie zit – in 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn – houden steeds meer bedrijven zich bezig met duurzame bouw. Dat zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. “Ze doen dat deels vanwege idealisme en toekomstgerichtheid, maar het kan ook een interessante businessstrategie zijn. Fossiele brandstof wordt duurder als de CO2-uitstoot straks meer belast wordt, dus het wordt financieel aantrekkelijker om daar niet afhankelijk van te zijn.
Datzelfde geldt voor grondstofstromen: als je je afvalwater goed kunt recyclen, voorkom je zuiveringsbelasting, bespaar je op het inkopen van schoon water en heb je meer controle op de kwaliteit ervan. Zo geldt dat ook voor materialenstromen.”

Circulaire bedrijfsvoering

Van den Dobbelsteen vindt het dus verstandig op veel fronten direct aan de slag te gaan met de verduurzaming van processen en producten. De hoogleraar, die heeft bijgedragen aan een roadmap voor Lidl naar een meer circulaire bedrijfsvoering, ziet als eerste stap: analyseren welke energie-, water-, materiaal- en afvalstromen er zijn. “De meeste bedrijven hebben nog niet goed in kaart gebracht wat ze aan grondstoffen gebruiken, hoe de materialenstromen eruitzien en welke bouwprocessen ze precies gebruiken. Pas als je weet hoeveel CO2-uitstoot je bedrijf veroorzaakt, kun je nadenken over energiecirculaire oplossingen.”

Restwarmte naar woningen

Lidl Zero laat volgens Van den Dobbelsteen zien hoeveel mogelijkheden bedrijven hebben om te verduurzamen. Hij vindt het een goede ontwikkeling dat organisaties die voor hun bedrijfsvoering niet per se op deze manier met duurzaamheid bezig hoeven zijn, dat toch doen.
Aan Lidl, dat in 2022 volledig CO2-neutraal wil zijn, heeft de hoogleraar al een vervolgstap voorgesteld: woonwijken voorzien van restwarmte die winkels produceren. “Op onze universiteit is al een afstudeeronderzoek gedaan naar de mogelijkheid om woningen in hartje Amsterdam te koppelen aan de WKO (warmte-koudeopslag, red.) van een supermarkt.”
Een interessante stap, vindt ook Ganzeboom: “Als er mogelijkheden zijn om in de toekomst nog efficiënter om te gaan met energie, steken we daar graag onze nek voor uit.”

Duurzaam werken bij Lidl

Lidl kiest heel bewust voor een duurzame aanpak en is hierin vooruitstrevend in de supermarktsector. Met een overzichtelijk assortiment eigen merken en een efficiënte bedrijfsvoering maakt Lidl haar duurzaamheidsambities elke dag waar. Lidl is een goede werkgever en wil dit blijven. Duurzaamheid is een onmisbaar aspect van goed werkgeverschap. Door het goede voorbeeld te geven en bewustzijn te creëren, leren medewerkers te handelen in het belang van mens, dier en milieu. Ben je benieuwd wat Lidl nog meer doet voor haar medewerkers? Kijk dan op maakhetwaarbijlidl.nl.