Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Past uw krediet bij uw vermogen?

Ook wie over een goed vermogen beschikt, kan behoefte hebben aan kredietverlening. Sterker nog: een kredietoplossing op maat kan juist een positieve bijdrage leveren aan dat vermogen.

Vermogensbeheer gaat verder dan het bewaken van een goed gespreide portefeuille. Herman van Dijk, directeur sales & dienstverlening bij InsingerGilissen, licht toe: “We zijn vermogensbeheerder en om dat doel goed te dienen, verstrekken we ook financieringen aan particulieren. Het begint vaak met een vraag vanuit een ondernemer naar meer liquide middelen of van een familie, met een wens geld te lenen voor een huis in het buitenland of in de stad waar een van de kinderen gaat studeren. In dergelijke behoeften willen wij kunnen voorzien.”

Verkopen of lenen?
Er zijn allerlei redenen om als klant van een private bank op een bepaald moment gebruik te maken van een krediet, vertelt Marcel Kuijer, directeur credit bij InsingerGilissen. “Zo biedt bij het diversifiëren van de vermogensportefeuille een gedeeltelijke financiering soms erg goede oplossingen.” Een krediet nemen kan dan verstandiger zijn dan stukken van het vermogen verkopen. Daarnaast gebeurt het vaak dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) eigen krediet via zijn eigen onderneming aan zichzelf verstrekt. “Op het moment dat hij iets anders met zijn vermogen wil gaan doen, kan de bank de financiering overnemen. Zo wordt de lening bij zijn B.V. afgelost en creëert hij liquiditeit. Dat geld kan hij vervolgens gebruiken om een andere vennootschap te kopen of in private equity te beleggen.”

Fiscaal voordeel
Ook fiscale beweegredenen kunnen een rol spelen bij de keuze voor kredietverlening. Zo kan het aantrekkelijk zijn een nieuwe aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Hiermee is het mogelijk om de lening in mindering te brengen op het vermogen in box 3 en wordt er vermogensrendementsheffing bespaard.

Goed alternatief: effecten als onderpand
Met de huidige lage rente genereren andere beleggingsproducten vaak hogere rendementen. Zowel de korte als de lange rente zijn nu laag. Het kan daarom interessant zijn om een lening voor een langere rentelooptijd vast te leggen, geeft Van Dijk aan. “Veel cliënten hebben een lening met een variabele rente op basis van de Euribor. Wanneer de rente stijgt, nemen de rentelasten toe. Een Lombard-lening met een rentelooptijd van tien jaar op basis van een onderpand in effecten is dan een goed alternatief. Bij voldoende omvang van het vermogen in verhouding tot de lening, is de risico-opslag lager”, vervolgt Van Dijk. “Als vermogensbeheerder kunnen wij dan tegen een vergelijkbaar rentetarief lenen als bij een hypotheek op de woning. De vermogende particulier kan hiermee zijn voordeel doen.”
“Via zo’n Lombard-lening kunnen vermogende ouders bijvoorbeeld ook hun kind helpen bij de aankoop van een woning”, vult Kuijer aan. “De ouders zorgen als ‘achtervanger’ voor een goed onderpand voor de lening die ze doorlenen aan hun kind. Hij of zij kan hiermee vervolgens de woning kopen. De Lombard-lening richten wij dan in overeenkomstig de fiscale aflossingseisen die met het oog op de hypotheekrenteaftrek voor het kind gelden. Zo profiteert de volgende generatie mee – ook van de mogelijke waardegroei van de woning.”

Passend bij het complete plaatje
De vermogensportefeuille ligt altijd ten grondslag aan de financiering. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te kunnen maken van bijzondere kredieten is dat de klant een aanzienlijk vermogen bij de bank heeft belegd. De lening moet in een goede verhouding staan ten opzichte van het vermogen. Van Dijk: “Onze basis is dat we een goede private bank zijn voor onze klanten. We doen niet aan werkkapitaalfinanciering en zijn niet op zoek naar hoog risico of een hoge hefboom; we zijn met de kredietverlening dienstbaar aan onze klant.”
Om met een passende financieringsoplossing te komen voor de klant, moet de bank het geheel goed in kaart brengen. Ook de pensioengegevens, huwelijkse voorwaarden en de erfenis bepalen immers in hoeverre het aflossen van de lening in gevaar kan komen. “Alles wat wij doen op het gebied van kredietverlening is maatwerk”, vertelt Kuijer. “Onze kredietverlening is gebaseerd op de gehele vermogenssituatie van de klant. Daardoor is het overzicht optimaal en zijn de risico’s laag.”

InsingerGilissen en maatwerk kredieten

Een groot vermogen vergt een goede diversificatie en een ander hypotheekadvies. Daarom verstrekt InsingerGilissen naast vermogensbeheer ook kredieten voor haar klanten. Juist bij complexe kredietvraagstukken leidt dat vaak tot verrassende financiële oplossingen op maat. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw vermogen of heeft u vragen over een bijzondere kredietvorm? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Advertisement