Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Zo blijft uw erfenis doorgroeien

Filantropie geniet een groeiende belangstelling. Vermogen nalaten aan zelf gekozen projecten en organisaties geeft de voldoening van het helpen van mensen of het in stand te houden van iets moois. Maar waar begin je?

Steeds meer Nederlanders laten vermogen na aan een goed doel. Maar dat is bepaald niet de enige manier, zeker niet als het de bedoeling is om structureel een verschil te maken. Je kunt zelf een stichting oprichten. En het is ook mogelijk een eigen fonds op te richten, een zogeheten ‘fonds op naam’. Een fonds op naam begint door vermogen over te dragen aan een koepelstichting, die meerdere fondsen op naam beheert. In beide gevallen bepaalt de oprichter zelf welke doelen het fonds ondersteunt.

Geld dat structureel goed doet

Een koepelstichting neemt de organisatorische en administratieve taken voor zijn rekening. Dat scheelt veel werk. “Daarnaast bezitten wij de filantropische expertise en maken we gebruik van schaalgrootte”, zegt William Schonewille, voorzitter van het bestuur van koepelstichting Ars Donandi. De minimuminleg om daar een fonds op naam op te richten is 100.000 euro – het bedrag moet immers ‘structureel goed doen’.

“Mensen die bij Ars Donandi een fonds op naam oprichten, willen heel graag iets goeds doen met hun vermogen”, vervolgt Schonewille. “Een prettige bijkomstigheid is dat het ook fiscaal gunstig kan uitpakken. Wanneer je bij leven schenkt met een vijfjarige schenkingsovereenkomst, kan de schenking worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Maar ook bij overlijden kan zonder dat erfbelasting moet worden afgedragen een fonds op naam worden gestart. Iedereen die aan Ars Donandi schenkt, kan van die fiscale faciliteiten gebruikmaken, omdat het de ANBI-status heeft.”

Schenken aan een goed doel met ANBI-status? De fiscus betaalt mee

ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’. Alleen stichtingen met deze status zijn vrijgesteld van successierechten. “De fiscus betaalt dan als het ware mee”, vertelt Jacqueline Komin, senior adviseur filantropie bij InsingerGilissen en hoofd van Ars Donandi’s bureau: “Als je onder het hoogste belastingtarief valt, betaalt de fiscus bij schenking bij leven feitelijk 52 procent van je inleg mee. Het schenken aan een ANBI-fonds vergroot dus de effectiviteit van je vermogen.”

“Elk project past bij de wensen van de schenker”

Niet de lasten

De oprichter van het fonds op naam legt samen met Ars Donandi de doelstelling, tenaamstelling, voorkeursbegunstigden en termijn vast in de ‘brief van afspraken’. Daarin staat ook aangegeven of en zo ja, welke, adviseurs geraadpleegd moeten worden voor er over de giften uit het fonds wordt beslist. “Die afspraken vormen het fundament waar het fonds op voortbouwt”, zegt Komin.

Het schenken aan goede doelen kan ook plaatsvinden vanuit een eigen stichting. “Maar die aanpak vraagt veel kennis, tijd en geld”, geeft Schonewille aan. “Dat begint al met het regelen van een ANBI-status, het samenstellen van het bestuur en het verdelen van de bevoegdheden. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen en het verzorgen van de administratie. Er komt vaak meer bij kijken dan gedacht. Wij maken dan ook geregeld mee dat stichtingen hun vermogen en doelstellingen alsnog bij ons onderbrengen. Ze dragen dan de eindverantwoordelijkheid en de zorg voor het beheer van het vermogen over, maar kunnen nog steeds een rol spelen en een invloed op het giftenbeleid houden.”

Samenwerking maakt meer mogelijk

Als koepelstichting biedt Ars Donandi op dit moment onderdak aan 39 actieve, onderscheidende charitatieve fondsen op naam, met een totaal vermogen van 44 miljoen euro. In 2017 steunde de stichting namens deze fondsen op naam bijna tweehonderd projecten. Het bestuur werkt op vrijwilligersbasis en is verantwoordelijk voor de beleidskaders en het goed functioneren van de stichting. Aan vermogenskant van het fonds is opdracht gegeven aan de vermogensbeheerders van InsingerGilissen. Zij zorgen voor goede rendementen op de giften.

De afdeling Filantropie van de bank vormt het bureau. Zij is in die rol sparringpartner en bereidt besluitvorming binnen het bestuur voor door ervoor te zorgen dat elk project goed bij de wensen van de schenker past. Ook verzorgt het bureau van de stichting de afhandeling van giften en de administratieve verplichtingen. “Wij werken strategisch samen”, licht Schonewille toe. “InsingerGilissen zorgt ervoor dat Ars Donandi professioneel kan opereren.”

Ars Donandi werkt ook samen met andere vermogensfondsen, zoals Porticus, Janivo en Maagdenhuis. Ze hebben immers allemaal de doelstelling om het geld zo goed en effectief mogelijk weg te geven. De doelen zijn daarbij heel gevarieerd, van concertgebouw tot medisch onderzoek, van natuurbescherming tot vluchtelingenzorg. Komin: “Door die samenwerking verhogen we het geefniveau kwalitatief. Zo worden binnen deze doelen dingen mogelijk die anders niet haalbaar zouden zijn. Dat is toch prachtig?”

InsingerGilissen en filantropie

Wilt u een gift doen met een opdracht aan een of meerdere maatschappelijke projecten? InsingerGilissen en Ars Donandi kunnen u daarbij helpen. Dankzij hun strategische samenwerking kunnen zij zorgdragen voor de gehele professionele uitvoering. Wilt u meer weten over filantropie en schenken? Neem dan contact op voor een afspraak.

Advertisement