Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Begint een betere wereld bij uw vermogen?

Naast een economisch rendement kunnen investeringen ook sociaal-maatschappelijk rendement opleveren. In de beleggingswereld staat dit bekend als impact investment. Maar hoe draagt uw vermogen dan bij aan een betere wereld?

Elke belegging heeft impact. Op de omgeving, mensenrechten of CO₂-uitstoot. En natuurlijk op de belegger zelf. Impact investment is daarom een begrip dat weleens voor verwarring zorgt. Ook een besluit om niet in steenkool te beleggen, heeft immers impact. Om het nog ingewikkelder te maken, beperkt impact investment zich ook niet tot één beleggingscategorie, tot bepaalde sectoren of tot alleen opkomende markten – zoals vaak wordt gedacht. Het heeft dus geen vaste kaders en kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Betekenis geven aan geld

Hoewel het wellicht iets van deze tijd lijkt, is impact investment niet nieuw – het krijgt alleen steeds meer aandacht. De zeventien sustainable development goals (SDG’s), die de Verenigde Naties vaststelde om armoede, honger, analfabetisme en ziekte voor 2030 te minimaliseren, hebben een belangrijke bijdrage daaraan geleverd, vindt Paul Broholm, directeur institutional services bij InsingerGilissen. “Aan de hand van die doelen kijken steeds meer investeerders waar ze hun vermogen kunnen inzetten om deze te realiseren. Ook de millennial-generatie speelt een stimulerende rol. Die wil bredere betekenis geven aan het inzetten van hun geld.”

Meer dan duurzaam beleggen

Wat is impact investment dan wel? Volgens Broholm begint het bij de vraag hoe impactbewust de belegger zijn keuzes maakt. “De eerste slag is met duurzaam beleggen gemaakt. Dat gebeurde eerst vanuit een negatieve screening; door dingen met slechte gevolgen voor mens en milieu niet meer te doen. Inmiddels zien we dat mensen met hun belegging juist een concrete positieve meerwaarde willen bereiken.” Impact investment gaat dan ook een stapje verder, zegt Broholm: “Binnen dit beleggingsmodel streef je met behulp van het ingezette geld een specifiek doel na, van opleidingen in Bolivia tot het circulair maken van plastic.”
De individuele belegger kan zelf zijn specifieke voorkeuren of projecten aangeven. “De grootste uitdaging is daarbij de juiste beleggingen te vinden met grote impact en goede liquiditeit”, zegt Cortijn van Valkenburg, private banker bij InsingerGilissen. “In ontwikkelingslanden zijn veel projecten waar over meerdere jaren goede resultaten te boeken zijn. Zo is er een fonds in Zuid-Amerika, dat studenten een studiebeurs biedt. Als tegenprestatie betalen de studenten een aantal jaren een vast percentage van hun inkomen. Dat leverde het fonds een aantrekkelijk rendement op. Een prima combinatie: zo help je studenten een stap te maken die ze anders niet hadden kunnen zetten, met een mooi rendement.”

“Beleggen kan meer impact hebben dan een rechtstreeks donatiemodel”

Beleggen in Tesla: ook duurzaam?

Impact investment kent een grote variatie aan thema’s, elk met een eigen impact. Schoon drinkwater, onderwijs en milieu, bijvoorbeeld, maar ook arbeidsomstandigheden en huisvesting. De bewust sociaal-maatschappelijke beleggingskeuze geeft impact investment ook een subjectief karakter, vindt Van Valkenburg. “Neem een belegging in Tesla. Het bedrijf produceert schonere auto’s, is het dan een duurzame belegging? Het betreft een relatieve kwalificatie. Sociaal-maatschappelijke doelen waarderen is erg lastig. Er bestaan geen eenduidige maatstaven waarmee beleggingen kunnen worden vergeleken. Bovendien leent niet alles zich voor deze beleggingsvorm; er moet sprake zijn van een onderneming, met een model dat rendement levert. Maar als je die kunt vinden, kan beleggen meer impact hebben dan een rechtstreeks donatiemodel.”

Populair: de social impact bond

Stimuleert de huidige lage rentestanden de groeiende populariteit van impact investment? Volgens Van Valkenburg niet: “Mensen gaan niet meer impactbeleggen vanwege de lage spaarrente. We zien dat crowdfunding nu wel hard groeit vanwege de relatief hoge rente van 7 à 8 procent. Maar crowdfunding en impact investment zijn niet hetzelfde. Crowdfunding is een medium dat ook voor maatschappelijke doelen kan worden ingezet, maar niet uitsluitend. Impact investment is echt een visie op beleggen.”
De social impact bond is een van de vormen van impact investment die momenteel een vlucht neemt. Van Valkenburg licht het toe: “In Nederland is een intensief trainingsproject voor vluchtelingen gestart, dat hun kans op een baan vergroot. Het maatschappelijke voordeel daarvan is dat ze sneller integreren en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Als de maatschappelijke resultaten zijn behaald, worden de besparingen die daaruit voortvloeien met de investeerders gedeeld.” Met een dergelijk concept, gericht op werkloze jongeren in Rotterdam, werd een bovengemiddeld rendement behaald.

Dubbel rendement

Zo ontstaat steeds meer kennis over en inzicht in het dubbele rendement van impactconcepten. Van Valkenburg: “Als het zich heeft bewezen en rendement oplevert, zal het aanbod van dergelijke concepten groeien en zal het steeds makkelijker worden om op te zetten. Uiteindelijk zal dat de kosten drukken en het risico verminderen, waardoor beleggers bij het instappen al eerder genoegen zullen nemen met een lager economisch rendement. En dat komt het bereiken van de gestelde doelen voor het gehele vermogen ten goede.”

InsingerGilissen en impact investment

Als vermogensbeheerder onderzoekt en adviseert InsingerGilissen welke beleggingsvormen de beste mix vormen voor het beschermen en uitbouwen van het vermogen van haar cliënten. Daarin biedt de bank particulieren, institutionele beleggers, stichtingen & verenigingen de mogelijkheid om, naast ‘gewoon’ SRI (Sustainable Responsible Investments) beleggen, een portefeuille in te richten die meer gericht is op het behalen van impact door middel van duurzame beleggingen met ook een sociaal maatschappelijk rendement. Wilt u meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Advertisement