Advertentie
De inhoud van deze advertentie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Internationale collega’s? Hou rekening met culturele verschillen

Internationaal samenwerken is technisch gezien een makkie. We kunnen 24 uur per dag bij onze contacten en onze bestanden. Toch is voor succesvolle internationale samenwerking meer nodig dan een snelle laptop en een webcam. Wees je ook bewust van een aantal culturele verschillen.

Technisch gezien was internationaal samenwerken nog nooit zo eenvoudig. We hebben online toegang tot dezelfde bestanden en maken aanpassingen die onze collega’s direct kunnen zien, terwijl we contact hebben via video of (groeps)chat. De kwaliteit van microfoons en ruisonderdrukking stijgt, de kosten van dataverbindingen dalen. In al deze technologische vooruitgang is echter een element dat onveranderd is en dat is de mens die deze samenwerkingen aangaat. Het is verleidelijk te denken dat wij elkaar begrijpen omdat we elkaars taal (enigszins) beheersen. Welke taal we ook spreken, Nederlanders staan internationaal bekend als bot en onbehouwen. Alhoewel wij dat zelf liever direct en eerlijk noemen. Eigenschappen die door Britten als schokkend worden ervaren.

Handelspartners
Groot-Brittannië is een van de drie grootste afnemers van Nederlandse diensten, voorafgegaan door Duitsland en de Verenigde Staten.
Duitsland is met 23 procent de grootste internationale afnemer van Nederlandse producten. België is tweede met tien procent. (Bron: CBS). Met onze Belgische collega’s lijken we veel gemeen te hebben omdat we elkaar min of meer kunnen verstaan. Maar juist met hen verschillen wij op belangrijke gebieden meer dan met onze andere handelspartners.

Onderzoek

Hofstede Insights doet al ruim dertig jaar onderzoek doet naar de invloed van culturele achtergronden op normen en waarden op de werkplek. Hoe staan verschillende groepen of samenlevingen ten opzichte van hiërarchie? In hoeverre wordt het zelfbeeld bepaald door het individu of door het collectief? Zijn prestatie en heldhaftigheid belangrijk of streeft men liever naar samenwerking en een goede kwaliteit van leven?

Gezellig polderen

Het 6D-model van Hofstede Insights scoort verschillende landen op zes gebieden op een schaal van 1 tot 100. Nederland blijkt een feminien land (14) terwijl de vier belangrijkste handelspartners masculien zijn (60+). De woorden masculien en feminien hebben hier niets te maken met mannen of vrouwen, maar alles met de manier van werken. In een masculiene samenleving is het belangrijker de beste te zijn, dan te doen wat je leuk vindt. Ons streven naar een goede werk-privébalans hoort bij een feminiene cultuur. Zo ook de Nederlandse managementstijl van het oplossen van conflicten met compromis en onderhandeling. Amerikanen geloven daarentegen dat een beetje conflict juist het beste in mensen naar boven haalt. Ook Duitsland en België zijn masculiene landen, alhoewel Vlaanderen feminiener is dan Wallonië en evenmin van harde onderhandelingstechnieken houdt.

Praten over privé

Van managers in Duitse bedrijven wordt verwacht dat ze besluitvaardig zijn en assertief. Ze zijn niet bang hun status te laten zien in de vorm van auto’s, horloges en gadgets. Maar ga niet opscheppen over exotische vakanties of dure etentjes. Duitsland waardeert zelfbeheersing en controle hoger dan Belgen, Britten, Nederlanders en Amerikanen. Vooral die laatste drie schromen het najagen van de geneugten des levens niet.

Respect voor de baas

De Power Distance Index (PDI) geeft aan in hoeverre mensen zonder macht de bestaande hiërarchie erkennen en accepteren dat ieder zijn plaats heeft. De Belgen bevinden zich op een compleet andere plek op de schaal dan de Nederlanders. In België accepteert men dat leidinggevenden meer privileges hebben en vrij ontoegankelijk zijn. Men gaat formeel met elkaar om op de werkplek en tutoyeert zelden. Kennis is macht en dus heeft niet iedereen toegang tot dezelfde informatie. Als er een beslissing genomen moet worden, is het dus van groot belang dat je het juiste poppetje spreekt dat toegang heeft tot de juiste informatie.
Landen met een lage PDI-score zullen de bestaande machtsverschillen willen slechten. Nederlandse werknemers verwachten dat zij bij belangrijke beslissingen geraadpleegd worden door hun manager, die ze bij de voornaam noemen. Zij houden van een leidinggevende stijl die samenwerkend is en steigeren bij een vleug van directief management.

Innovatiedrang

Binnen de vijf handelspartners valt België ook op in de manier waarop het omgaat met de onzekerheid die de toekomst brengt. Op de Uncertainty Avoidance Index (UAI) zitten zij op eenzame hoogte. België is zo vaak door anderen bezet en geregeerd dat het land een grote behoefte aan zekerheid heeft, aldus Hofstede Insights. Dit uit zich binnen organisaties in een liefde voor planningen en behoefte aan detail, context en achtergrond. Gebrek aan richtlijnen leidt tot stress. Hun tegenpool is de VS, dat juist het nieuwste van het nieuwste nastreeft of het nu technologische ontwikkelingen zijn of managementbeleid. De behoefte om de toekomst onder controle te hebben is daar veel lager. Nederland en Duitsland zitten aan de voorzichtiger kant van het spectrum. Veiligheid gaat vaak voor innovatie. Over de Britten zegt Hofstede Insights dat zij het prima vinden ” de dag te beginnen zonder enig idee wat hij gaat brengen”. Komt er nieuwe informatie dan worden gewoon de plannen aangepast. Het doel is bekend, de weg er naar wendbaar en flexibel.

Goede voorbereiding

Meer verschillen vind je op de landenvergelijkingssite van Hofstede Insights. Om naast je normen en waarden ook je technologie op orde te hebben kun je terecht bij de producten van HP.