Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Christian de Jong investeerde met zijn bedrijf ADJ Milieutechniek onder andere in ledverlichting. “Met een rendement van 75% op de investering was de keuze snel gemaakt.”

“We realiseerden ons eigenlijk niet hoeveel stroom we gebruiken”

Iedereen kan verduurzamen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven de drempel te hoog en de onzekerheid te groot vinden. Wat kost investeren in duurzaamheid en wat levert het op?

Op een van de loodsen van ADJ Milieutechniek in Werkendam liggen sinds begin dit jaar 320 zonnepanelen. Op een zonnige dag leveren die 60 kWh aan stroom, terwijl het bedrijf dagelijks 15 kWh nodig heeft. “Dat tikt lekker aan,” glimlacht directeur Christian de Jong, die vertelt dat hij al langer de wens had om het bedrijf – gespecialiseerd in afvalstoffenmanagement en het opruimen van vervuilingen – te verduurzamen. “Maar ik schrok van de investering. Mijn mededirecteuren dachten dat verduurzaming weinig zou opleveren en investeerden liever in kernactiviteiten. Eigenlijk wisten we nauwelijks hoeveel stroom we verbruiken. Dat het meer dan 85.000 kWh per jaar is, hadden we ons nooit gerealiseerd.”

Bedrijf doorlichten

Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van Essent, blijkt dat het mkb graag wil verduurzamen, maar dat voor bijna 40% de financiën een barrière zijn. Daarnaast twijfelt 31% aan het rendement dat energiebesparing en het zelf opwekken van stroom opleveren. ADJ Milieutechniek liet daarom door Essent Zakelijk de ‘EnergieFitScan’ en de ‘InfoPlichtService’ uitvoeren. “Ik wilde vooral duidelijkheid krijgen in ons energieverbruik en de kostenstructuur. Daarbij is er ook vanuit de branchevereniging de wens dat je verduurzaamt. En last but not least hebben wij als milieubedrijf een voorbeeldfunctie in de verlaging van de CO₂-uitstoot.” Het bedrijf werd door een adviseur van Essent doorgelicht, vervolgens werd er een berekening gemaakt met besparingen. “Dat we met zonnepanelen een groot deel van onze eigen stroom kunnen opwekken, was niet een grote verrassing. We kregen echter ook het advies over te stappen op ledverlichting, iets waar ik nog niet echt over had nagedacht. Met een rendement van 75% op de investering was de keuze snel gemaakt. Ledverlichting geeft daarnaast ook beter licht dan tl-buizen.”

In 7 jaar terugverdiend

De investering in 320 zonnepanelen en het vervangen van 250 tl-buizen voor ledverlichting kwam uit op 90.000 euro. De terugverdientijd is 7 jaar, terwijl de garantie op de panelen 15 jaar is. Dit betekent een besparing van bijna 13.000 euro op jaarbasis. “Het licht op kantoor en in de werkplaatsen is daarnaast aanzienlijk beter geworden,” vertelt De Jong. De tijd van offerte tot ingebruikname was drie maanden. Momenteel denkt het bedrijf na over nieuwbouw, waarbij De Jong overweegt een warmtepomp te installeren. “Essent Zakelijk helpt ons nu bij een SDE+-subsidieaanvraag waar we als grootzakelijke verbruiker mogelijk aanspraak op maken.” De Jong vindt het belangrijk te kiezen voor een betrouwbare partner die een goede garantieregeling heeft. “En laat je niet misleiden door al te zonnige berekeningen. Bij ons is uitgegaan van historische, meerjarige rendementen van panelen. Weet ook dat het terugleveren van stroom aan het net tegenwoordig weinig oplevert. Daarom proberen wij het overschot zelf te gebruiken. Op zonnige dagen draaien
er dus meer elektrische machines.”

Stappenplan

Wie terugdeinst voor een investering in duurzaamheid in één keer kan ook stap voor stap te werk gaan. Het voordeel daarvan is dat het bedrijf eerst op kleine schaal kennismaakt met de voordelen van bijvoorbeeld besparing of zonnepanelen. Dit vergroot het enthousiasme en draagvlak binnen de onderneming, waarmee toekomstige investeringen vaak makkelijker worden. Essent Zakelijk kan helpen met het opstellen van een stappenplan, ook in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing.
www.essent.nl/zakelijk