Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Watson verandert de wereld, ook die van u


Kunstmatige intelligentie rukt in razend tempo op. Naser Bakhshi, als analytics consultant bij Deloitte nauw betrokken bij het nieuwe wereldwonder IBM Watson, geeft een deskundige toelichting. Houdt u vast voor een revolutie…

Flauw om mee te beginnen wellicht, maar volgens Stephan Hawking betekent kunstmatige intelligentie het eind van de mensheid.
‘Hawking is een gerenommeerde wetenschapper, zijn mening doet ertoe. Echter, net als bij elke nieuwe disruptive technology heb je easy adopters en criticasters. Cognitive analytics zijn zo intelligent dat ze zichzelf staande kunnen houden en zelfs besluiten voor de mensheid kunnen nemen. Maar ik ben niet bang dat dit ons schade gaat berokkenen. In het dagelijks leven hebben wij al te maken met dit soort technologieën waarbij in meer of mindere mate besluiten genomen worden door geautomatiseerde systemen waar bijna niemand weet van heeft.’

Noemt u eens een voorbeeld?

‘Om het dicht bij huis te zoeken: de Oosterscheldekering, waarbij een geautomatiseerd systeem de verdedigingslinies aanstuurt. Aan de beslissing of die muren open en dicht gaan, komt meestal geen mens te pas. Dat doet een objectief systeem, op basis van variabelen als neerslag, watertemperatuur, de hoogte van het water en de windkracht. Bijna alle vliegtuigen zijn voorzien van systemen die op basis van data en kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat ‘ie daalt als er een tegenligger komt. En IBM Watson adviseert artsen bij het vaststellen van diagnoses en behandelplannen en heeft investeerders geadviseerd in de opbouw van hun aandelenportfolio.’

Wat is Watson?

‘Watson is een combinatie van verschillende technologieën. Namelijk: cognitieve technologieën zoals machine learning, natural language processing-technieken waarmee de computer in staat wordt gesteld menselijke taal te begrijpen en te interpreteren zoals een vraag als ‘Hoe is het weer vandaag?’ én een enorme fysieke verwerkingspower, voor het berekenen en verwerken van gigantische hoeveelheden data.’

Worden we ouder dankzij Watson?

‘Het is de algehele tendens bij kunstmatige intelligentie, dat de gezondheidszorg beter wordt. Er kunnen veel beter vroegtijdige diagnoses en veel betere, nagenoeg op DNA toegepaste behandelplannen worden opgesteld. Aan de andere kant zijn er zoveel uitdagingen, zoals ebola. Men moet niet denken dat kanker binnen nu en vijf jaar volledig uitgeroeid is door deze ontwikkelingen.’

Waar wordt u nou het meest enthousiast van?

‘Door de kunstmatige intelligentie zijn we eindelijk goed in staat om basis van grote hoeveelheden data fact based besluiten te nemen, waardoor bijvoorbeeld medische missers bijna uitgesloten kunnen worden. Ik word warm bij dat idee en bij het idee dat we ook in andere industrieën in staat zijn om onze eigen informatie optimaal in te zetten. Je moet niet vergeten: het zijn data over ons gedrag, onze omgeving en ga zo maar door. Het komt dus niet van Mars of Pluto, het zijn data die we zelf gecreëerd hebben.’

Binnenkort voor iedereen te verkrijgen via bol.com, de IBM Watson?

‘Dat is een mooie north star, een stip aan de horizon.’

En hij kan steeds meer, onze Watson?

‘Cognitive analytics-systemen zoals IBM Watson hebben het vermogen om te leren. Dit is vergelijkbaar met een mens dat naarmate het meer ervaring opdoet in staat is deze ervaring in algemene en specifieke vorm in andere gebieden toe te passen. Hierdoor wordt het systeem steeds slimmer naarmate het meer wordt gebruikt. In 2011 heeft Watson de twee beste deelnemers ooit aan de Amerikaanse quiz ‘Jeopardy’ verslagen in een speciale uitzending. In dat jaar kreeg Watson ook zijn eerste commerciële toepassing, als intelligent adviessysteem bij de diagnostisering en behandeling van longkanker.’

We praten over een revolutie?

‘Ja, deze nieuwe technologie gaat invloed hebben op een enorm aantal verschillende vakgebieden en zal de manier waarop mensen hun werk doen fundamenteel veranderen.’

Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert de wereld de aankomende jaren radicaal. Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de verregaande digitalisering en de permanente stroom van digitale informatie heen. Het zorgt ervoor dat er voortdurend naar nieuwe business- en verdienmodellen moet worden gezocht. Daarom is het oriënteren op radicaal andere toekomstperspectieven noodzakelijk. Wil je met Naser Bakhshi van gedachten wisselen, stuur hem dan een bericht.